Thông báo sử dụng Logo ITIMS chuẩn In
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 02 Tháng 10 2012 14:41

Kính gửi các cán bộ Viện ITIMS,

Để thống nhất Logo ITIMS chuẩn trong các văn bản, tài liệu, bài báo khoa học, các cán bộ ITIMS có thể  sử dụng định dạng các hình ảnh Logo ITIMS chuẩn sau:

Ảnh dạng GIF (Transparent):

 

Ảnh dạng PNG (Transparent):

 

Ảnh dạng JPG:

 

Ảnh dạng PSD:

http://www.itims.edu.vn/itims_logo/Logo_ITIMS_PSD.psd

Ảnh dạng CDR:

http://www.itims.edu.vn/itims_logo/Logo_ITIMS_CDR.cdr

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 02 Tháng 10 2012 15:10 )