Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Nghiên cứu Công trình Khoa học Các đề tài nghiên cứu
Các đề tài nghiên cứu In Email
Viết bởi Admin   
Chủ nhật, 25 Tháng 12 2016 10:42

ĐỀ TÀI ĐANG THỰC HIỆN

STT

Mã số

Chủ nhiệm

Tên đề tài

Loại đề tài/  thời gian thực hiện

Tình trạng

1

NCCB-ĐHUD.
2011-G/01

TS. Trần Ngọc Khiêm

Nghiên cứu phổ phát quang và các tính chất quang học khác của vật liệu nanocomposite SiO2-SnO2 và SiO2-ZnO pha tạp đất hiếm, nghiên cứu chế tạo linh kiện dẫn sóng trên cơ sở vật lieu này

Cấp NN, NCCB-ĐHUD /2011-2014

Đang thực hiện

2

103.02-2010.22

TS. Nguyễn Khắc Mẫn

Nghiên cứu ảnh hưởng của biên hạt đến các tính chất vật lý và mật độ dòng tới hạn của hệ siêu dẫn nhiệt độ cao Bi-2223

NAFOSTED/
2010-2013

Đã có 01 bài ISI

3

103.02-2010.23

PGS.TS. Vũ Ngọc Hùng

Nghiên cứu phát triển hệ vi cảm biến chuyển động dựa trên công nghệ vi cơ điện - MEMS

NAFOSTED/
2010-2013

Đang thực hiện

4

103.02-2010.37

TS. Nguyễn Văn Quy

Nghiên cứu hiệu ứng thay đổi khối lượng của vật liệu nano chức năng sử dụng vi cân tinh thể thạch anh nhằm ứng dụng cho thiết bị cảm biến môi trường

NAFOSTED/
2010-2013

Đã có 02 bài ISI

5

103.02-2011.42

TS. Vũ Văn Quang

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất Graphene diện tích lớn bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD), ứng dụng trong cảm biến

NAFOSTED/
2011-2014

Đã có 01 bài ISI

6

103.02-2011.43

TS. Nguyễn Đức Minh

Nghiên cứu chế tạo linh kiện cảm biến sinh học trên cơ sở thanh rung áp điện sử dụng màng mỏng sắt điện

NAFOSTED/
2011-2014

Đã có 02 bài ISI

7

103.02-2011.45

TS. Nguyễn Đức Hòa

Nghiên cứu phương pháp đơn giản chế tạo số lượng lớn dây nano/cột nano WO3 nhằm ứng dụng cho cảm biến phát hiện khí độc

NAFOSTED/
2011-2014

Đã có 05 bài ISI

8

103.02-2011.46

TS. Nguyễn Văn Duy

Phát triển các cấu trúc lai nano giữa dây nano ôxit kim loại với ống nano carbon hoặc graphene nhằm ứng dụng cho cảm biến khí

NAFOSTED/
2011-2014

Đã có

03 bài ISI

9

103.02-2011.48

TS. Bùi Thị Hằng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Fe/C ứng dụng làm điện cực âm pin Fe/khí

NAFOSTED/
2011-2014

Đã có 02 bài ISI

10

103.02-2011.40

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Nghiên cứu hiệu ứng tự đốt nóng và biến tính bề mặt dây nano ôxit kim loại bán dẫn nhằm ứng dụng cho cảm biến khí

NAFOSTED/
2011-2014

Đã có 06 bài ISI

11

103.02-2012.78

TS. Chu Thị Xuân

Nghiên cứu chế tạo hệ thống vi lưu ứng dụng trong nhận biết virut gây bệnh

NAFOSTED/
2012-2015

Đang thực hiện

12

103.02-2012.07

PGS.TS. Nguyễn Phúc Dương

Nghiên cứu sự phân bố cation và ảnh hưởng của chúng lên tính chất từ của một số hệ hạt nano pherit và garnet sắt

NAFOSTED/
2012-2015

Đã có 01 bài ISI

13

103.02-2012.41

TS. Ngô Ngọc Hà

Nghiên cứu hiệu ứng nhân hạt tải điện trong Ge và SiGe nanô tinh thể trên nền vật liệu vùng cấm rộng

NAFOSTED/
2012-2015

Đang thực hiện

14

103.02-2012.65

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Nghiên cứu những hiện tượng vật lý spin mới trong cấu trúc từ nano dạng hạt, đa lớp, và vật liệu phân cực spin cao

