Skip to content
Nguyễn Văn Hiếu In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 11:39

Nguyễn Văn HiếuHọ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 16-04-1972
Vị trí công tác: Viện Trưởng
Trưởng phòng Thí nghiệm
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
ĐT cố định: 04-38692518
ĐT tổng đài: 04-38680787; 04-38680786 (máy lẻ: 310)
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: http://www.itimsgassensor.com

 

1. Các môn học đảm nhiệm:

   - TN vật liệu điện tử, Electronic Materials Laboratory (chương trình tiên tiến)
   - Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn (chương trình thạc sỹ).
   - Vật liệu có cấu trúc nano (chương trình thạc sỹ).
   - Tổng hợp và chế tạo vật liệu điện tử (chương trình thạc sỹ).
   - Phương pháp chế tạo các cầu trúc nano (chương trình thạc sỹ).
   - Linh kiện điện tử và cảm biến có cấu trúc nano (chương trình tiến sỹ)

2. Hướng nghiên cứu ( Lĩnh vực hoạt động khoa học ):

  - Công nghệ, đánh giá độ tin cậy (reliability) linh kiện bán dẫn và mạh tích hợp
  - Vật liệu có cấu trúc nano dùng cảm biến (cảm biến khí và cảm biến sinh học)
  - Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu graphene

3. Thành tích, giải thưởng:

- Chiến sỹ thi đua năm học 2007-2008 (ĐHBKHN)
- Chiến sỹ thi đua năm học 2008-2009 (ĐHBKHN)
- Bằng khen của Bộ trưởng năm học 2008-2009 (BGDĐT)
- Nhà khoa học trẻ có kết quả NCKH xuất sắc năm 2010 (Nafosted)

4. Quá trình đào tạo:

HTML clipboard

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2004

Vật liệu Điện tử - Khoa Kỹ thuật Điện tử, Trường Đại học Twente, Hà Lan

Thạc Sĩ

  1997

Khoa học Vật liệu - Trung tâm Quốc tế Đào tạo về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Bộ GD&ĐT

Kỹ sư/cử nhân

  1995

Hoá học - Đại học Tổng hợp Huế

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 1997-1999: Nghiên cứu viện tại trung tâm ITIMS, Bộ GD&ĐT.
 • 1999-2000: Thực tập sinh tại Khoa Kỹ thuật Điện tử, Đại học Twente, Hà Lan.
 • 2000-2004: Nghiên cứu sinh tại, Đại học Twente, Hà Lan.
 • 2004-2008: Giảng Viện tại, Viện ITIMS, ĐHBKHN.
 • 2008-2009: Phó Viện trưởng, Viện ITIMS, ĐHBKHN.
 • 2009-Nay : Phó Giáo sư tại, Viện ITIMS, ĐHBKHN.

6. Công trình NCKH điển hình:

Chủ trì 05 đề tài NCKH:

 • “Carbon nanotubes/nanostructured TiO2 (SnO2, ZnO, SiO2) composite thin films for environmental sensing”, mã số Ap05\Prj3\nr03, đề tài hợp tác quốc tế VLIR-HUT, giai đoạn 2005-2007.
 • “Nâng cao độ nhạy khí của vật liệu TiO2 và SnO2 bằng phương pháp đồng pha tạp ống nano các bon và các nguyên tố kim loại”, mã số B2006-01-66; đề tài cấp Bộ giai đoạn 2007-2008.
 • “Nghiên cứu chế tạo hàng loạt cảm biến khí hơi cồn và khí LPG bằng công nghệ vi điện tử”, mã số B2008-01-217; đề tài cấp Bộ giai đoạn 2008-2009.
 • “Nghiên cứu chế tạo một số cảm biến khí và sinh học trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nanô kết hợp công nghệ vi cơ điện tử, Để tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng”, mã số 05/2009/HĐ-ĐTĐL; nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng giai đoạn 2009-2012
 • “Nghiên cứu chế tạo một số loại linh kiện điện tử và cảm biến trên cơ sở dây nano ôxít kim loại bán dẫn”, mã số 103.02.95.09; thuộc Quỹ nghiên cứu và phát triển quốc gia (NAFOSTED) giai đoạn 2009-2011

7. Các giáo trình đã biên soạn:

 • Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Văn Hiếu, Nhà xuất bản Bách Khoa, 2007.

