Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức Tin tức Hoạt động sinh viên
Hoạt động sinh viên
Lịch làm việc của Học viên ITIMS 2017 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 21 Tháng 4 2017 10:35

STT

Họ và tên NCS

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Thời gian

Loại NCS

TT

KTT

1

Trịnh Minh Ngọc

Nghiên cứu hiệu ứng tự đốt nóng trên dây SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí

TS. Nguyễn Văn Duy

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Trung

2015-2018

x


2

Vũ Thị Hoài Hương

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất từ, điện của một số pherit dạng hạt nano và màng mỏng

PGS. TS Nguyễn Phúc Dương

2015-2019


x

3

Nguyễn Ngọc Minh

Nghiên cứu thiết kế chế taọ vi cảm biến vận tốc góc kiểu Tuning Fork trên cơ sở công nghệ MEMS

PGS. TS Vũ Ngọc Hùng

2015-2019


x

4

Trần Thị Ngọc Hoa

Nghiên cứu chế tạo và tính nhạy khí của dây nano oxit cấu trúc lõi - vỏ (core - shell)

TS Nguyễn Văn Duy

TS Đặng Thị Thanh Lê

2015

x


5

Nguyễn Ngọc Minh

Nghiên cứu thiết kế chế taọ vi cảm biến vận tốc góc kiểu Tuning Fork trên cơ sở công nghệ MEMS

PGS.TS Vũ Ngọc Hùng

2015

x

6

Nguyễn Thanh Hương

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng kênh dẫn sóng plasmonic ứng dụng trong cảm biến sinh học

TS Chu Mạnh Hoàng

TS Phạm Đức Thành

2015

x

7

Hoàng Xuân Thanh

Nghiên cứu chế tạo dây nano oxit đa nguyên( ABO) bằng phương pháp bốc bay nhiệt và khảo sát tính chất nhạy khí của chúng

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu

2015

x

8

Quản Thị Minh Nguyệt

Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhạy khí của các cấu trúc dị thể giữa ồng nano carbon/graphene và vật liệu nano oxit kim loại

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu

2015

x


9

Nguyễn Văn Minh

Nghiên cứu chế tạo và tính chất dây nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử ứng dụng trong pin mặt trời

TS Chu Mạnh Hoàng

PGS.TS Vũ Ngọc Hùng

2015

x


10

Lê Đức Hiền

Nghiên cứu các tính chất từ và từ điện trở của các cấu trúc nano trên cơ sở vật liệu oxit có tính nửa kim loại và nhiệt độ chuyển pha từ cao

PGS.TS Nguyễn Phúc Dương

TS Tạ Văn Khoa

2015

x

11

Đặng Văn Hiếu

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mũi dò quét định hướng ứng dụng trong chế tạo các cấu trúc nano

TS Chu Mạnh Hoàng

TS Vũ Thu Hiền

2016


x

12

Trần Thị Hà

Nghiên cứu chế tạo hệ cảm biến sinh học trên cơ sở chất đánh dấu quang định hướng ứng dụng trong chẩn đoán tế bào ung thư

PGS.TS Mai Anh Tuấn

TS Nguyễn Trần Thuật

2016

x


13

Trịnh Tuấn Anh

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit chứa oxit sắt và các bon kích thước nano mét định hướng ứng dụng trong lĩnh vực tích trữ năng lượng

TS Bùi Thị Hằng

TS Doãn Hà Thắng

2016

x


14

Lục Như Quỳnh

Nghiên cưu, mô phỏng và chế tạo một số mạch logic ứng dụng trong an toàn thông tin

PGS.TS Mai Anh Tuấn

TS Đặng Vũ Sơn

2016

x


15

Nguyễn Xuân Thái

Nghiên cứu phát triển hệ đa cảm biến khí sử dụng màng mỏng ô xít kim loại bán dẫn

