Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tin Khoa học Bài báo mới của PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu được đăng trên tạp chí Applied Physics Letters
Bài báo mới của PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu được đăng trên tạp chí Applied Physics Letters In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 19 Tháng 12 2012 08:57

Bài báo mới của PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu được đăng trên tạp chí Applied Physics Letters

Nguyen Van Hieu*, Phung Thi Hong Van, Le Tien Nhan, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, “Giant enhancement of H2S gas response by decorating n-type SnO2 nanowires with p-type NiO nanoparticles”, Applied Physics Letters,101 (2012) 253106

Abstract:Metal oxide nanowires (NWs) are widely considered as promising materials for gas sensor applications. Here, we demonstrate that by decorating NiO nanoparticles on SnO2 NWs, the gas response to 10 ppm H2S increased up to ~351-fold. The response of the NiO-decorated SnO2 NWs sensor to 10 ppm H2S at 300 °C reached ~1372, whereas the cross-gas responses to 5 ppm NH3, 200 ppm C2H5OH, and 1 ppm NO2 were negligible (1.8 to 2.9). The enhanced H2S sensing performance was attributed by the catalytic effect of NiO and the formation of a continuous chain of n-p-n-p junctions.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 12 2012 09:08 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?