Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Cấp trường In
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 11 Tháng 9 2013 09:14
Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Cấp trường
 
Phòng Đào tạo Viện ITIMS xin thông báo về hai buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của:

NCS Chu Văn Tuấn

Đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp dây nano polyaniline bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong chế tạo cảm biến"

Thời gian: 9h00 thứ sáu ngày 13/9/2013
Địa điểm: Phòng 318-C1, ĐHBKHN

NCS. Nguyễn Thị Thủy

Đề tài: "Cảm biến sinh học trên cơ sở transistor hiệu ứng trường (FET) sử dụng ống nano cacbon"

Thời gian: 9h00 thứ hai ngày 16/9/2013
Địa điểm: Phòng 318-C1, ĐHBKHN

Kính mời các Thầy Cô và các bạn NCS đến tham dự.

Trân trọng!
Phòng Đào tạo Viện ITIMS.