TS Nguyễn Văn Duy

TS Đặng Thị Thanh Lê

2016

x

16

Nguyễn Văn Hoàng

Nghiên cứu  chế tạo sợi nano ôxit kim loại pha tạp graphene và ứng dụng

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu

2016

x


17

Nguyễn Văn Dũng

Nghiên cứu chế tạo sợi

 nano oxit kim loại  bằng phương pháp phun tĩnh điện và ứng dụng cho cảm biến khí

TS Nguyễn Đức Hòa

TS Vũ Văn Quang

2013B


x

18

Nguyễn Kim Thanh

Nghiên cứu chế tạo và

 khảo sát tính chất của hệ spinel ferit chứa đồng (Cu) có kích thước nanomet

PGS.TS Nguyễn Phúc Dương

TS Đỗ Quốc Hùng

2013B

x


19

Chu Thị Quý

Nghiên cứu chế tạo vật

liệu lai giữa Graphene và ôxit kim loại bán dẫn nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường

TS Nguyễn Đức Hòa

TS Vũ Văn Quang

2014B


x

20

Nguyễn Trường Giang

Nghiên cứu hiệu ứng nhân

 hạt tải điện trong Ge và SiGe nano tinh thể trên nền vật liệu vùng cấm rộng

TS Ngô Ngọc Hà

2014B


x

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 15 Tháng 5 2017 14:14 )

 
Lịch làm việc của Học viên ITIMS 2016 In Email
Viết bởi Admin   
Chủ nhật, 12 Tháng 2 2017 09:50

Danh sách lịch làm việc của NCS viện ITIMS


TT

HỌ VÀ TÊN NCS

TÊN ĐỀ TÀI

GV HƯỚNG DẪN

TG

LOẠI NCS

ĐT LIÊN HỆ

KTT

TT

911

1

Trần Đức Hoàng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ có cấu trúc micro-nano ứng dụng trong đời sống và công nghiệp

PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính

2007-2011

x

 

 

0906107003

GS. TSKH. Thân Đức Hiền

 

 

 

2

Đào T. Thủy Nguyệt
NCS2008-009

Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng vật liệu nano ferit spinel có điểm bù trừ Tk

PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương

2008-2011

 

x

 

0972957080

GS. TSKH. Thân Đức Hiền

 

 

 

3

Đàm Nhân Bá
NCS2008-010

Ảnh hưởng của nguyên tố pha tạp lên đặc trưng từ và điện hóa của vật liệu trên cơ sở LaNi5 và Mg2Ni

PGS. TS. Lưu Tuấn Tài

2008-2011

 

x

 

0988838157

PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương

 

 

 

4

Nguyễn Thị Thủy
NCS2008-013

Cảm biến sinh học trên cơ sở transistor hiệu ứng trường nhạy ion (ISFET) để phát hiện virus gây bệnh

GS. TS. Nguyễn Đức Chiến

2008-2012

x

 

 

0985812401

TS. Mai Anh Tuấn

 

 

 

5

Hoàng Văn Hán
NB090015

Nghiên cứu chế tạo dây nano oxit kim loại bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng

PGS. TS. Trần Trung

2009-2012

 

x

 

0987784785

 

 

 

 

6

Chu Văn Tuấn
NB090072

Nghiên cứu chế tạo dây nano polyme dẫn bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng

PGS. TS. Trần Trung

2009-2012

 

x

 

0982144886

TS. Mai Anh Tuấn

 

 

 

7

Nguyễn Tuấn Anh
NB090003

Nghiên cứu các hiện tượng xuyên ngầm spin và các tính chát có liên quan trong các kiêu cấu trúc MTJ

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

2009-2013

x

 

 

0904125158

PGS. TS. Đỗ Phương Liên

 

 

 

8

Đỗ Thành Việt
NB090076

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của giả vật liệu điện tử

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

2009-2012

x

 

 

0983396602

TS. Vũ Đình Lãm

 

 

 

9

Vũ Anh Minh
NB10043

Nghiên cứu chế tạo cảm biến vi cân tinh thể thạch anh (QCM) tích hợp vật liệu nano

