Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Trang chủ Giới thiệu chung Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu tổ chức In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 29 Tháng 8 2018 15:14


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức Viện ITIMS
 

PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương

GIÁM ĐỐC VIỆN
GS. TS. Nguyễn Phúc Dương

PGS. TS. Nguyễn Văn Quy 

PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN
  TS. Nguyễn Đức Trung Kiên

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN
GS. TS. Nguyễn Đức Hòa

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ITIMS

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ:

Tính đến tháng 02/2022, Viện ITIMS có tổng số 47 Cán bộ, trong đó:

- Cán bộ biên chế: 44 người
- Cán bộ hợp đồng với ITIMS: 03 người

Số lượng Giáo sư: 03; Phó Giáo sư: 11; Tiến sỹ: 26; Thạc sỹ: 01.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 3 2022 14:05 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?