Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Trang chủ Cán bộ và giảng viên Cựu cán bộ Nguyễn Đức Chiến
Nguyễn Đức Chiến In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 14:02

Họ và tên: Nguyễn Đức Chiến
Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Ngày tháng năm sinh: 1952
Vị trí công tác: Nguyên Phó Viện Trưởng
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

1. Các môn học đảm nhiệm

- Công nghệ Vi điện tử (Viện VLKT)

- Các phương pháp chế tạo cấu trúc nano (Cao học) (Viện VLKT)

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Vật liệu và linh kiện bán dẫn

- Cảm biến khí và cảm biến sinh học trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nano

- Vật liệu và công nghệ nano quang tử, quang điện tử

3. Thành tích, giải thưởng:

- Nhà giáo ưu tú (2008);

- Huân chương Lao động hạng Ba;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

4. Tóm tắt quá trình công tác:
 • Từ 8/1976 đến 9/1984 cán bộ giảng dạy, khoa Toán-Lý, ĐH Bách khoa Hà Nội.
 • Từ 10/1984 đến 6/1988 NCS tại Viện Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, CH Pháp.
 • Từ 7/1988 đến 9/1989 là cán bộ giảng dạy Viện Vật lý Kỹ thuật, ĐHBKHN.
 • Từ 10/1989 đến 9/1990 là Phó Giáo sư mời, giảng day và nghiên cứu tại Viện Đại học Bách khoa Grenoble, CH Pháp.
 • Từ 10/1990 đến nay là cán bộ giảng dạy Viện Vật lý Kỹ thuật, ĐHBKHN.
 • Từ 1992 đến 1999 là Viện phó Viện Vật lý Kỹ thuật.
 • Từ 1992 đến 2006 là Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Đào tạo về khoa học vật liệu, sau là Viện Đào tạo Quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS).
 • Từ 10/2003 - 10/2011 là Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật, cán bộ giảng dạy trường ĐHBKHN.  
 • Từ 10/2011 đến nay: cán bộ giảng dạy trường ĐHBKHN.  

5. Các giáo trình đã biên soạn:

 • Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Văn Hiếu, Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử, NXB Bách khoa, Hà Nội, 2007.

 • V.Đ. Cự, N.X. Chánh, Đ.M. Lân, N.Q. Quýnh, T.Đ. Hiền, N.P. Thuỳ, N.Đ. Chiến, Từ điển Vật lý và Công nghệ cao, Anh-Việt & Việt-Anh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

 • Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến, Giáo trình Cảm biến, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000..

