Cơ sở vật chất In
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 15:27

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển và ứng dụng cảm biến Nano đã xây dựng được:

  • 03 hệ CVD,
  • 02 hệ đo đạc tính chất cảm biến khí,
  • 01 hệ phun electrospining,
  • 01 hệ rung siêu âm,
  • 10 hệ thủy nhiệt.

 

Hệ CVD nhiệt  

Hệ phun tĩnh điện  

Hệ CVD nhiệt

Hệ phun tĩnh điện

Hệ khảo sát đặc trưng nhạy khí 

Hệ CVD chế tạo Graphene 

Hệ khảo sát đặc trưng nhạy khí

Hệ CVD chế tạo Graphene

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:37 )