8. Các công trình NC đã công bố điển hình (Bài báo ISI; *Tác giải đầu mối):

  Năm 2011 (06)

  28. Nguyen Van Quy, Vu Anh Minh, Nguyen Van Luan, Vu Ngoc Hung*, and Nguyen Van Hieu*, “Gas sensing properties at room temperature of a quartz crystal microbalance coated with ZnO nanorods”, Sensors and Actuators B, 153 (2011) 188-193. (ISSN: 0925-4005; IF2009=3.08)

  27. Nguyen Van Hieu*, Vu Van Quang, Nguyen Duc Hoa, Dojin Kim, Preparing large-scale WO3 nanowire-like structure for high sensitivity NH3 gas sensor through a simple route, Current Applied Physics 11 (2011) 657-661. (ISSN: 1567-1739; IF2009=1.58)

  26. Nguyen Van Hieu, Hae-Ryong Kim and Jong-Heun Lee*, “The enhanced gas sensing characteristics of La2O3-doped SnO2 by the addition of multi wall carbon nanotubes”, Sensor Letters, 9 (2011)  283-287. (ISSN: 1546-1971; IF2009=0.62)

  25. Anh-Tuan Le*, Pham Thanh Huy, Le Thi Tam, Phuong DinhTam, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, “Novel silver nanoparticles:synthesis, properties and applications”, Int. J. Nanotechnology, 8 (2011) 278-290. (ISSN:1475-7435; IF2009=1.23

  24. Nguyen Van Hieu*, Dang Thi Thanh Le, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Duc Khoang, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, Tran Trung, “A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires”, Int. J. Nanotechnology, 8 (2011) 174-187.  (ISSN:1475-7435; IF2009=1.23

  23. Lam Dai Tran, Binh Hai Nguyen, Nguyen Van Hieu, Hoang Vinh Tran, Electrochemical detection of short HIV sequences on chitosan/Fe3O4 nano particle based screen printed electrodes, Materials Science and Engineering C, 31 (2011) 477-485. (ISSN:0928-4931; IF2009=1.84)

  Năm 2010 (09)

  22. Le Viet Thong, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Van Hieu*, "Comparative study of gas sensor performance of SnO2 nanowires and their hierarchical nanostructures", Sensors and Actuators B, 112 (2010) 112-119. (ISSN:0925-4005; IF2009=3.08)

   21. Phuong Dinh Tam*, Mai Anh Tuan, Le Anh Tuan, Nguyen Van Hieu* “Facile preparation of a DNA sensor for rapid herpes virus detection”, Materials Science and Engineering C, 30 (2010) 1145-1150.  (ISSN:0928-4931; IF2009=1.84)

   20. Vu Tran Thanh Thuy, Do Thanh Viet, Nguyen Van Hieu, Vu Dinh Lam, Young Pak Lee, and N.T. Tung* “Triplenegative permeability band in plasmon-hybridized cut-wire-pair metamaterials”, Optics Communications, 283 (2010) 4303-4306.  (ISSN:0030-4018IF2009=1.31)

  19. Nguyen Van Hieu* and Cora Salm, Effect of current crowding on electromigration lifetime investigated by simulation and experiment, Computational Materials Science, 49 (2010) s235-s238. (ISSN:0927-0256; IF2009=1.52).

  18. Anh-Tuan Le*, Phuong Dinh Tam, P.T Huy, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, A. A Kudrinskiyd, Yu A Krutyakovd, “Synthesis of oleic acid-stabilized silver nanoparticles and analysis of their antibacterial activity”, Materials Science and Engineering C, 30 (2010) 910–916.  (ISSN:0928-4931; IF2009=1.84)

  17. Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do Thanh Viet, Phuong Dinh Tam, Anh Tuan-Le, and Nguyen Van Hieu*, “On-chip fabrication of SnO2 nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensor performance”, Sensors and Actuators B, 146 (2010) 361-367. (ISSN:0925-4005; IF2009=3.08; Cited 2 times).

  16. Nguyen Van Hieu*, Le Thi Ngoc Loan, Tran Trung, Nguyen Duc Chien,“A facile thermal evaporation route for large-area synthesis of tin oxide nanowires: characterizations and their use for liquid petroleum gas sensor”, Current Applied Physics, 10 (2010) 636-641. (ISSN:1567-1739; IF2009=1.58)

    15. Nguyen Van Hieu*, “Highly reproducible synthesis of very large-scale tin oxide nanowires used for screen-printed gas sensor”, Sensors and Actuators B, 144 (2010) 425–431. (ISSN:0925-4005; IF2009=3.08; Cited 2 times).

  14. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Anh Phuc Duc, Tran Trung, Mai AnhTuan, Nguyen Duc Chien, “Gas-sensing properties of tin oxide doped with metal oxides and carbon nanotubes: A competitive sensor for ethanol and liquid petroleum gas”, Sensors and Actuators B, 144 (2010) 450–456.  (ISSN:0925-4005; IF2009=3.08; Cited 4 times)

  Năm 2009 (04)

  13. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Quoc Dung, Tran Trung, Nguyen Duc Chien,“Thin film polypyrrole/SWCNTs nanocomposites-based NH3 sensor operated at room temperature”, Sensors and Actuators B, 140 (2009) 500-507. (ISSN:0925-4005; IF2008=3.12; Cited 6 times).

   12. Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Chien, “Impact Parameters on Hybridization Process in Detecting Influenza Virus (Type A) Using Conductimetric Based DNA Sensor”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41 (2009) 1567-1571. (ISSN: 1386-9477; IF2008=1.23).

