Skip to content
Chu Mạnh Hoàng In Email
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 09:53

Họ và tên: Chu Mạnh Hoàng
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 13/07/1979
Vị trí công tác: Giảng viên cao cấp
Địa chỉ: Phòng 408, Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: +84 38680787
Fax: +84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Phương pháp giải các bài toán kỹ thuật (Chương trình kỹ sư, lựa chọn)
 • Mạch quang tích hợp (Chương trình kỹ sư, lựa chọn)
 • Vật liệu và Linh kiện MEMS (Cao học)
 • Linh kiện quang tử tiên tiến (Nghiên cứu sinh)
 • Kỹ thuật khắc mẫu từ micro tới nanomet (Nghiên cứu sinh)
 • Vật liệu có cấu trúc nano plasmonic (Nghiên cứu sinh)

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Công nghệ chế tạo micro/nano
 • Quang học micro và nano (Micro/Nanophotonics)
 • Vi hệ thống cơ quang điện tử (Optical MEMS)
 • Cảm biến quang

3. Thành tích, giải thưởng:

- Học bổng của Xã hội Nhật Bản cho sự phát triển của khoa học (JSPS), 2010.
- Học bổng của chương trình tiên tiến về động học dòng chất lỏng (GCOE), Trường Đại học tổng hợp Tohoku, 2009.

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

2011

Vi hệ thống cơ quang điện tử/ Trường Đại học tổng hợp Tohoku-Nhật Bản

Thạc Sĩ

2007

Khoa học vật liệu/ Viện ITIMS – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ sư/cử nhân

2004

Vật liệu điện tử/ Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 6/2004 đến tháng 10/2007: Nghiên cứu viên tại nhóm MEMS, học viên cao học tại Viện ITIMS.
- Từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2011: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp Tohoku-Nhật Bản.
- Từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2012: Nghiên cứu sau Tiến Sĩ tại Trường Đại học tổng hợp Tohoku-Nhật Bản.
- Từ tháng 9/2012 đến tháng 7/2018: Giảng viên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Từ tháng 8/2018 đến nay: Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Công trình NCKH điển hình:

 • Phát triển và đóng gói vi gương trong chân không cho ứng dụng thể hiện hình ảnh dựa trên quét tia laze, Quỹ phát triển khoa học của Xã hội Nhật Bản (JSPS), MS: K122-2134.

 • Nghiên cứu chế tạo dây nano silíc đơn tinh thể và linh kiện cộng hưởng hệ số phẩm chất cao trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt cho ứng dụng trong các hệ thống nano, Quỹ Phát Triển Khoa Học Quốc Gia Việt Nam (NAFOSTED), MS: “103.02-2013.53”.

 

7. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

1. Huong Thanh Nguyen, Son Ngoc Nguyen, Minh-Tuan Trinh, Kazuhiro Hane, Hoang Manh Chu, Tunable Hybrid Gap Surface Plasmon Polariton Waveguides with Ultralow Loss Deep-Subwavelength Propagation, Plasmonics, 29 May 2019.  

2. Chu Manh Hoang, Trinh Minh Tuan, Enhancing propagation length of surface plasmon polaritons by using metallic double-layer structure, IEEE photonics, Vol. 11(5), Oct. 2019.  

3. Nguyen Thanh Huong, Nguyen Van Chinh and Chu Manh Hoang, Wedge Surface Plasmon Polariton Waveguides Based on Wet-Bulk Micromachining, Photonics, 6(1), 21; 27, 2019.

4. Nguyen Duy Vy, N. V. Cuong, Hoang Chu Manh, A Mechanical Beam Resonator Engineered at Nanoscale for Ultralow Thermoelastic Damping, Journal of Mechanics, Volume 35, Issue 3 June 2019 , pp. 351-358.

5. Dang Van Hieu, Le Van Tam, Nguyen Van Duong, Chu Manh Hoang, Design and Simulation of Scanning Probe Micro-Cantilever for the Scanning probe lithography, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 137 (2019) 084-088.

6. Hoang Manh Chu*, Takashi Sasaki, Kazuhiro Hane, “Wafer-level vacuum package of two-dimensional micro-scanner”, Microsystem Technologies, 24 (2018) 2159–2168.