PGS. TS. Vũ Ngọc Hùng

2010-2013

 

x

 

0912641821

 

 

 

 

10

Lương Ngọc Anh
NB10044

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hợp kim có đặc tính nhớ hình

GS. TSKH. Thân Đức Hiền

2010-2014

x

 

 

0904147046

 

 

 

 

11

Bùi Quang Thanh
NB10045

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu nano SnO2 pha tạp Eu3+

TS. Trần Ngọc Khiêm

2010-2014

x

 

 

0975673899

PGS. TS. Phạm Thành Huy

 

 

 

12

Giáp Văn Cường
NB10042

Hiện tượng spin-plasmon trong các cấu trúc tiếp xúc dị thể sắt từ - phi từ

PGS. TS. Nguyen Anh Tuan

2010 - 2013

 

x

 

0983351804

PGS. TS. Trần Trung

 

 

 

13

Ngô Đức Quân
NB110088

Nghiên cứu thiết kế chế tạo vi cảm biến vận tốc góc kiểu Tuning Fork trên cơ sở công nghệ MEMS

PGS. Vũ Ngọc Hùng

2011-2014

x

 

 

0949598996

Đào Việt Dũng

 

 

 

14

Đỗ Đăng Trung
NB110079

Nghiên cứu chế tạo cảm biến báo cháy (cảm biến khí CO và CO2) trên cơ sở vật liệu dây nano oxit kim loại bán dẫn

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

2011-2014

 

x

 

 

 

 

 

 

15

Nguyễn Thị Quỳnh Chi
NB110080

Nghiên cứu cảm biến kiểu thanh rung áp điện nhằm ứng dụng trong lĩnh vực y - sinh

PGS. TS. Vũ Ngọc Hùng

2011-2014

x

 

 

01669406112

 

 

 

0912046489

16

Nguyễn Văn Toán

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí màng mỏng oxit kim loại bán dẫn kết hợp đảo xúc tác nano

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

2012-2015

 

x

 

 

TS. Nguyễn Văn Quy

0903248415

 

 

17

Phùng Thị Hồng Vân

Nghiên cứu biến tính bề mặt dây nano nhằm tăng cường tính chất nhạy khí của cảm biến dây nano ôxít kim loại bán dẫn

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

2012-2015

 

x

 

0983168699

TS. Nguyễn Đức Hòa

 

 

 

18

Phạm Văn Tòng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bằng phương pháp hóa học ứng dụng cho hệ đa cảm biến khí

TS. Nguyễn Đức Hòa

2012-2016

x

 

 

0436343065

TS. Vũ Văn Quang

0983237800

 

 

19

Vương Sơn

 

 

2012-2016

 

 

 

 

  20 - Nguyễn Kim Thanh


Danh sách lịch làm việc Học viên Cao học ITIMS năm cuối

CH2011 - Phạm Sơn Tùng

- CH2011 - Ngô Sĩ Trọng

- CH2011B - Nguyễn Thị Phương

- CH2011B - Nguyễn Đức Chính 

- CH2011 - Đỗ Hoàng Tú

- CH2011 - Nguyễn Văn Dư

Hướng dẫn tạo và chia sẻ lịch làm việc với Google Calendar

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 21 Tháng 4 2017 10:47 )

 
Cảm nghĩ về một giai đoạn mới của ITIMS In Email
Viết bởi Mai Anh Tuan   
Thứ ba, 23 Tháng 12 2008 14:35

Như vậy là ITIMS đã bước sang cái tuổi mà theo GS. Hiền mô tả là sẽ bẻ gẫy sừng trâu. Qua những cuộc họp gần đây chúng tôi thấy toát lên một tinh thần mới ở tập thể cán bộ, giáo viên và NCS tại ITIMS. Sự quyết tâm của một thể hệ trẻ cùng với kinh nghiệm, sự trợ giúp của những người đi trước chắc chắn sẽ giúp ITIMS bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 30 Tháng 12 2008 15:48 )
Đọc thêm...

 


Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?