Skip to content
Chử Mạnh Hưng In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 22 Tháng 2 2011 15:29

Chử Mạnh HưngHọ và tên: Chử Mạnh Hưng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1984
Vị trí công tác: Giảng viên, Trợ lý khoa học Viện ITIMS
Địa chỉ làm việc: tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 04-38680787
Fax: 84-4-8692963

 

1. Các môn đảm nhận

 • Chưa có

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến
 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 2D
 • Nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bằng phương pháp tiên tiến sử dụng nguồn synchrotron

3. Thành tích, giải thưởng

 • Học bổng Marie-Curie Initial Training Network của ủy ban Châu âu (EC 2011-2014).

4. Quá trình đào tạo

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến sĩ

2014

Khoa học vật liệu/Đại học bách khoa Grenoble Alpes và viện ESRF, Pháp

Thạc sĩ

2011

Khoa học và kĩ thuật vật liệu điện tử/Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc

Kỹ sư

2008

Vật liệu điện tử/Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

 • 2009 – 2011: Làm nghiên cứu và học viên cao học tại trường Đại học Quốc gia Kyunpook, Hàn Quốc

 • 2011 – 2014: Nghiên cứu sinh tại trường đại học Bách khoa Grenoble Alpes và Viện ESRF, Pháp

 • 2014 – 2016: Làm nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) tại Viện Synchrotron SOLEIL, Pháp

 • 2016 – hiện tại: Giảng viên Viện ITIMS – Đại học Bách Khoa Hà Nội

6. Các công trình khoa học điển hình

 • Đang chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu quỹ Nafosted (MS 103.02-2015.88)
 • 07/2014 – 01/2016: Đã tham gia và bảo vệ thành công đề tài MOON, tài trợ bởi Qũy nghiên cứu quốc Pháp  (project ref. ANR-11-NANO-0014)”
 • 04/2011 – 06/2014: Đã tham gia và bảo vệ thành công đề tài NANOWIRING, tài trợ bởi Uỷ ban Châu âu thông qua Marie Curie Initial Training Network (EU project ref. PITN-GA-2010-265073)

7.      Các giáo trình đã biên soạn

 • Sách chuyên khảo về kỹ thuật đo: Single semiconductor nanowires studied by a hard X-ray nanoprobe”, ISBN: 978-3-639-76702-5, publisher: scholar’s press (2015)

8.      Một số bài báo điển hình

 1. M. H. Chu, L. Tian, A. Chaker, V. Cantelli, R. Boichot, A. Crisci, A. Claudel, H. Renevier, T. Ouled, M. I. Richard, D. Fong, J. L. Deschanvres, and G. Ciatto.In situ X-ray absorption spectroscopy characterization of the incipient growth of ZnO thin films by atomic layer deposition”  submitted (2016).
 2. R. Boichot, L. Tian, M.-I. Richard, A. Crisci, A. Chaker, V. Cantelli, S. Coindeau, S. Lay, T. Ouled, C. Guichet, M. H. Chu, N. Aubert, G.Ciatto,  E. Blanquet, O. Thomas, J.-L. Deschanvres, D. D. Fong, and H. Renevier, “Evolution of Crystal Strucutre During the Initial Stages of ZnO Atomic Layer Deposition” ACS Chem. Mater. 28, 592 (2016)
 3. M. H. Chu, G. Martínez-Criado, J. Segura-Ruiz, S. Geburt, and C. Ronning. “Nano-X-ray diffraction study of single Co-implanted ZnO nanowires”. Phys. Status Solidi A 211, 2523 (2014)
 4. G. Martínez-Criado, J. Segura-Ruiz, M. H. Chu, R. Tucoulou, I. Lopez, E. Nogales, B. Mendez, J. Piqueras “Crossed Ga2O3/SnO2 multiwire architecture : a local structure study with nanometer resolution”. Nano Lett. 14, 5479 (2014)
 5. M. H. Chu, G. Martínez-Criado, J. Segura-Ruiz, S. Geburt, and C. Ronning. “Structural order in single Co-implanted ZnO nanowires”. Phys. Status Solidi A 211, 483  (2014)
 6. M. H. Chu, G. Martínez-Criado, J. Segura-Ruiz, S. Geburt, and C. Ronning. “Local lattice distortions in single Co-implanted ZnO nanowires”. Appl. Phys. Lett. 103, 141911 (2013)
 7. S. Geburt, R. Roder, U. Kaiser, L. Chen, M. H. Chu, J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, W. Heimbrodt, and C. Ronning. “Intense intra 3d-luminescence and waveguide properties of single Co-doped ZnO nanowires”. Phys. Status Solidi RRL 7, 886 (2013)
 8. M. Gómez- Gómez, N. Garro, J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, M. H. Chu, A. Cantarero, C. Denker, J. Malindretos, and A. Rizzi. “Radial composition of single InGaN nanowires: a combined study by EDX, Raman spectroscopy and X-ray diffraction”. Phys. Status Solidi RRL 7, 864 (2013)
 9. J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, M. H. Chu, C. Denker, J. Malindretos, and A. Rizzi. “Synchrotron nanoimaging of single In-rich InGaN nanowire”. J. Appl. Phys. 113, 136511 (2013).
 10. J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, M. H. Chu, R. Tucoulou, M. Gómez-Gómez, and N. Garro.“Characterization of single semiconductor nanowires by synchrotron radiation nanoprobe” Phys. Status Solidi C 9, 639 (2012).
 11. J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, M. H. Chu, S. Geburt, C. Ronning. “Nano-X-ray absorption spectroscopy of single Co-implanted ZnO nanowires”. Nano Lett. 11, 5322 (2011).
 12. M. H. Chu, J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, P. Cloetens, I. Snigireva, S. Geburt, and C. Ronning. “Synchrotron Fluorescence Nanoimaging of a Single Co-Implanted ZnO Nanowire”. Phys. Status Solidi RRL 5, 283 (2011).
 13. M. H. Chu, J. H. Lee, J. J. Kim, K. W. Kim, D. P. Norton, and Y. W.Heo. “Low Temperature Growth and Optical Properties of ZnO Nanowires Using an Aqueous Solution Method”. J. Nanosci. Nanotech. 12, 1415 (2012).
 14. M. H. Chu, J. H. Lee, J. J. Kim, and Y. W. Heo. “UV photoresponse of Ag-doped multiple ZnO nanowires”. J. Nanoelectron. Optoelectron. 6, 244 (2011).
 15. M. H. Chu, S. Y. Kim, S. Y. Sung, J. H. Lee, J. J. Kim, D. P. Norton, S. J. Pearton and Y. W. Heo. “Catalyst-free patterned growth of well-aligned ZnO nanowires on ITO substrates using an aqueous solution method and lithography process”. J. Nanoelectron. Optoelectron. 5,186-190, (2010).

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 22 Tháng 8 2016 10:23 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?