Skip to content
Danh sách cán bộ
Danh sách cán bộ In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 18:19

Danh sách cán cán bộ phòng thí nghiệm:


TT Họ tên Vị trí
1 PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương Trưởng phòng thí nghiệm
2 TS. Trần Thị Việt Nga Phó phòng thí nghiệm
3 PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên/ Nghiên cứu
4 TS. Tô Thanh Loan Giảng viên/ Nghiên cứu
5 TS. Nguyễn Khắc Mẫn Giảng viên/ Nghiên cứu
6 TS. Lương Ngọc Anh Kỹ thuật
7 KS. Hoàng Quốc Khanh Kỹ thuật

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:33 )

 


Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?