  11. Phuong Dinh Tam*, Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc, Chien, Mai Anh Tuan,“DNA Sensor Development Based on Multi wall Carbon nanotubes for Label- free Influenza Virus (Type A) Detection”, J. Immunological Methods, 350 (2009) 636-641. (ISSN: 0022-1759; IF2008=2.12)

   10. Nguyen D. Hoa, Nguyen V. Quy, Mai A. Tuan,Nguyen Van Hieu*, “Facile synthesis of p-type semiconducting cupric oxide nanowires and their gas sensing properties”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 42 (2009) 146–149. (ISSN:1386-9477; IF2008=1.23)

  Năm 2008 (05)

  9. Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, Pham Thanh Huy, Nguyen Duc Chien, M. Thamilselvan, Junsin Yi, Mixed SnO2/TiO2 included with carbon nanotubes for gas-sensing application, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41 (2008) 258-263 (ISSN:1386-9477; IF2008=1.23; Cited 9 times).

  8. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Van Duy, Pham Thanh Huy, Nguyen Duc Chien,"Inclusion of SWCNTs in Nb/Pt co-doped TiO2 thin-film sensor for ethanol vapor detection", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 40 (2008) 2950-2958. (ISSN:1386-9477; IF2008=1.23; Cited 8 times)

   7. Nguyen Van Hieu, Hae-Ryong Kim, Byeong-Kwon Ju, Jong-Heun Lee*,"Enhanced performance of SnO2 nanowires ethanol sensor by functionalizing with La2O3, Sensors and Actuators B 133(2008) 228-234. (ISSN:0925-4005; IF2008:3.12; Cited 28 times)

   6. Nguyen Van Hieu*, Luong Thi Bich Thuy, Nguyen Duc Chien, "Highly sensitive thin film NH3 gas sensor operating at room temperature based on SnO2/MWCNTs composite", Sensors and Actuators B, 129 (2008) 888-895.  (ISSN:0925-4005; IF2008=3.12; Cited 22 times).

    5. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Chien, "Low-temperature growth and ethanol-sensing characteristics of quasi-one-dimensional ZnO nanostructures", Physica B: Condensed Matter, 403 (2008) 50-56. (ISSN:0921-4526; IF2008=0.82; Cited 6 times)

  Năm 2007 trở về trước (04)

  4. Nguyen Van Hieu*, “Formation of source and drain of a-Si:H TFT by ion implantation through metal technique”, Physica B: Condensed Matter, 392 (2007) 38–42. (ISSN:0921-4526; IF2008=0.82).

   3. Hieu V. Nguyen*, C. Salm, B. Krabbenborg, J. Bisschop, A.J.Mouthaan, F.G. Kuper, “Fast thermal cycling enhanced electromigration in power metallization”, IEEE Transactions on Devices and MaterialsReliability (TDMR), 4 (2004) 246-255. (ISSN: 1530-4388; IF2008=1.27; Times cited:2).

  2. Hieu V Nguyen*, C. Salm, R. Wenzelb, A. J. Mouthaan, F. G. Kuper,“Simulation and experimental characterization of reservoir and via layout effects on the electromigration lifetime”, Microelectronics Reliability, 42 (2002) 1421-1425. (ISSN: 0026-2714; IF2008=1.29; Time cited: 4).

  1. Hieu V. Nguyen*, C. Salm, J. Vroemen, J. Voets, B. Krabbenborg, J.Bisschop, A.J. Mouthaan, F.G. Kuper, “Fast temperature cycling and electromigration induced thin film cracking in multilevel interconnection: experiments and modeling”, Microelectronics Reliability, 42 (2002) 1415-1420. (ISSN: 0026-2714; IF2008=1.29; Cited 13 times)

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Phạm Hồng Trang; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tình chất nhạy khí của dây nano TiO2 (2009-2011)

- Hoàng Văn Vương; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhạy khí của dây nano WO3 (2009-2011).

- Bùi Thị Thanh Bình; Tên đề tài: Biến tính dây nano với các vật liệu xúc tác thích hợp nhằm ứng dụng cho cảm biến CO và NO2 (2009-2011).

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

HD 1:

- Đỗ Thành Việt; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tính chất của giải vật liệu điện từ (2009-2011)

HD 2:

- Hoàng Văn Hán; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo dây nano kim loại oxit bán dẫn bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng (2009-2013)

- Nguyễn Đức Khoáng; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu lai giữa ooxxit kim loại bán dẫn và ống nano cac bon và ứng dụng (2009-2013)

11. Phản biện cho các tạp chí quốc tế
 
(1) Sensors and actuators B;
(2) Journal of physical chemistry;
(3) Physica B: Condensed matter;
(4) Physica E: Low-dimensional systems and nanostructures;
(5) Materials science and engineering B;
(6) Talanta;
(7) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects;
(8) Colloid and polymer science;
(9) Journal of nanoscience and nanotechnology
(10) Journal of materials chemistry
(11) International journal of hydrogen energy


 
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 15:48 )
 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay891
mod_vvisit_counterHôm qua3240
mod_vvisit_counterTuần này7733
mod_vvisit_counterTháng này26227
mod_vvisit_counterTất cả2415584
Hiện có 134 khách Trực tuyến

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN


Hội cựu học viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?
 
Bảng quảng cáo