Khóa ITIMS-2011: Thời khóa biểu tuần: 29/10 – 02/11/2012 In
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 02 Tháng 11 2012 17:18

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS-2011

1.  Tuần: 05/11 – 08/11/2012


Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng


HPBS: Hóa lý chất rắn

Vật liệu có cấu trúc nano


Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn

ChiềuVật liệu & Linh kiện Quang điện tử

Công nghệ Sol-gel

Công nghệ vi hệ thống

2.  Thời gian:            Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00  

3.  Địa điểm:             Phòng 404, tòa nhà ITIMS

4. Học phần:            

1. Công nghệ vi hệ thống. PGS. TS. Vũ Ngọc Hùng

2. Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn. PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu và TS. Nguyễn Đức Hòa

3. Vật liệu có cấu trúc nano. PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

4. Vật liệu & Linh kiện Quang điện tử. TS. Trần Ngọc Khiêm

5. Công nghệ Sol-gel. TS. Trần Ngọc Khiêm

6. HPBS: Hóa lý chất rắn. TS. Phạm Đức Thành

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 11 2012 17:21 )