6 suất học bổng dành cho học viên Cao học ITIMS – 2011

Bên cạnh các suất học bổng của Đại học Tổng hợp Amsterdam – Hà Lan, các nhóm nghiên cứu mạnh tại viện ITIMS sẽ trao 6 suất học bổng cho các học viên Cao học ITIMS khóa 2011.

 Viện ITIMS