TS. Tô Thanh Loan
TS. Tô Thanh LoanGIẢNG VIÊN CHÍNH
Email: totloan@itims.edu.vn / loan.tothanh@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ,
  • Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc nguyên tử, cấu trúc từ, cấu trúc tế vi và hóa trị của vật liệu sử dụng các phép đo nhiễu xạ (X-ray, synchrotron và neutron) và phổ hấp thụ tia X.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

  • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ,
  • Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc nguyên tử, cấu trúc từ, cấu trúc tế vi và hóa trị của vật liệu sử dụng các phép đo nhiễu xạ (X-ray, synchrotron và neutron) và phổ hấp thụ tia X.

GIẢNG DẠY

  • Kỹ thuật tiên tiến khảo sát đặc trưng vật liệu

  • Seminar 1: Technical writing and presentation

GIỚI THIỆU

TS. Tô Thanh Loan hiện là giảng viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tiến sĩ Tô Thanh Loan đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004; nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý ĐH Quốc gia Tula, Liên Bang Nga năm 2009; hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý trạng thái ngưng tụ/ ĐH Quốc gia Tula, Liên Bang Nga năm 2012. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Tô Thanh Loan bao gồm: Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ; Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc nguyên tử, cấu trúc từ, cấu trúc tế vi và hóa trị của vật liệu sử dụng các phép đo nhiễu xạ (X-ray, synchrotron và neutron) và phổ hấp thụ tia X.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Một số bài báo điển hình:

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

  • Không có