Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức Thông báo Thời khóa biểu Thời khóa biểu khóa ITIMS 2014B
Thời khóa biểu khóa ITIMS 2014B In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 24 Tháng 8 2016 10:45

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2014B NĂM HỌC 2015 - 2016

Hệ Thạc sĩ Khoa học và kĩ thuật vật liệu điện tử
Thời gian học: 15 tuần

STT Mã học phần Lớp Môn Tín Chỉ Số Tín chỉ Thứ Tiết Phòng học Từ ngày, đến ngày Giảng viên Ghi chú
1 IMS6100  Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn 2 3 3,4,5 403-Viện ITIMS 19/10/15-
05/02/2016
PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu HVCH K2014B+ 3 NCS 2015 học bổ sung
2 IMS6110 Vật liệu và linh kiện
quang điện tử
2 5 3,4,5 403-Viện ITIMS 05/11/15-
05/02/2016
TS Trần Ngọc Khiêm
TS Ngô Ngọc Hà
3 IMS6090 Công nghệ vi hệ thống 2 5 8,9,10 403-Viện ITIMS 19/10/15-
05/02/2016
PGS.TS Vũ Ngọc Hùng HVCH K2014B+ 1 NCS 2015 học bổ sung
4 IMS6120 Vật liệu có cấu trúc nano 2 6 3,4,5 403-Viện ITIMS 19/10/15-
05/02/2016
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
TS. Nguyễn Văn Quy
HVCH K2014B
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 8 2016 12:42 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?