6. Các bài báo, báo cáo khoa học công bố:

 1. Nguyen Viet Long, Nguyen Duc Chien, Masaya Uchida, Takashi Matsubara, Randy Jalem, Masayuki Nogami, “Directed and random self-assembly of Pt-Au nanoparticles”, Materials Chemistry and Physics 124 (2010), 193-197
 2. N.V. Long, N. D. Chien, T. Hayakawa, H. Hirata, G. Lakshminarayana, and M. Nogami, “The synthesis and characterization of platinum nanoparticles: a method of controlling the size and morphology”, Nanotechnology, Vol. 21, 035605 (IOP) (2010)
 3. V. Nam Do, P. T. Huy, D. Q. Trung, N. D. T. Kien, and N. D. Chien, “One-dimensional protuberant optically active ZnO structure fabricated by oxidizing ZnS nanowires”, Materials Letters 64, 1650 (2010)
 4. Nguyen Van Hieu, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Duc Khoang, Nguyen Tuan Minh, Do Thanh Viet, Do Cong Minh, Tran Trung, Nguyen Duc Chien, “A facile thermal evaporation route for large-area synthesis of tin oxide nanowires: Characterization and their use for liquid petroleum gas sensor”, Current Applied Physics 10 (2010) 636-641
 5. Nguyen Van Hieu, Nguyen Anh Phuc Duc, Tran Trung, Mai Anh Tuan, Nguyen Duc Chien, “Gas-sensing properties of tin oxide doped with metal oxides and carbon nanotubes: A competitive sensor for ethanol and liquid petroleum gas”, Sensors & Actuators B 144, (2010), pp. 450-456 (Online 31/3/2009)
 6. Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Duc Chien, “Directly immobilized DNA sensor for label-free detection of herpes virus”, J. Biomedical Science and Engineering, Vol. 2, No. 6 (2009), pp. 374-379
 7. Nguyen Viet Long, Masayuki Nogami, Nguyen Duc Chien, Tomokatsu Hayakawa, “Chemical synthesis and characterizations of palladium nanoparticles”, Proc. 2nd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2009), Vung Tau, Nov. 2009, pp. 191-194
 8. Vu Van Thu, Nguyen Duc Chien, Pham Thanh Huy, Pham Hong Duong, “Study and fabrication of light emitting devices based on silicon nanostructures”, Proc. 2nd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2009), Vung Tau, Nov. 2009, pp. 309-312
 9. Vu Xuan Hien, Khuc Quang Trung, Ly Tu Huy Anh, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, “Improve the gas sensing properties of SnO2 nanoparticle by doping CuO using hydrothermal treatment method”, Proc. 2nd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2009), Vung Tau, Nov. 2009, pp. 514-517
 10. Khuc Quang Trung, Vu Xuan Hien, Pham Van Thang, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, “Influence of hydrothermal temperature on SnO2 nanorods formation”, Proc. 2nd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2009), Vung Tau, Nov. 2009, pp.549-552
 11. Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien, “Impact parameters on hybridization process in detecting influenza virus (type A) using conductimetric-based DNA sensor”, Physica E 41 (2009)pp. 1567-1571
 12. Nguyen Van Hieu, Nguyen Quoc Dung, Phuong Dinh Tam, Tran Trung, Nguyen Duc Chien, “Thin film polypyrrole/SWCNTs nanocomposites-based NH3 sensor operated at room temperature”, Sensors & Actuators B 140 (2009), pp. 500-507
 13. Nguyen Van Hieu, Nguyen Quoc Dung, Phuong Dinh Tam, Tran Trung, Nguyen Duc Chien, “Thin film polypyrrole/SWCNTs nanocomposites-based NH3 sensor operated at room temperature”, Sensors & Actuators B 140 (2009), pp. 500-507.
 14. D.D. Vuong, D.T.N. Tram, P.Q. Pho, N.D. Chien, “Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Properties of TiO2 Nanotubes”, Physics and Engineering of New Materials, Springer 2009, pp. 95-101.
 15. Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu, Pham Thanh Huy, Nguyen Duc Chien, M. Thamilselvan, Junsin Yi, “Mixed SnO2/TiO2 included with carbon nanotubes for gas sensing applications”, Physica E 41 (2008), pp. 258-263.
 16. Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Duy, Pham Thanh Huy, Nguyen Duc Chien, Inclusion of SWCNTs in Nb/Pt co-doped TiO2 thin-film sensor for ethanol vapor detection, Physica E40 (2008), pp. 2950-2958.
 17. Duong Ngoc Huyen and Nguyen Duc Chien, “Gas sensing characteristics of polyaniline single-wall carbon nanotube composites”, Journal of the Korean Physical Society (JKPS), Vol. 52, No. 5, May 2008, pp. 1364-1367.
 18. Nguyen Van Hieu, Luong Thi Bich Thuy, Nguyen Duc Chien, “Highly sensitive thin film NH3 gas sensor operating at room temperature based on SnO2/MWCNTs composite”, Sensors and Actuators B, 129 (2008), pp. 888-895.
 19. Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien, “Low-temperature growth and ethanol sensing characteristics of quasi-one-dimensional ZnO nanostructures”, Physica B, 403(2008), pp. 50-56.
 20. P.T. Huy, T.T. An, N.D. Chien, Dojin Kim, “Temperature-Controlled Catalytic Growth and Photoluminescence Properties of ZnO Nanostructures”, Journal of Advanced Materials Research, Vol. 31 (2008), pp. 68-70.
 21. N.D. Chien, H.V. Chung, P.T. Huy, D. Kim and M. Ferrari, “Mn, Cu Doping and Optical Properties of Highly Crystalline Ultralong ZnS Nanowires”, Journal of Advanced Materials Research, Vol. 31 (2008), pp. 114-116.
 22. L. H. Nguyen, T. V. Phi, P. Q. Phan, H. N. Vu, C. Nguyen-Duc, and F. Fossard, Synthesis of multi-walled carbon nanotubes for NH3 gas detection, Physica E 37(2007)54.
 23. K. Tran Ngoc, H. Pham Thanh, C. Nguyen Duc, C. Armellini, A. Chiasera, M. Ferrari, Y. Jestin, M. Montagna, E. Moser, S. Pelli and G.C. Righini, “Effect of Yb3+ concentration on Er3+ luminescence properties of sol-gel derived silica-alumina xerogels”, Optoelectronic Letters, Vol. 2, No. 5, Sep. 2006, pp.354-357.
 24. Mai Anh Tuan, Sergei V.Dzyadevych, Nicolas Prieur, Nguyen Duc Chien, Pham Duc Thanh, Jean-Marc Chovelon, Nicole Jaffrezic Renault, “Detection of toxic compounds in real water samples using a conductometric tyrosinase biosensor”, Materials Science and Engineering C 26 (2006), 453–456.
 25. P. T. Huy, V. V. Thu and N. D. Chien “Structural and optical properties of Si-nanoclusters embedded in silicon dioxide”, Physica B, 376-377, 2006, pp. 868-871.
7. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

8. Nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn:

- Không có
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 14:28 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?