Skip to content
Sách xuất bản In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 20 Tháng 4 2016 15:17

Danh mục sách xuất bản: 


- Nhập môn về Siêu dẫn, Tác giả: GS. Thân Đức Hiền, 2009, NXB Bách Khoa.

- Từ Học và Vật Liệu Từ, Tác giả: GS. Thân Đức Hiền, 2009, NXB Bách Khoa.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:39 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?