Skip to content
Ngô Ngọc Hà In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 02 Tháng 10 2018 13:23

Ngô Ngọc HàHọ và tên: Ngô Ngọc Hà
Học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 1979
Vị trí công tác: Giảng viên 
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: +84-24-38680787 Fax: +84-24-38692963


1. Các môn học đảm nhiệm:

- Vật liệu và linh kiện quang điện tử

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

  • Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu mới cho các ứng dụng quang tử silic.
  • Nghiên cứu và khảo sát sự kích thích quang điện và qúa trình hồi phục của các hạt tải điện, các hiệu ứng lượng tử trong các vật liệu cấu trúc thấp chiều.

3. Thành tích, giải thưởng:

  • Bằng khen của Hội vật lý trong công tác của hội giai đoạn 2013-2018;
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014, 2015;

4 Tóm tắt quá trình công tác:

- 1997-2001: sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
- 2001-2003: học viên cao học ITIMS khóa 9, Đại học Bách khoa Hà Nội
-  2006-2012: Nghiên cứu sinh ĐH Amsterdam, Hà Lan
- Từ 9/2012 đến nay: cán bộ giảng dạy trường ĐHBKHN.   

5. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

6. Các bài báo quốc tế đã công bố:

1. T. Cong, N.T.N. Lam, N.T. Giang, P.T. Kien, N.D. Dung, N.N. Ha*, N-type silicon nanowires prepared by silver metal-assisted chemical etching: Fabrication and optical properties, Mat Sci Semicon Proc. 90, 198-204 (2019);

2. B.Q. Thanh, T.N. Khiem, N.N. Ha*, P.V. Do, Microscopic and optical parameters of Eu3+-doped SnO2–SiO2 nanocomposites prepared by sol−gel method, Journal of Luminescence 201, 129-134 (2018);

3. N.D. Dung, T.Q. Tuan, N.T. Khoi, P.T. Huy, N.N. Ha, In situ observation of phase transformation in iron carbide nanocrystals, Micron 104, 61-65 (2018)

4. P. V. Tuan, N.N. Ha, ND Dung, T.N. Khiem, Influence of Hydrothermal Temperature on the Optical Properties of Er-Doped SnO2 Nanoparticles, Journal of Electronic Materials 46 (6), 3341-3344 (2017);

5. P.V. Tuan, N.D. Dung, N.N. Ha, T.N. Khiem, Hydrothermal synthesis and characteristic photoluminescence of Er-doped SnO2 nanoparticles, Physica B: Condensed Matter 501, 34-37 (2016);

6. N.N. Ha*, N.T. Giang, T.N. Khiem, N.D. Dung, T. Gregorkiewicz, Spectral probing of carrier traps in Si–Ge alloy nanocrystals, physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 10 (11), 824-827 (2016);

7. P.S. Tung, L.T.T Hien, N.N. Ha, T.N. Khiem, N.D. Chien, Influence of Composition, Doping Concentration and Annealing Temperatures on Optical Properties of Eu3+-Doped ZnO–SiO2 Nanocomposites, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 16 (8), 7955-7958 (2016);

8. N.T. Giang, N.D. Dung, T. V. Quang, N.N. Ha*, Nanocrystal growth of single-phase Si1− xGex alloys, Journal of Physics and Chemistry of Solids 93, 121-125 (2016);

9. N.N. Ha*, A. Nishikawa, Y. Fujiwara, T. Gregorkiewicz, Investigation of optical gain in Eu-doped GaN thin film grown by OMVPE method, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1 (2), 220-223 (2016);

10.  N.D. Dung, C.T. Son, P.V. Loc, N.H. Cuong, P.T. Kien, P.T. Huy, N.N. Ha, Magnetic properties of sol-gel synthesized C-doped ZnO nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds 668, 87-90 (2016);

11.  N.N. Ha*, N.T. Giang, T.T.T. Thuy, N.N. Trung, N.D Dung, S. Saeed, T. Gregorkiewicz, Single phase Si1−xGex nanocrystals and the shifting of the E1 direct energy transition, Nanotechnology 26 (37), 375701 (2015);

12.  B.Q. Thanh, N.N. Ha*, T.N. Khiem, N.D. Chien, Correlation between SnO2 nanocrystals and optical properties of Eu3+ ions in SiO2 matrix: Relation of crystallinity, composition, and photoluminescence, Journal of Luminescence 163, 28-31 (2015)

13. N.N. Ha*, S. Cueff, K. Dohnalová, M. T. Trinh, C. Labbé, R. Rizk, I.N. Yassievich, T. Gregorkiewicz, “Optical excitation of Er3+ ions inside a SiO2 matrix mediated by Si nanocrystals”, Phys. Rev. B 84, 241308(Rapid comunication) (2011).

