Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức Thông báo Thời khóa biểu Thời khóa biểu khóa ITIMS 2014B
Thời khóa biểu khóa ITIMS 2014B In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 24 Tháng 8 2016 10:45

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2014B NĂM HỌC 2015 - 2016

Hệ Thạc sĩ Khoa học và kĩ thuật vật liệu điện tử
Thời gian học: 15 tuần

STT Mã học phần Lớp Môn Tín Chỉ Số Tín chỉ Thứ Tiết Phòng học Từ ngày, đến ngày Giảng viên Ghi chú
1 IMS6100  Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn 2 3 3,4,5 403-Viện ITIMS 19/10/15-
05/02/2016
PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu HVCH K2014B+ 3 NCS 2015 học bổ sung
2 IMS6110 Vật liệu và linh kiện
quang điện tử
2 5 3,4,5 403-Viện ITIMS 05/11/15-
05/02/2016
TS Trần Ngọc Khiêm
TS Ngô Ngọc Hà
3 IMS6090 Công nghệ vi hệ thống 2 5 8,9,10 403-Viện ITIMS 19/10/15-
05/02/2016
PGS.TS Vũ Ngọc Hùng HVCH K2014B+ 1 NCS 2015 học bổ sung
4 IMS6120 Vật liệu có cấu trúc nano 2 6 3,4,5 403-Viện ITIMS 19/10/15-
05/02/2016
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
TS. Nguyễn Văn Quy
HVCH K2014B
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 8 2016 12:42 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?