Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?
Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?
Các ngành công nghệ có lượng chất xám cao
355  32.4%
Đa ngành
289  26.4%
Nông nghiệp chất lượng cao
192  17.6%
Các ngành dịch vụ
125  11.4%
Sản xuất công nghiệp
83  7.6%
Lĩnh vực khác
50  4.6%

Số người tham gia bình chọn  :  1094
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ bảy, 20 Tháng 1 2007 04:49
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 30 Tháng 1 2018 11:34

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?