Danh sách cán bộ In
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 02 Tháng 2 2017 10:52

HTML clipboard

 Giảng viên, cán bộ

TT

Chức danh/Họ và tên

Vị trí

2

PGS. TS. Bùi Thị Hằng

Phó phòng

3

GS.TS. Vũ Ngọc Hùng


Giảng viên/ Nghiên cứu

4

PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm

Giảng viên/ Nghiên cứu

5

TS. Ngô Ngọc Hà

Giảng viên/ Nghiên cứu

6

PGS. Chu Mạnh Hoàng

Giảng viên/ Nghiên cứu

7

TS. Chu Thị Xuân

Giảng viên/ Nghiên cứu

8

TS. Vũ Thu Hiền

Giảng viên/ Nghiên cứu

9

TS. Phạm Văn Tuấn

Nghiên cứu viên

10

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

Kế toán trưởng

Nghiên cứu sinh

TT

Họ và tên

Vị trí

1

Trần Quang Huy

NCS

2

Nguyễn THị Thủy

NCS

3

Chu Văn Tuấn

NCS

4

Hồng Văn Hán

NCS

5

Nguyễn Đức Hán

NCS

6

Đổ Thành Việt

NCS

 

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 16:18 )