7. Van Tuan Pham, Hieu Le Trung, Ngoc Khiem Tran, Hoang Chu Manh, Hoa Nguyen Duc, Hoa Tran Thi Quynh and Thanh Huy Pham, Hydrothermal synthesis, structure, and photocatalytic properties of SnO2/rGO nanocomposites with different GO concentrations, Materials Research Express, Vol. 5, Num. 9. 8/10/2018

8. Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quang Long, Chu Mạnh Hoàng, Vũ Ngọc Hùng, Hệ đo đặc trưng điện của vi cảm biến vận tốc góc kiểu Tuning Fork, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự,, Số Đặc san FEE, 08 - 2018, pp. 354-359.

9. Nguyen Van Minh, Nguyen Thi Hue, Nghiem Thi Ha Lien and Chu Manh Hoang, “Close-Packed Monolayer Self-Assembly of Silica Nanospheres Assisted by Infrared Irradiation”, Electron. Mater. Lett., DOI: 10.1007/s13391-017-6389-x (2017).

10. Chu Manh Hoang, Takuya Iida, Le Tri Dat, Ho Thanh Huy, Nguyen Duy Vy, “Optimal coating thickness for enhancement of optical effects in optical multilayer-based metrologies”, Optics Communications, Vol. 403, 15, 150-154 (2017).

11. Minh Ngoc Nguyen, Long Quang Nguyen, Nhat Sinh Ha, Hoang Manh Chu and Hung Ngoc Vu, “Z-axis tuning fork gyroscope having a controlled anti-phase and freestanding architecture: design and fabrication”, Int. J. Nanotechnol. 15 (2018) 14.

12. Le Van Tam, Dang Van Hieu, Nguyen Duy Vy, Vu Ngoc Hung and Chu Manh Hoang, “Design and simulation analysis of an electrostatic actuator for improving the performance of scanning probe nanolithography”, Vietnam Journal of Science and Technology 55 (4) (2017).

13. Nguyen Van Chinh, Nguyen Thanh Huong, C. M. Hoang “Wedge Mode Propagation Characteristics of Triangular–shaped Surface Plasmon Waveguide”, VNU Journal of Mathematics and Physics, vol. 32, n. 3, 2016, p. 41-48.

14. C. M. Hoang, N.V. Minh, V. N. Hung and Kazuhiro Hane “25 nm Single-Crystal Silicon Nanowires Fabricated by Anisotropic Wet Etching”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol. 17, 2017, pp. 1525-1529.

15. Minh Ngoc Nguyen, Nhat Sinh Ha, Long Quang Nguyen, Hoang Manh Chu and Hung Ngoc Vu  “Z-Axis Micromachined Tuning Fork Gyroscope with Low Air Damping”, Micromachines, vol. 8, 2017, 42 (10pp).

16. Hoang Chu Manh, Nguyen Duy Vy, Le Tri Dat, and Takuya Iida “Enhancing amplitudes of higher-order eigenmodes of AFM cantilevers by laser for better mass sensing”, Japanese Journal of Applied Physics, vol. 56, 2017, 06GK05-1 – 6. 

17. N. V. Minh, N. N. Son, N.T. H. Lien and C. M. Hoang “Non-close packaged monolayer of silica nanoparticles on silicon substrate using HF vapor etching”, IET Micro & Nano Letters, vol. 17, 2017, pp. 1-4.

18. Chu Mạnh Hoàng, Phương pháp chế tạo kênh dẫn sóng plasmonic lai, Cục sở hữu trí tuệ, 2019, Sáng chế.

19. Chu Mạnh Hoàng, Phương pháp chế tạo kênh dẫn sóng plasmonic dạng kênh, Cục sở hữu trí tuệ, 2019, Sáng chế.

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Nguyễn Thị Thanh Lan
- Vũ Thị Ngọc Thúy

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Nguyễn Thanh Hương (2015-2019)
- Nguyễn Văn Minh (2015-2018)
- Đặng Văn Hiếu (2016 – 2020)
- Nguyễn Văn Đường (2019 – 2022)

11. Phản biện cho các tạp chí quốc tế

 • Optics Letters
 • The ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics
 • The Journal of Vacuum Science and Technology B
 • The Journal of Circuits, Systems and Computers
 • Journal of Measurement
 • Journal of Micromechanics and Microengineering
 • Journal of Sensors & Actuators: A, Physical
 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 10 Tháng 10 2019 09:15 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?