Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Cán bộ giảng viên Cựu cán bộ Nguyễn Phú Thùy
Nguyễn Phú Thùy In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 14:51

Họ và tên: Nguyễn Phú Thùy
Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Ngày tháng năm sinh: 1946
Vị trí công tác: Nguyên Phó Viện Trưởng
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

 1. Các môn học đảm nhiệm

- Không có

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Vật lý chất rắn,

- Vật liệu từ - đất hiếm,

3. Thành tích, giải thưởng:

  • Bằng khen của UBHC tỉnh Bắc Thái về thành tích nghiên cứu khoa học UBHC tỉnh Bắc Thái, 1972
  • Huy chương vì sự nghiệp KHCN Bộ KHCN, 1999
  • Giải thưởng ĐHQG với đề tài ̉Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ và các ứng dụng cho các thiết bị làm lạnh từ thế hệ mớĩ ĐHQG HN, 2006

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp 

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến sĩ Khoa học
1993

Vật lý chất rắn, Trường đại học Mỏ và luyện kim, Krakow, Ba Lan

Tiến Sĩ

1979

 Vật lý chất rắn, Trường ĐHTH Praha, Tiệp Khắc

Đại học


1966

Vật lý, Trường ĐHTH Hà nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

  • 1966- 1975: Cán bộ giảng dạy Trường ĐH Cơ điện Bắc Thái, Thái nguyên
  • 1976-1979:  Nghiên cứu sinh Trường ĐH Praha, Tiệp khắc
  • 1980- 2007: Cán bộ giảng dạy Đại học QG Hà nội, Hà nội
  • 1992- 2007: Phó giám đốc kiêm nhiệm Viện đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) Đại học Bách khoa, Hà nội

6. Đề tài, dự án NCKH là chủ trì :

- Đã chủ trì 10 đề tài, trong đó có 6 đề tài cấp nhà nước, 1 đề tài trọng điểm quốc gia, 2 đề tài cấp bộ và 1 đề tài cấp trường.

- Đang chủ trì 1 đề tài QGTĐ: 19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

7. Các giáo trình đã biên soạn:

Sách giáo trình: Vật lý các hiện tượng từ, Tác giả, NXB ĐHQG 2002

Sách chuyên khảo:

  • Vật lý và công nghệ điện tử – tin học – viễn thông, đồng tác giả, NXB Bưu Điện 2001
  • Từ điển vật lý và công nghệ cao Anh – Việt, đồng tác giả, NXB KHKT 2001

8. Các bài báo, báo cáo khoa học công bố:

Số bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài: 90
Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 25
Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 20
Số báo cáo tham gia các hội nghị trong nước: 50

5 bài  báo tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Narrow-range angle sensor based on wiggles in angular dependence of pseudo-Hall effect,

đồng tác giả

Sensor and Actuator A

(2002), 97-98, 308-317

2

Magnetic properties and magnetocaloric effect of Tb5(SixGe1-x)4 compounds,

đồng tác giả

Journal of Magnetism and Magnetic Materialś

(2002),́ 242-245,́ 841-843

3

Anomalous magnetization process in exchange bias MnPd/Co bylayers

đồng tác giả

Physica B

(2003) 327, 385-388

4

Magnetism and magnetocaloric effect in La1-yNdy(Fe.88Si.12)13,

đồng tác giả

J. Mag. Mag. Mater

(2003),262,

427-431

5

Mossbauer evaluation of cobalt ferrite nanoparticles synthesized by forced hydrolysis

đồng tác giả

J. Appl. Phys.

(2005), 97 064310,


Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/

chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu cơ chế vi mô dẫn đến sự hình thành các tính chất của vật liệu từ cứng và từ mềm.

Giai đoạn 94-95

Đề tài cơ bản Nhà nước Bộ KHCN mã số KT 04.3.3.4

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu dị hướng từ, tương tác từ và các vấn đề liên quan của vật liệu từ đất hiếm – kim loại chuyển tiếp dạng khối và màng mỏng

Giai đoạn 94-95

(Phan 1)

Đề tài cơ bản Nhà nước Bộ KHCN mã số KT 04.3.3.6

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu dị hướng từ, tương tác từ và các vấn đề liên quan của vật liệu từ đất hiếm – kim loại chuyển tiếp

Giai đoạn 95-96

(Phan 2)

Đề tài cơ bản Nhà nước Bộ KHCN mã số KT 04.3.3.6

Đã nghiệm thu

Các tính chất từ của chất rắn

Giai đoạn 96-97

Đề tài cơ bản Nhà nước Bộ KHCN mã số 4-3-2

Đã nghiệm thu

Các tính chất cơ bản của các màng mỏng từ đơn lớp và đa lớp

Giai đoạn 99-2000

Đề tài cơ bản Nhà nước Bộ KHCN mã số 4.3.2/99

Đã nghiệm thu

Vật liệu từ tính mới dạng khối màng mỏng và nano tinh thể

Giai đoạn 2001-2003

Đề tài nhánh số 2 thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước  Bộ KHCN mã số KC-02-13

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu từ tính một số vật liệu từ hiện đại

Giai đoạn 96-98

Đề tài cấp bộ GD-ĐT mã số B96-59-TD-03

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu vật liệu đất hiếm – kim loại chuyển tiếp có hiệu ứng từ giảo lớn

Giai đoạn 99-2000

Đề tài cấp bộ GD-ĐT mã số B99-59-TD-08

Đã nghiệm thu

Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu từ có hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ (GMCE)

Giai đoạn 2000-2002

Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG mã số QGTĐ-00-01

Đã nghiệm thu

Thiết kế chế tạo thiết bị giám sát tình trạng bệnh nhân

Giai đoạn 2005-2006

Đề tài cấp trường

QC 05.09

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính trên cơ sỏ cảm biến vi cơ điện tử phục vụ điều khiển dẫn đường phương tiện chuyển động cấp ĐHQG

2005-2007

ĐHQGHN

Chưa nghiệm thu


9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

10. Nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn:

- Không có

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 16:19 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?