Skip to content
Chu Mạnh Hoàng In Email
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 09:53

Họ và tên: Chu Mạnh Hoàng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 13/07/1979
Vị trí công tác: Giảng viên
Địa chỉ: Phòng 408, Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: +84 38680787
Fax: +84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm:

- Công Nghệ Vi Hệ Thống (MEMS)

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Quang học micro và nano (Micro/Nanophotonics)

- Vi hệ thống cơ quang điện tử (Optical MEMS)

- Cảm biến MEMS

3. Thành tích, giải thưởng:

- Học bổng của Xã hội Nhật Bản cho sự phát triển của khoa học (JSPS), 2010.
- Học bổng của chương trình tiên tiến về động học dòng chất lỏng (GCOE), Trường Đại học tổng hợp Tohoku, 2009.

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

2011

Vi hệ thống cơ quang điện tử/ Trường Đại học tổng hợp Tohoku-Nhật Bản

Thạc Sĩ

2007

Khoa học vật liệu/ Viện ITIMS – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ sư/cử nhân

2004

Vật liệu điện tử/ Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 6/2004 đến tháng 10/2007: Nghiên cứu viên tại nhóm MEMS, học viên cao học tại Viện ITIMS.
- Từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2011: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp Tohoku-Nhật Bản.
- Từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2012: Nghiên cứu sau Tiến Sĩ tại Trường Đại học tổng hợp Tohoku-Nhật Bản.
- Từ tháng 9/2012 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Công trình NCKH điển hình:

  • Phát triển và đóng gói vi gương trong chân không cho ứng dụng thể hiện hình ảnh dựa trên quét tia laze, Quỹ phát triển khoa học của Xã hội Nhật Bản (JSPS), MS: K122-2134.

  • Nghiên cứu chế tạo dây nano silíc đơn tinh thể và linh kiện cộng hưởng hệ số phẩm chất cao trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt cho ứng dụng trong các hệ thống nano, Quỹ Phát Triển Khoa Học Quốc Gia Việt Nam (NAFOSTED), MS: “103.02-2013.53”.

 

7. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

1. H. M. Chu, and K. Hane, A Wavelength and Transmission-Width Tuning Silicon Photonic Microring Resonator Using Electromechanical actuation, IEEE Photon. Technol. Lett., 26 (14), 2014, pp.1411 – 1413.

2. S. Abe, M. H. Chu, T. Sasaki, and K. Hane, Time Response of a Microelectromechanical Silicon Photonic Waveguide Coupler Switch, IEEE Photon. Technol. Lett, 26(15),(2014),1553-1556.

3. H.M. Chu, H.V. Ngoc and K. Hane, Vacuum Package Using Anodic Bonding Assisted by the Reflow of Low-Melting Temperature Metal, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing,15(4),(2014),695-701.

4. T. Q. Trinh, L. Q. Nguyen, D. V. Dao, H. M. Chu, H. N. Vu, Design and analysis of a zaxis tuning fork gyroscope with guidedmechanical coupling, Microsyst Technol (2014) 20:281–289.   

5. K. Hane and H.M. Chu, Optical-path control by combining silicon waveguide and MEMS actuators-Feasibility of MEMS-tunable microring for wavelength selective switch, IEICE Technical Reports, OPW2013-145 (2013).

6. Kotani, H.M. Chu, T. Sasaki, and K. Hane, Micro-mirrors connected in series, Journal of Vacuum Science and Technology B,31(4),(2013),42001-1-42001-6.

7. N. Q. Long, C. M. Hoang, C. D. Trinh and V. N. Hung, Capacitive Type Z-Axis Accelerometer Fabricated By Silicon-On-Insulator micromaching, The science journal of technology universities, vol. 95, 177 - 181, 2013.

8. H. M. Chu, H.V. Ngoc and K. Hane, Electric Feed-through for Vacuum Package Using Double-Side Anodic Bonding of Silicon-On-Insulator Wafer, Journal of Electrostatics,71(2),(2013),130-133.

