Skip to content
Các môn học In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 20 Tháng 12 2016 15:17

Danh mục các môn học:

Mã số Tên học phần Tên tiếng Anh Khối lượng
MSE6010 Kỹ thuật đặc trưng vật liệu     Characterization of Materials 3(2-0-2-6)
IMS6040

Vật lý chất rắn nâng cao        

Advanced Solid State Physics 3(2-2-0-6))
IMS6060 Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn Electronic Structure and bonding in Molecules and Solids 2(2-0-0-4)
IMS6120 Vật liệu có cấu trúc nano Nanostructured materials 2(2-0-0-4)
IMS6140

Quang từ                      

Magneto-Optics 2(1,5-1-0-4)
IMS6150

Điện tử học Spin

Spintronics 2(2-0-0-2)
PH3110

Vật lý chất rắn đại cương

Solid state phyics 3(2-2-0-6)
PH4040

Vật lý và kỹ thuật màng mỏng

Physics and technolohgy of thin films 2(2-1-0,5-4)
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 16:41 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?