Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức Thông báo Thời khóa biểu Khóa ITIMS-2012: Thời khóa biểu tuần: 29/10 – 02/11/2012
Khóa ITIMS-2012: Thời khóa biểu tuần: 29/10 – 02/11/2012 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 26 Tháng 10 2012 17:11

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS-2012

1.  Tuần: 29/10 – 02/11/2012


Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng
9h00: Cơ học lượng tử ứng dụng


Chiều

15h05: Kỹ thuật đặc trưng vật liệu


15h05: Khoa học vật liệu nâng cao

15h05: Tổng hợp & chế tạo vật liệu

14h15: Cấu trúc điện tử &  liên kết trong phân tử & vật rắn

2.  Thời gian:  Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00

3.  Địa điểm:

- Các HP: Khoa học vật liệu nâng cao; Cơ học lượng tử ứng dụng;

Cấu trúc điện tử &  liên kết trong phân tử & vật rắn học tại phòng 403, tòa nhà ITIMS

- Các HP: Kỹ thuật đặc trưng vật liệu; Tông hợp & chế tạo vật liệu học tại 401, C5

4. Học phần:            

1. Cơ học lượng tử ứng dụng. PGS. TS. Đỗ Phương Liên

2. Cấu trúc điện tử &  liên kết trong phân tử & vật rắn. PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương

3. Khoa học vật liệu nâng cao. PGS. Nguyễn Văn Chi & GS. Thân Đức Hiền

4. Tổng hợp & chế tạo vật liệu. GS. Nguyễn Khắc Xương; PGS. Nguyễn Văn Hiếu; TS. Trần Hải Ninh

5. Kỹ thuật đặc trưng vật liệu. GS. Đỗ Minh Nghiệp & PGS. Nguyễn Anh Tuấn

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 26 Tháng 10 2012 17:17 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?