Skip to content
Sách xuất bản In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 20 Tháng 4 2016 15:17

Danh mục sách xuất bản: 


- Nhập môn về Siêu dẫn, Tác giả: GS. Thân Đức Hiền, 2009, NXB Bách Khoa.

- Từ Học và Vật Liệu Từ, Tác giả: GS. Thân Đức Hiền, 2009, NXB Bách Khoa.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:39 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?