Văn bản quy trình ISO cho Cán bộ viện ITIMS In
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 18 Tháng 5 2017 16:28

VĂN BẢN QUY TRÌNH ISO cho cán bộ viện ITIMS

 

1 - Kế hoạch giảng dạy

2 - Tiếp nhận xử lý thông tin phản hồi

3 - Đưa thông tin lên website

4 - Sửa chữa thiết bị

5 - Cán bộ đi công tác

6 - Quản lý khoa học

7 - Công văn đi

8 - Công văn đến

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 18 Tháng 5 2017 16:44 )