Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 23 Tháng 12 2016 15:14


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức Viện ITIMS
 
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Nguyễn Văn Hiếu

Viện trưởng: GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Phúc Dương

Phó Viện trưởng:
PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương

Phó Viện trưởng:
PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ITIMS

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ:

Tính đến tháng 12/2016, Viện ITIMS có tổng số 32 Cán bộ, trong đó:

- Cán bộ biên chế: 29 người
- Cán bộ hợp đồng với ITIMS: 04 người

Số lượng Giáo sư: 03; Phó Giáo sư: 06; Tiến sỹ khoa học: 02; Tiến sỹ: 17; Thạc sỹ: 04.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 09:19 )

 
Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện ITIMS In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2016 13:39

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU (ITIMS)

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện ITIMS 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 15:52 )

 


Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?