9. N. V. Chinh, V. N. Hung, and C. M. Hoang, Effect of coupling to optical characteristics of micro-resonator, the 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-8) from 12th to 16th August 2014 in Da Nang city, Vietnam.

10. H. M. Chu and K. Hane, Multi-Channel Microelectromechanical Tunable Micro-Ring Resonator Filter, the 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-8) from 12th to 16th August 2014 in Da Nang city, Vietnam.

11. C. M. Hoang, V. N. Hung and K. Hane, Compact Electromechanical Tunable Micro-Ring Resonator Add-Drop Filter, the 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-8) from 12th to 16th August 2014 in Da Nang city, Vietnam.

12. C. M. Hoang, H. S. Nhat, N. Q. Long, V. T. Hien, V. N. Hung, and K. Hane, Fabrication of Single-Crystal Silicon Nanowires Based on Wet Bulk-Micromachining Technology, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology                                         Hanoi, 2014.

13. C. M. Hoang, V. N. Hung and K. Hane, Design and Fabrication of a Silicon Ring Resonator for Tuning Wavelength and Transmission-Width, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Hanoi, 2014.

14. H. M. Chu,M. Ordoru,Y. Kanamori, K. Hane,Design and Fabrication of a Wavelength-tunable Silicon Photonic Micro-Ring Resonator Consisting of Optical Waveguide Coupler, The 3rd Integrated MEMS Symposium, Nov. 5-7, 2013, Sendai, Japan.

15. H.M. Chu, S. Abe, T. Sasaski, Y. Kanamori, K. Hane, MEMS tunable silicon-wire wavegude ring resonator for wavelength-selective switch, The 74th Spring Meeting, The Japan Society of Applied Physics and Related Societies, Sept. 16- 18, 2013.

16. H. M. Chu, T. Sasaki, Y. Kanamori, K. Hane, High-speed, Low-Power Consumption Electromechanical Actuator for Wavelength-Tunable Silicon Photonic Micro-Ring Filter, The 4th Japan-China-Korea Joint Conference on MEMS/NEMS 2013, August 22-24, 2013, Sendai, Japan.

17. H. M. Chu, S. Abe, Y. Munesama, T. Sasaki, K. Hane, Response time of a silicon photonic switch using an ultra-small electrostatic comb-drive actuator, Technical Meeting on Sensors and Micromachines 2013, August 8-9, 2013, MSS-13-4, pp.15-18, Tokyo, Japan.

18. H. N. Vu, N. S. Ha, L. Q. Nguyen, D. V. Dao and H. M. Chu, Design and Analysis of an Integrated 3-DOF Sensor for Tracking in-Plane Motion, International Conference on Control Automation and Information Sciences, Nov. 25-28, pp.68-72, 2013, Nha Trang, Vietnam. 

19. V. N. Hung, L. V. Minh, N. Q. Long, T. Q. Thong, H. M. Chu, Study, Fabrication and Applications of Piezoelectric MEMS Sensors, The 5th National Conference on Applied Physics, 19/10 – 11/10/2013.  

20. H. S. Nhat, H. M. Chu, N. Q. Long, V. N. Hung, Improving the Sensitivity of Z-Axis Tuning Fork Gyroscope by Optimizing its Structure, The 5th National Conference on Applied Physics, 19/10 – 11/10/2013, Hue, Vietnam.

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Hà Sinh Nhật

- Nguyễn Văn Chính

- Lê Văn Tâm

- Triệu Quang Tuấn

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Nguyễn Thanh Hương

- Nguyễn Văn Minh

11. Phản biện cho các tạp chí quốc tế

  • Optics Letters
  • The ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics
  • The Journal of Vacuum Science and Technology B
  • The Journal of Circuits, Systems and Computers
  • Journal of Measurement
  • Journal of Micromechanics and Microengineering
  • Journal of Sensors & Actuators: A, Physical
 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 01 Tháng 9 2015 10:50 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN


Hội cựu học viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?