Skip to content
Vũ Ngọc Hùng
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 11:40

Họ và tên: Vũ Ngọc Hùng
Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1955
Vị trí công tác: Trưởng nhóm MEMS, Nguyên Viện trưởng.

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 307 Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 84-4-38680787
Fax: 84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Công nghệ vi cơ điện tử (MEMS)
 • Vật lý bán dẫn
 • Vật liệu điện tử và quá trình chế tạo I
 • Khoa học và công nghệ vật liệu đại cương
 • Vật lý và công nghệ màng mỏng
 • Quang điện tử và thông tin quang sợi
 • Laser

2. Hướng nghiên cứu ( Lĩnh vực hoạt động khoa học ):

 • MEMS cơ : Sensors quán tính (sensor gia tốc và con quay vi cơ)
 • PiezoMEMS: Vật liệu sắt điện và ứng dụng
 • Vi cân tinh thể thạch anh (QCM): Vật liệu nano tích hợp QCM

3. Thành tích, giải thưởng:

 • Bằng khen Thủ Tướng QĐ Số 2017/QĐ-TTg, 14/10/2016.

4. Quá trình đào tạo:

HTML clipboard

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  1992

  Vật lý chất rắn/ Trường ĐHBK Hà Nội

Thạc Sĩ

 

 

Kỹ sư/cử nhân

  1979

  Vật lý bán dẫn/ Tổng hợp Kishinev Liên xô

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 1980-2006: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của viện VLKT, trường ĐHBK Hà Nội
 • 1992- đến nay: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của viện ITIMS, trường ĐHBK Hà Nội

6. Công trình NCKH điển hình:

Chủ trì các đề tài NCKH:

 • Nghiên cứu và chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở màng mỏng áp điện Pb(Zr,Ti)O3
 • Nghiên cứu phát triển hệ vi cảm biến chuyển động dựa trên công nghệ vi cơ điện tử - MEMS
 • Nghiên cứu mô phỏng thiết kế và chế tạo thử nghiệm con quay vi cơ (MEMS gyroscope) kiểu tuning fork cấu trúc răng lược
 • Nghiên cứu chế tạo linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp và giao thông
 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo và ứng dụng vi cân tinh thể thạch anh (QCM).
 • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo và ứng dụng vi sensor quán tính.
 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo sensor gia tốc
 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo và ứng dụng cảm biến vi cơ áp trở
 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất vật lý của sensor vi cơ

7. Các giáo trình đã biên soạn:

 • Quang điện tử và thông tin quang sợi, ISBN 978-604-95-0202-6, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2016.
 • Công nghệ vi hệ thống cơ điện tử, ISBN 978-604-93-8865-1, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2016.
 • MEMS áp điện: vật liệu và linh kiện, ISBN 978-604-95-0202-6, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2017.

8. Các công trình NC đã công bố:

 1. Vu Ngoc Hung, Takashi Abe, Phan Ngoc Minh, Masayoshi Esashi. "Miniaturized, highly sensitive single-chip multichannel quartz-crystal microbalance", J. Applied Physics Letters  , Vol. 81, Issue 26 (2002), pp. 5069-5071. (IF: 4.207)

 2. Takashi  Abe, LiLi, Vu Ngoc Hung, and Masayoshi Esashi. "Energy dissipation in small-diameter quartz crystal microbalance experimentally studied for ultra-high sensitive gravimetry". Proceedings of the 16 th  IEEE International Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) Conference, Kyoto, Japan, Jan. 2003,  pp. 518-521.

 3. Vu Ngoc Hung, Takashi Abe, Phan Ngoc Minh, Masayoshi Esashi.  "High-frequency one-chip multichannel quartz crystal microbalance fabricated by deep RIE". Sensors and Actuators A  108 (2003), pp. 91–96. (IF: 1.422)

 4. Takashi Abe, Vu Ngoc Hung, Masayoshi Esashi. "Inverted mesa-type quartz crystal resonators fabrication by deep-reactive ion etching". J. IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control , Vol 53, No7 (2006), pp. 1234-1236. (IF: 1.729)

 5. L.H. Nguyen, T.V.Phi, P.Q. Phan, H. N. Vu, C. Nguyen-Duc, F. Fossard, "Synthesis of multi-walled carbon nanotubes for NH3 gas detection", J. Phys. E 37 (2007), pp. 54-57. (IF: 0.497)

 6. Vu Ngoc Hung et . all. "Design and fabrication of a miniaturized three-degree-of-freedom piezoresistive acceleration sensor based on MEMS technology using deep reactive ion etching", Physics and Engineering of New Materials 127 (2009), pp. 377-381.

