Skip to content
Danh sách cán bộ In Email
Viết bởi Admin   
Thứ bảy, 18 Tháng 2 2017 14:34

Giảng viên, cán bộ

 

A - Danh sách cán bộ cơ hữu

TT

Chức danh/Họ và tên

Vị trí/ Chuyên môn nghiệp vụ

1

PGS. TS. Nguyễn Văn Duy

Phó phòng / Vật liệu điện tử

2

PGS. TS. Đặng Thị Thanh Lê

Khoa học vật liệu

3

PGS. TS. Nguyễn Văn Quy

Khoa học vật liệu

4

GS. TS. Nguyễn Đức Hoà

Khoa học vật liệu

5

TS. Nguyễn Văn Toán

Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử

6

TS. Chử Mạnh Hưng

Vật liệu điện tử

7

CN. Nguyễn Phương Loan

Chuyên viên chính

B - Danh sách cán bộ cộng tác viên

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chuyên môn nghiệp vụ

Học Hàm, học vị

1

Nguyễn Đức Chiến

Viện Vật lý kỹ thuật, ĐHBKHN

Vi điện tử

GS. TS.

2

Nguyễn Ngọc Trung

Viện Vật lý kỹ thuật, ĐHBKHN

Vật liệu điện tử

PGS. TS.

3

Vũ Đình Lãm

Viện Khoa học vật liệu

Vật lý chất rắn

PGS. TS.

4

Hồ Trường Giang

Viện Khoa học vật liệu

Vật lý chất rắn

TS.

5

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Đại học Thành Tây

Vật liệu điện tử

GS. TS.

 6

TS. Vũ Văn Quang 

 

Khoa học vật liệu

TS.

7

Hoàng Sỹ Hồng

Viện Điện, ĐHBKHN

Đo lường

TS.

 

C - Nghiên cứu sinh

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

1

Đỗ  Thành Việt

CN Vật liệu  điện tử

2

Đỗ Đăng Trung

CN Vật liệu  điện tử

3

Phạm Văn Tòng

CN Vật liệu  điện tử

4

Phùng T. Hồng Vân

CN Vật liệu  điện tử

5

Nguyễn Văn Toán

CN Vật liệu điện tử

6

Nguyễn Văn Dũng

CN Vật liệu  điện tử

7

Chu Thị Quý

CN Vật liệu  điên tử

8

Trịnh Minh Ngọc

CN Vật liệu  điên tử

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 16:19 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?