Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Trang chủ Cán bộ và giảng viên Cựu cán bộ Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hiếu
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 11:39

Nguyễn Văn HiếuHọ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 16-04-1972
Vị trí công tác: Nguyên Viện Trưởng
Trưởng phòng Thí nghiệm
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
ĐT cố định: 04-38692518
ĐT tổng đài: 04-38680787; 04-38680786 (máy lẻ: 310)
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: http://www.itimsgassensor.com

 

1. Các môn học đảm nhiệm:

   - TN vật liệu điện tử, Electronic Materials Laboratory (chương trình tiên tiến)
   - Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn (chương trình thạc sỹ).
   - Vật liệu có cấu trúc nano (chương trình thạc sỹ).
   - Tổng hợp và chế tạo vật liệu điện tử (chương trình thạc sỹ).
   - Phương pháp chế tạo các cầu trúc nano (chương trình thạc sỹ).
   - Linh kiện điện tử và cảm biến có cấu trúc nano (chương trình tiến sỹ)

2. Hướng nghiên cứu ( Lĩnh vực hoạt động khoa học ):

  - Công nghệ, đánh giá độ tin cậy (reliability) linh kiện bán dẫn và mạh tích hợp
  - Vật liệu có cấu trúc nano dùng cảm biến (cảm biến khí và cảm biến sinh học)
  - Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu graphene

3. Thành tích, giải thưởng:

- Chiến sỹ thi đua năm học 2007-2008 (ĐHBKHN)
- Chiến sỹ thi đua năm học 2008-2009 (ĐHBKHN)
- Bằng khen của Bộ trưởng năm học 2008-2009 (BGDĐT)
- Nhà khoa học trẻ có kết quả NCKH xuất sắc năm 2010 (Nafosted)

4. Quá trình đào tạo:

HTML clipboard

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2004

Vật liệu Điện tử - Khoa Kỹ thuật Điện tử, Trường Đại học Twente, Hà Lan

Thạc Sĩ

  1997

Khoa học Vật liệu - Trung tâm Quốc tế Đào tạo về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Bộ GD&ĐT

Kỹ sư/cử nhân

  1995

Hoá học - Đại học Tổng hợp Huế

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 1997-1999: Nghiên cứu viện tại trung tâm ITIMS, Bộ GD&ĐT.
 • 1999-2000: Thực tập sinh tại Khoa Kỹ thuật Điện tử, Đại học Twente, Hà Lan.
 • 2000-2004: Nghiên cứu sinh tại, Đại học Twente, Hà Lan.
 • 2004-2008: Giảng Viện tại, Viện ITIMS, ĐHBKHN.
 • 2008-2009: Phó Viện trưởng, Viện ITIMS, ĐHBKHN.
 • 2009-Nay : Phó Giáo sư tại, Viện ITIMS, ĐHBKHN.

6. Công trình NCKH điển hình:

Chủ trì 05 đề tài NCKH:

 • “Carbon nanotubes/nanostructured TiO2 (SnO2, ZnO, SiO2) composite thin films for environmental sensing”, mã số Ap05\Prj3\nr03, đề tài hợp tác quốc tế VLIR-HUT, giai đoạn 2005-2007.
 • “Nâng cao độ nhạy khí của vật liệu TiO2 và SnO2 bằng phương pháp đồng pha tạp ống nano các bon và các nguyên tố kim loại”, mã số B2006-01-66; đề tài cấp Bộ giai đoạn 2007-2008.
 • “Nghiên cứu chế tạo hàng loạt cảm biến khí hơi cồn và khí LPG bằng công nghệ vi điện tử”, mã số B2008-01-217; đề tài cấp Bộ giai đoạn 2008-2009.
 • “Nghiên cứu chế tạo một số cảm biến khí và sinh học trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nanô kết hợp công nghệ vi cơ điện tử, Để tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng”, mã số 05/2009/HĐ-ĐTĐL; nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng giai đoạn 2009-2012
 • “Nghiên cứu chế tạo một số loại linh kiện điện tử và cảm biến trên cơ sở dây nano ôxít kim loại bán dẫn”, mã số 103.02.95.09; thuộc Quỹ nghiên cứu và phát triển quốc gia (NAFOSTED) giai đoạn 2009-2011

7. Các giáo trình đã biên soạn:

 • Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Văn Hiếu, Nhà xuất bản Bách Khoa, 2007.

8. Các công trình NC đã công bố điển hình (Bài báo ISI; *Tác giải đầu mối):

Published Papers (ISI Papers):

[100] Nguyen Kien,Chu Manh Hung*, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu, "Low temperature prototype hydrogen senosors using Pd-decorated SnO2 nanowires for exhaled breath application", Submited (2017)

[99] Mingzhi Jiao, Nguyen Van Duy*, Nguyen Viet Chien, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, Klas Hjort, Hugo Nguyen*, "On-chip growth of patterned ZnO nanorods with PdO decoration for enhancement of hydrogen-sensing performance", International Journal of Hydrogen Energy (2017) In press. Doi:10.1016/j.ijhydene.2017.05.135; ***IF2015: 3.58 ***]

[98] Le Huu Trinh, Tran Thai Hoa*, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Cuong*, "Facile synthesis of ultrafine Gd2O3 nanoparticles by polyol-microwave method", Journal of Electronic Materials (2017) In press. [Doi: ; ***IF2015: 1.57***]