 7. Phuc Hong Pham, Lam Bao Dang , Hung Ngoc Vu. "Micro robot system with moving micro-car driven by electrostatic comb-drive actuators". Microsystems Technology  No 4 Vol 16 (2010) , pp. 505-510. (IF: 1.069)

 8. Nguyen Van Quy, Vu Anh Minh, Nguyen Van Luan, Vu Ngoc Hung, and Nguyen Van Hieu, "Gas sensing properties at room temperature of a quartz crystal microbalance coated with ZnO nanorods", Sensors and Actuators B, 153 (2011), pp. 188-193. (IF: 3.898)

 9. Minh D. Nguyen, Hung N Vu, Dave H A Blank and   Guus Rijnders, "Epitaxial Pb(Zr,Ti)O3 thin films for a MEMS application", Adv. Nat.Sci.:Nanosci. Nanotechnol.2 (2011) 015005

 10. Nguyen Thanh Huy and Vu Ngoc Hung, "Influence of adhesion layers on the surface morphology of platinum-based electrodes for Pb(Zr,Ti)O3 thin films", Surface Review and Letters , Vol. 18, 1 & 2 (2011), pp. 47-51.  (IF: 0.493)

 11. Vu Anh Minh, Le Anh Tuan, Tran Quang Huy, Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Quy, "Enhanced NH3 gas sensing properties of a QCM sensor by increasing the length of vertically orientated ZnO nanorods", Applied Surface Science 265 (2013), pp. 458-464. (ISSN:0169-4332) (IF: 2.21)

 12. Minh D. Nguyen, Chi T. Q. Nguyen, Thong Q. Trinh, Tai Nguyen, Thao N. Pham, Guus Rijnders and Hung N. Vu, "Enhancement of ferroelectric and piezoelectric properties in PZT thin films with heterolayered structure", Materials Chemistry and Physics    138 (2013), pp. 862-869. (ISSN:0254-0584) (IF:2.23)

 13. Hoang Manh Chu, Hung Ngoc Vu, Kazuhiro Hane, "Electric feed-through for vacuum package using double-side anodic bonding silicon-on-insulator wafer", Jounal of Electrostatics , Volume 71, Issue 2, (2013), pp. 130–133 (ISSN: 0304-3886) (IF: 1.0)

 14. Minh Duc Nguyen, Matthijn Deskkers, Hung Ngoc Vu, Guus Rijnders , "Film-thickness and composition dependence of epitaxial thin-film PZT-based mass-sensors", Sensors and Actuators A 199 (2013), pp. 98-105. (IF: 1.84)

 15.  Minh Duc Nguyen, Evert Houwman, Matthijn Dekkers, Hung Ngoc Vu and Guus Rijnders, "A fast room-temperature poling process of piezoelectric Pb(Zr0.45Ti0.55)O3 thin films", Science of Advanced Materials , 6 (2014), pp. 243-251.(IF: 2.598)

 16. Minh D. Nguyen, Thong Q. Trinh, Matthijn Dekkers, Evert P. Houwman, Hung N. Vu and Guus Rijnders, “Effect of dopants on ferroelectric and piezoelectric properties of lead zirconate titanate thin films on Si substrates”, Ceramics International , 40 (2014), pp. 1013-1018. (IF: 2.605)

 17. Thong Quang Trinh, Long Quang Nguyen, Dzung Viet Dao, Hoang Manh Chu and Hung Ngoc Vu, “Design and analysis of a lateral axis tuning fork gyroscope with guided-mechanical coupling”, Microsystem Technologies , 20 (2014) pp. 281-289.(IF: 0.875)

 18. Ngo Duc Quan, Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Quyet, Hoang Vu Chung  and Dang   Duc Dung, “Band gap modification and ferroelectric properties of  Bi0.5(Na,K)0.5TiO3-based by Li substitution”,  AIP Advances  4, 017122 (2014);    http://dx.doi.org/10.1063/1.4863092.        (IF: 1.524)

 19. Nguyen, C.T.Q. and Nguyen, M.D. and Dekkers, J.M and Houwman, E.P. and Vu, Ngoc Hung and Rijnders, A.J.H.M. (2014) "Process dependence of the piezoelectric response of membrane actuators based on PZT thin films". Thin solid films 556, pp. 509 - 515. ISSN 0040-6090       (IF: 1.759 )

 20. Vu Van Quang, Vu Ngoc Hung, Le Anh Tuan, Vu Ngoc Phan, Tran Quang Huy, Nguyen Van Quy, “Graphene-coated quartz crystal microbalance for detection of volatile organic compounds at room temperature”, Thin Solid Films  568 (2014), pp. 6 -12. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2014.07.036) (IF: 2.03)

