Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tin từ Viện ITIMS Thông báo seminar: “Thermoelectric Materials for Effective Power Generation from Waste Heat”
Thông báo seminar: “Thermoelectric Materials for Effective Power Generation from Waste Heat”
Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 20:27

Thông báo seminar

Kính mời toàn thể cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học viện ITIMS cùng tất cả những ai quan tâm đến tham dự buổi seminar của PGS. TS. Ngô Văn Nông (Đại học kĩ thuật Đan Mạch) về lĩnh vực:

“Thermoelectric Materials for Effective Power Generation from Waste Heat”

Tóm tắt báo cáo:

A large amount of thermal energy that emitted from many industrial processes and social activity of mankind is available as waste heat.  By converting heat directly into usable electricity, thermoelectric (TE) generators can offer a very promising  environment friendly technology for waste heat recovery. The key to realize an efficient TE generator lies, however, in finding good materials with high thermoelectric performance, good durability at high temperature, and preferably robustness on operating in air. The performance of a TE material is evaluated by the dimensionless figure-of-merit  ZT (=  S2T/ρκ , where  S,  T,  ρ, and  κ are the Seebeck coefficient, absolute temperature, electrical resistivity, and thermal conductivity, respectively). In this  talk, the recent progress  in developing materials and thermoelectric generator devices for high temperature thermoelectric power generation is presented (Fig. 1). Besides, other thermoelectric activity at the Department of Energy Conversion and Storage will be also introduced. 

References:
1. N. V. Nong et al., J. Alloys Compd. 491 (2010) 53.
2. N. V. Nong et al., Adv. Mater. 23 [21] (2011) 2484.
3. N. V. Nong et al., J. Electron. Mater. 40 [5] (2011) 716.
4. N. V. Nong et al., J. Alloys Compd., 509 (2011) 977.
5. Y. Sun, M. Christensen, S. Johnsen, N. V. Nong et al., Adv. Mater. 24 (2012) 1693.
6. T. Sugahara, N. V. Nong et al., Mater. Chem. Phys. 34 (2012) 630.

Buổi seminar sẽ được tổ chức vào hồi 14h ngày 5 tháng 11 năm 2012 tại hội trường viện ITIMS (tầng 4), Đại học Bách Khoa Hà Nội.Viện ITIMS

Trân trọng,
Viện ITIMS.

 

 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?