14. N.N. Ha*, K. Dohnalová, and T. Gregorkiewicz, “Evaluation of free carrier losses to 1.54 μm emission in Si/Si:Er nanolayers on SOI substrate for optical gain observation”, Optical Materials  33 (7), 1094-1096 (2011).

15. N.N. Ha*, K. Dohnalová, T. Gregorkiewicz, and J. Valenta, “Upper limit of optical gain in MBE-grown Si:Er, Physical Review B 81, 195206:1-6, 239902:1 (2010).

16. N.N. Ha*, Z.F. Krasil’nik, and T. Gregorkiewicz, Optical properties of Si/Si:Er multi-nanolayer structures grown by SMBE method, Physica B: Condensed Matter23-24, 5131-5136 (2009).

17.  N.Q. Vinh, N.N. Ha, and T. Gregorkiewicz, “Photonic properties of Er-doped crystalline silicon”, Review paper, Proceedings of the IEEE, 97, Special Issue (7): “Silicon Photonics”, 1269-1283 (2009).

18.  K. Yamaoka, Y. Terai, T. Yamaguchi, H.N. Ngo, T. Gregorkiewicz, and Y. Fujiwara, “Metalorganic chemical vapor deposition of Er-doped ZnO thin films with 1.54 μm photoluminescence, J. Phys: Conference Series 165, 012027 (2009).

 

7. Báo cáo tại các hội nghị quốc tế:

Báo cáo nói:

1. “Defect driven photo-generated carrier relaxation in the binary alloys of Si-Ge nanocrystals”, The 13rd International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT), Hanoi, Vietnam, Sept. 2018 (invited speaker).

2. “On the way towards optical amplifiers with MBE-grown Si/Si:Er multinanolayer structures”, Materials Research Society (MRS) Fall Meeting, San Francisco, USA, April 2011.

3. “On the way towards optical amplifiers with MBE-grown Si/Si:Er multinanolayer structures”, The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN), Hanoi, Vietnam, November 2010.

4. “Interplay of optical gain and induced absorption at Er3+ emission in Si/Si:Er nanolayers”, European Materials Research Society (E-MRS) Spring meeting, Strasbourg, France, June 2010.

5. “Non-linear optical properties of Si/Si:Er multi-nanolayer structures”, 3rd Workshop on “Impurity Based Electroluminescent Devices and Materials – IBEDM-2009”, Tossa de Mar, Spain, October 2009.

6. “Photoluminescence from Ge dots in Si grown by MBE method”, SIBET meeting, Manchester, United Kingdom, April 2009.

7. “Investigations of optical gain in Si/Si:Er nanolayers on SOI substrate by variable stripe length/shifting spot method”, European Materials Research Society (E-MRS) Spring 2008 Meeting, Strasbourg, France, May 2008.

8. “Optical properties of Si/Si:Er nanolayers grown by MBE on semi-insulating (SOI) substrates”, European Materials Research Society (E-MRS) Spring 2007 Meeting, Strasbourg, France, May 2007.

Báo cáo treo:

1. “Investigations of optical gain of Eu3+ emission in MOCVD-grown GaN”, MRS Fall 2011Meeting, San Francisco, USA, April 2011.

2. “Investigations of optical gain of Eu3+ emission in MOCVD-grown GaN”, “Physics@FOM”, Veldhoven 2011, The Netherlands, January 2010.

3. “Non-linear optical properties of Si/Si:Er multi­nano­layer structures”, “Physics@FOM”, Veldhoven 2010, The Netherlands, January 2010.

4. “Photoluminescence of Ge/Si multiple layers grown by MBE method, MRS Fall 2009 Meeting, Boston, USA, December 2009.

5. “On emission of Er3+ ions in ZnO layers grown by MOCVD”, “Physics@FOM”, Veldhoven, The Netherlands, January 2009.

6. “Search for the optical gain in silicon”, “Physics@FOM”, Veldhoven, The Netherlands, January 2008.

7. “Optical properties of Er-doped Si nanolayers grown by MBE on SOI substrates”, “Physics@Veldhoven”, Veldhoven, The Netherlands, January 2007.

8. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- 01

9. Nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn:

- 02

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 06 Tháng 11 2018 10:59 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?