 21. Ngo Duc Quan, Luong Huu Bac, Duong Van Thiet, Vu Ngoc Hung, and Dang Duc Dung. "Current Development in Lead-Free Bi0.5(Na,K)0.5TiO3-Based Piezoelectric Materials".  Advances in Materials Science and Engineering . 08/2014; (IF: 0.9)

 22. N.D. Quan, N.V. Quyet, L.H. Bac, D.V. Thiet, V.N. Hung, D.D. Dung. "Structural, ferroelectric, optical properties of A-site-modified Bi0.5(Na0.78K0.22)0.5Ti0.97Zr0.03O3 lead-free piezoceramics." . Journal of Physics and Chemistry of Solids  77 (2015), pp. 62–67.
  ( IF: 1.853 )
 23. Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh, Vu Ngoc Hung. "Synthesis and characterisations of sol-gel-derived LaNiO3 thin-film electrodes on Si substrates".  International Journal of Nanotechnology . 05/2015; 12(5/6/7):496-504. DOI: 10.1504/IJNT.2015.067907 (IF: 1.09)

 24. Hoang Manh Chu, Minh Van Nguyen, Hung Ngoc Vu , Kazuhiro Hane. "Fabrication of single-crystal silicon nanowires based on surface wet adhesion". Materials Letters"  152 (2015) pp.94-97. (IF:  2.489 )

 25. Hien  Thu  Vu ,  Minh  Duc  Nguyen,  Evert  Houwman,  Muhammad  Boota, Matthijn  Dekkers,  Hung  Ngoc  Vu,  Guus  Rijnders. "Ferroelectric and piezoelectric responses of (110) and (001)-oriented epitaxial Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 thin films on all-oxide layers buffered silicon". Materials Research Bulletin 72 (2015), pp. 160-167. (IF: 2,288)

 26. Minh D. Nguyen, Matthijn Dekkers, Evert P. Houwman, Hien T. Vu, Hung N. Vu, and Guus Rijnders. "Lead-free (K0.5Na0.5)NbO3 thin films by pulsed laser deposition driving MEMS-based piezoelectric cantilevers". Materials Letters 164 (2016), pp. 413 - 416. (IF:2.489)

 27. Ngo Duc Quan, Vu Ngoc Hung, Ill Won Kim, and Dang Duc Dung "Bipolar Electric Field Induced Strain in Li Substituted Lead-Free Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5Ti0.95Sn0.05O3 Piezoelectric Ceramics". J. Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016), pp.7978-7982. (IF: 1.556)

 28. Minh D. Nguyen, Evert P. Houwman, Matthijn Dekkers, Chi T. Q. Nguyen, Hung N. Vu, and Guus Rijnders. "Research Update: Enhanced energy storage density and energy efficiency of epitaxial Pb 0.9La0.1(Zr0.52Ti0.48)O3 relaxor-ferroelectric thin-films deposited on silicon by pulsed laser deposition" . APL MATERIALS 4 (2016), 080701, ; doi: 10.1063/1.4961636.      (IF: 4.323)

 29. Minh Ngoc Nguyen, Nhat Sinh Ha, Long Quang Nguyen, Hoang Manh Chu and Hung Ngoc Vu. "Z-Axis Micromachined Tuning Fork Gyroscope with Low Air Damping". Micromachines  8, 42; doi:10.3390/mi8020042 (2017). (IF: 1.833)

 30. Chi T.Q. Nguyen, Minh D. Nguyen, Hien T.Vu, Evert P. Houwman, Hung N.Vu, Guus Rijnders. "High energy storage responses in all-oxide epitaxial relaxor ferroelectric thinfilms with the coexistence of relaxor and antiferroelectric-like behaviors". Thin Solid Films   636 (2017), pp. 188–192. (IF: 1.761)

 31. Hoang Manh Chu , Minh Van Nguyen, Hung Ngoc Vu, and Kazuhiro Hane. "25 nm Single-Crystal Silicon Nanowires Fabricated by Anisotropic Wet Etching". Journal of Nanoscience and Nanotechnology  17 (2017), pp. 1525-1529. (IF: 1.33)

 32. Ngo Duc Quan, Vu Ngoc Hung, and Dang Duc Dung. "Effect of Zr Doping on Structural and Ferroelectric Properties of Lead-Free Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3 Films". Journal of electronics materials  DOI: 10.1007/s11664-017-5603-9 (2017). (IF: 1.579)

 33. Ngo Duc Quan, Vu Ngoc Hung and Dang Duc Dung. "Influence of film thickness on ferroelectric properties Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3 films". Mater. Res. Express (2017). (IF:1.068)

