Skip to content
Danh sách cán bộ In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 18:19

Danh sách cán cán bộ phòng thí nghiệm:


TT Họ tên Vị trí
1 GS. TS. Nguyễn Phúc Dương Trưởng phòng thí nghiệm
2 TS. Trần Thị Việt Nga Phó phòng thí nghiệm
3 PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên/ Nghiên cứu
4 TS. Tô Thanh Loan Giảng viên/ Nghiên cứu

5

TS. Đào Thị Thủy Nguyệt

 Giảng viên/ Nghiên cứu

6 TS. Nguyễn Khắc Mẫn Giảng viên/ Nghiên cứu
7 TS. Lương Ngọc Anh Kỹ thuật

8

KS. Nguyễn Minh Hồng

Kỹ thuật

9
KS. Hoàng Quốc Khanh Kỹ thuật

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 03 Tháng 3 2022 11:14 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?