CÁC LƯU Ý TUYỂN SINH THẠC SĨ DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC TÍCH HỢP CỬ NHÂN THẠC SĨ VÀ CHUYỂN TIẾP HỌC THẠC SĨ

1. CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

Để được công bố trúng tuyển và nhập học, các ứng viên cần đạt một trong các yêu cầu sau:

a. Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc tốt nghiệp trình độ đại học mà chương trình thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b. Tốt nghiệp đại học trở lên không quá 2 năm tại cơ sở đào tạo mà chuẩn đầu ra đã đáp ứng được yêu cầu ngoại ngữ trình độ bậc 3 trở lên theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c. Có chứng chỉ ngoại ngữ B1 trở lên, còn thời hạn của các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép ( chứng chỉ VSTEP) tính đến thời điểm tuyển sinh;

d. Có các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 trở lên

Trình độ tương đương Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

STT

Ngôn ngữ

Chứng chỉ/Văn bằng

Trình độ/Thang điểm

1

Tiếng Anh

TOEFL iBT

30 – 45

TOEFL ITP

450 -499

IELTS

4.0 – 5.0

Cambridge Assessment English

B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.

Thang điểm : 140-159

TOEIC (4 kỹ năng)

Nghe : 275-399

Đọc : 275-384

Nói : 120-159

Viết : 120-149

2

Tiếng Pháp

CIEP/Alliance française diplomas

TCF: 300-399

Văn bằng DALF B1

Diplôme de Langue

3

Tiếng Đức

Goethe -Institut

TestDaF

Goethe- Zertifikat B1

The German TestDaF language certificate

TestDaF Bậc 3 (TDN 3)

4

Tiếng Trung Quốc

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK bậc 3

5

Tiếng Nhật

Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT)

N4

6

Tiếng Nga

ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному

ТРКИ-1

(Lưu ý:  Tiếng anh TOEIC 2 kỹ năng hoặc chứng chỉ Aptis là không đạt yêu cầu theo quy định)

e.  Đối với ứng viên chưa đủ điều kiện ngoại ngữ ở các mục a, b, c, d có thể đăng ký dự thi ngoại ngữ do trường ĐH Bách Khoa tổ chức.

2. ĐĂNG KÝ

a. Diện học tích hợp cử nhân thạc sĩ dành cho các bạn sinh viên K62 trở lại đây, xác nhận đăng ký và thực hiện đồ án nghiên cứu 8TC

Bước 1. Chuẩn bị chuẩn ngoại ngữ đầu vào như thông báo ở mục 1.

Bước 2. Đăng ký xét tốt nghiệp đại học ngay sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp (trong vòng 1 năm).

Bước 3. Sau khi có kết quả xét tốt nghiệp, nộp bổ sung minh chứng chuẩn ngoại ngữ đầu vào tại phòng 101-C1B (liên hệ cô Vân Anh sđt 0912010581).

Bước 4. Chờ thông báo trúng tuyển và gọi nhập học.

b. Diện chuyển tiếp (dành cho các bạn sinh viên muốn học tiếp cao học ngay sau khi tốt nghiệp bậc đại học nhưng không ở diện tích hợp cử nhân – thạc sĩ)

Bước 1. Thông báo cho Trường/Viện chuyên ngành về nguyện vọng chuyển tiếp cao học. Viện sẽ tiến hành phỏng vấn chuyển tiếp cao học ngay trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Bước 2. Đăng ký xét tốt nghiệp đại học ngay sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp (trong vòng 1 năm).

Bước 3. Sau khi có kết quả xét tốt nghiệp, em hoàn thành các đăng ký tuyển sinh thạc sĩ theo diện chuyển tiếp tại địa chỉ: http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=61

Lưu ý về việc đáp ứng chuẩn ngoại ngữ đầu vào thạc sĩ.

Bước 4. Chuyển khoản lệ phí đăng ký xét tuyển.

Bước 5. Chờ thông báo trúng tuyển và gọi nhập học.

Các bạn sinh viên lưu ý các thông tin đầy đủ tại địa chỉhttps://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2022