 34. Minh Ngoc Nguyen, Long Quang Nguyen, Nhat Sinh Ha, Hoang Manh Chu, Trinh Duc Chu and Hung Ngoc Vu. "Z-axis tuning fork gyroscope having a controlled anti-phase and freestanding architecture: design and fabrication". Int. J. Nanotechnol.  Vol. 15, Nos. 1/2/3 (2018).          (IF: 0.502)

 35. Minh D. Nguyen, Chi T.Q. Nguyen, Hung N. Vu, Guus Rijnders. "Controlling microstructure and film growth of relaxor-ferroelectric thin films for high break-down strength and energy-storage performance". Journal of the European Ceramic Society 38 (2018), pp. 95–103. (IF: 3.411)

 36. Ngo Duc Quan, Nguyen Van Hong, Tran Quoc Toan, Vu Ngoc Hung. "Enhanced ferroelectric properties and energy storage density in PLZT/BNKT heterolayered thin films prepared by sol-gel method". Physics of Condensed Matter, Dec 2018

 37. Ngo Duc Quan, Tran Quoc Toan, Vu Ngoc Hung, Minh D Nguyen. "Influence of Crystallization Temperature on Structural, Ferroelectric, and Ferromagnetic Properties of Lead-Free Bi 0.5 (Na 0.8 K 0.2 ) 0.5 TiO 3 Multiferroic Films". Advances in Materials Science and Engineering, January 2019, 2019:1-8
  DOI: 10.1155/2019/8976385


 38. Ngo Duc Quan, Tran Quoc Toan, Vu Ngoc Hung. "Influence of Crystallization Time on Energy-Storage Density and Efficiency of Lead-Free Bi 0.5 (Na 0.8 K 0.2) 0.5 TiO 3 Thin Films". Advances in Condensed Matter Physics, Jan 2019.

 39. Ngo Duc Quan, Chu T. Thanh Huong, Nguyen T. Hong Phuong, Nguyen Van Hong, Vu Ngoc Hung, Minh-Duc Nguyen. "Structural, Ferroelectric and Energy-Storage Properties of Lead-Free Zrdoped Bi 0.5 (Na 0.80 K 0.20 ) 0.5 TiO 3 films", Sur face Review and Letters, January 2019 (DOI: 10.1142/S0218625X19500823)
 40. N.D. Co, L.V. Cuong, B.D. Tu, P.D. Thang, L.X. Dien, V.N. Hung, N.D. Quan, "Effect of Crystallization Temperature on Energy-Storage Density and Efficiency of Lead-Free Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 Thin Films Prepared by Sol-Gel Method", Journal of Science: Advanced Materials and Devices, https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2019.04.008.

 41. Ha T. Dang , Trang T. Trinh, Chi T.Q. Nguyen, Truong V. Do , Minh D. Nguyen , Hung N. Vu. “ Enhancement of relaxor behavior by La doping and its influence on the energy storage performance and electric breakdown strength of ferroelectric Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 thin films”,  Materials Chemistry and Physics 234 (2019) 210-216. IF (2017): 2.210
 42. Minh D. Nguyen, Chi T.Q. Nguyen, Hung N. Vu, Guus Rijnders.  “Experimental evidence of breakdown strength and its effect on energystorage performance in normal and relaxor ferroelectric films”, Current Applied Physics, 19 (2019), 1040-1045. IF(2018): 2.01.

 43. Chi T.Q. Nguyen, Hung N. Vu, Minh D. Nguyen . “High-performance energy storage and breakdown strength of lowtemperature laser-deposited relaxor PLZT thin films on flexible Ti-foils, Journal of Alloys and Compounds”, 802 (2019) 422-429. IF (2018): 3.779.

 44. M. N. Nguyen, L. Q. Nguyen, H. M. Chu, H. N. Vu. “A Two Degrees of Freedom Comb Capacitive-Type Accelerometer with Low Cross-Axis Sensitivity” , Journal of Mechanical Engineering and Sciences (JMES), 13 (2019) 5334-5346. Q2.

 45. Minh D. Nguyen, Trang T. Trinh, Ha T. Dang, Hung N. Vu. “Understanding the effects of electric-field-induced phase transition and polarization loop behavior on the energy storage performance of antiferroelectric PbZrO3 thin films”, Thin Solid Films, 697 (2020) 137794. IF: 1.888.


9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

      1.  Trịnh Thị Trang; Đề tài: Màng mỏng phản sắt điện PZ; 2018 - 2019.

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1. Đặng Thị Hà; Đề tài: Màng mỏng sắt điện và phản sắt điện ứng dụng trong tích trữ năng lượng; 2017-2021.
 2. Nguyễn Ngọc Minh; Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo con quay vi cơ âm thoa độ nhạy cao; 2015 - 2019.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 14:53 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?