NAFOSTED/
2012-2015

Đang thực hiện

15


TS. Phạm Đức Thành

Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc đơn lớp tự lắp ráp chất lượng cao bằng phương pháp điện hóa

NAFOSTED/
2012-2014

Đang thực hiện

 

ĐỀ TÀI ĐÃ NGHIỆM THU

STT

Mã số

Chủ nhiệm

Tên đề tài

Loại đề tài /thời gian thực hiện

Kết quả công bố

1

103.02.31.09

TS. Mai Anh Tuấn

Nghiên cứu chế tạo chuỗi cảm biến điện hóa trên cơ sở vật liệu polyme dẫn cấu trúc nano, để phát hiện một số virut gây bệnh.

NAFOSTED/
2009-2011

02 bài ISI

2

103.02.50.09

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Nghiên cứu các hiện tượng vận chuyển và tương tác spin trong các vật liệu từ có cấu trúc nano

NAFOSTED/
2009-2011

02 bài ISI

3

103.02.95.09

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Nghiên cứu chế tạo một số loại linh kiện điện tử và cảm biến trên cơ sở dây nano oxit kim loại bán dẫn.

NAFOSTED/
2009-2010

05 bài ISI

4

103.02.105.09

PGS.TS. Nguyễn Phúc Dương

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất từ của các hạt pherit có kích thước nanomet

NAFOSTED/
2009-2011

04 bài ISI

5

KC.02.TN10/11-15

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Phát triển cảm biến khí CO và NO2 trên cơ sở dây nano ôxit kim loại bán dẫn phục vụ quan trắc ô nhiễm môi trường khí

Cấp NN, Đề tài
tiềm năng KC02

02 bài ISI

6

05/2009/HĐ/ĐTĐL.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Nghiên cứu phát triển các linh kiện cảm biến micrô và nanô trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nanô sử dụng công nghệ vi cơ điện tử (MEMS) nhằm ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và tự động hóa, mã số:

Cấp NN,
NCCB-ĐHUD/
2009-2013

11 bài ISI

7

KC.02.05/06-10

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến

Nghiên cứu chế tạo cảm biến trên cơ sở vật liệu micro-nano và thiết bị kèm theo để kiểm tra một số thông số quan trọng của môi trường khí và nước

Cấp NN KC02 /2008-2010

05 bài ISI

8

KC.02.15/06-10

PGS.TS. Vũ Ngọc Hùng

Nghiên cứu công nghệ chế tạo linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp và giao thông

Cấp NN KC02 /2009-2011


9


PGS.TS. Nguyễn Phúc Dương

Điều tra, khảo sát ô nhiễm bụi từ tính và các nguyên tố kim loại nặng đi kèm trong không khí ở các khu công nghiệp và các làng nghề các tỉnh phía Bắc, đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường

Bộ GD-ĐT/
2008-2010


10

B2008-01-216

TS. Nguyễn Khắc Mẫn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao BSCCO bằng phương pháp sol-gel

Bộ GD-ĐT/
2008-20009


11

B2008-01-217

TS. Nguyễn Văn Hiếu

Nghiên cứu chế tạo số lượng lớn (mass-product) cảm biến hơi cồn và khí LPG bằng công nghệ vi điện tử

Bộ GD-ĐT/
2008-20009


12

B2008-01-218

TS. Đặng Thị Thanh Lê

Thiết kế chế tạo cảm biến nhạy hơi cồn trên cơ sở vật liệu dây nano TiO2

Bộ GD-ĐT/
2008-20009


13

B2008-01-219

TS. Nguyễn Phúc Dương

Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ ứng dụng cải thiện chất lượng âm thanh loa điện động

Bộ GD-ĐT/
2008-20009


14

B2009-01-262

TS. Mai Anh Tuấn

Hoàn thiện công nghệ chế tạo vi cảm biến điện hóa và thiết bị đo để xác định virruts cúm A

Bộ GD-ĐT/
2008-20009


15

B2009-01-263

TS. Trần Ngọc Khiêm

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu nanô SnO2 pha tạp Eu3+ được chế tạo bằng phương pháp sol-gel

Bộ GD-ĐT/
2008-20009


 
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 16:11 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?