Thời khóa biểu khóa ITIMS 2015B Học Kỳ II In
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 24 Tháng 8 2016 12:37

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2015B - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Hệ Thạc sĩ Khoa học và kĩ thuật vật liệu điện tử
Thời gian học: 15 tuần

STT Mã học phần Lớp Môn Tín Chỉ Số Tín chỉ Thứ Tiết Phòng học Từ ngày, đến ngày Giảng viên Ghi chú
1 IMS6060 Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn 2 3 3,4,5 403-Viện ITIMS 6/06/16-
16/10/2016
PGS.TS Nguyễn Phúc Dương
TS Tô Thanh Loan
HVCH K2015B+1 NCS 2015 học bổ sung
2 IMS6070 Vật lý vật liệu bán dẫn 2 5 8,9,10 403-Viện ITIMS 30/05/16-
16/10/2016
PGS.TS Vũ Ngọc Hùng  
3 IMS6080 Từ học, vật liệu từ và siêu dẫn 3 6 3,4,5 403-Viện ITIMS 30/05/16-
16/10/2016
PGS.TS Nguyễn Phúc Dương
TS Trần Thị Việt Nga
TS Nguyễn Khắc Mẫn
HVCH K2015B+ 1 NCS 2015 học bổ sung
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 8 2016 12:40 )