[97] Hoang Thi Hien, Ho Truong Giang, Nguyen Van Hieu, Tran Trung*, Chu Van Tuan*, "Elaboration  of  Pd-nanoparticle  decorated  polyaniline  films  for  room temperature  NH3 gas  sensors", Sensors and Actuators B  249 (2017) 348-356. [Doi: 10.1016/j.snb.2017.04.115, ***IF2015: 4.75***]

[96] Hoang Xuan Thanh, Do Dang Trung*, Khuc Quang Trung, Kieu Van Dam, Nguyen Van Duy, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu*, "On-chip growth of single phase Zn2SnO4 nanowires by thermal evaporation method for gas sensor application", Journal of Alloys and Compounds  708 (2017) 470-475. [Doi: 10.1016/j.jallcom.2017.03.014; ***IF2015: 3.13***], pdf

 [95] Ha Minh Tan, Chu Manh Hung*, Minh Ngoc Trinh, Hugo Nguyen, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Novel self-heated gas sensors using on-chip networked nanowires with ultralow power consumption", ACS Applied Materials & Interfaces 9 (2017) 6153-6162. [Doi:10.1021/acsami.6b14516; ***IF2015: 7.50***]

[94] Nguyen Van Hoa*, Tran Thi Hoang Quyen, Nghia Nguyen Huu, Nguyen Van Hieu, Jae-Jin Shim, "In situ growth of flower-like V2O5 arrays on graphene@nickel foam as high-performance electrode for supercapacitors", Journal of Alloys and Compounds 702 (2017) 693-699. [Doi: 10.1016/j.jallcom.2017.01.241; ***IF2015: 3.13***]

[93] Matteo Tonezzer*, Thi Thanh Le Dang*, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, Svalvatore Iannotta, "Selective hydrogen sensor for liquefied petroleum gas steam reforming fuel cell systems", International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 740-748. [Doi:10.1016/j.ijhydene.2016.11.102; ***IF2015: 3.58 ***]

[92] Nguyen Van Hoa, Tran Thi Hoang Quyen, Nguyen Van Hieu, Tran Quang Ngoc, Phan Vinh Thinh, Pham Anh Dat, Hoang Thi Trang Nguyen, “Three-dimensional reduced graphene oxide-grafted polyaniline aerogel as an active material for high performance supercapacitors”, Synthetic Metals, 223 (2017) 192-198. [Doi: 10.1016/j.synthmet.2016.11.021. ***IF2015: 2.43***], pdf

[91] Quan Thi Minh Nguyet, Nguyen Van Duy*, Nguyen Thi Phuong, Nguyen Ngoc Trung, Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Superior enhancement of NO2 gas response using n-p-n transition of carbon nanotubes/SnO2 nanowires heterojunctions", Sensors and Actuators B  238 (2017) 1120- 1127. [Doi: 10.1016/j.snb.2016.07.143, ***IF2015: 5.40***], pdf

[90] Tran Van Dang, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, "Chlorine gas sensing performance of on-chip grown ZnO, WO3, and SnO2 nanowire sensors", ACS Applied Materials & Interfaces 8 (2016) 4828-4837. [Doi: 10.1021/acsami.5b08638, ***IF2015: 7.14***], pdf

[89] Nguyen Van Dung, Dang Thi Thanh Le*, Nguyen Dinh Trung, Hoang Ngoc Dung, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, "CuO nanofibers prepared by electrospinning for gas sensing application: Effect of copper salt concentration", J. Nanoscience and Nanotechnology 16 (2016) 7910-7918. [Doi: 10.1166/jnn.2016.12747, ***IF2015: 1.55***]

[88] Mingzhi Jiao, Nguyen Viet Chien, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu, Klas Hjort, Hugo Nguyen, "On-chip hydrothermal growth of ZnO nanorods at low temperature for highly selective NO2 gas sensor", Materials Letters 169 (2016) 231-235. [Doi: 10.1016/j.matlet.2016.01.123, ***IF2015: 2.43***]

[87] Phung Thi Hong Van, Do Duc Dai, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Ultrasensitive NO2 gas sensors using tungsten oxide nanowires with multiple junctions self-assembled on discrete catalyst islands via on-chip fabrication" Sensors and Actuators B 227 (2016) 198-203. [Doi: 10.1016/j.snb.2015.12.054; ***IF2015: 4.75***]

[86] Nguyen Van Toan, Nguyen Viet Chien, Nguyen Van Duy, Hoang Si Hong, Hugo Nguyen, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, "Fabrication of highly sensitive and selective H2 gas sensor based on SnO2 thin film sensitized with microsized Pd islands", J. Hazardous Materials, 301 (2016) 433-442. [Doi: 10.1016/j.jhazmat.2015.09.013), ***IF2015: 4.83***]

[85] Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu*, "Enhancement of gas-sensing characteristics of hydrothermally synthesized WO3 nanorods by surface decoration with Pd nanoparticles", Sensors and Actuators B 223 (2016) 453–460. [Doi: 10.1016/j.snb.2015.09.108, ***IF2015: 4.75***],

[84] Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Thanh Dat, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu*, "Ammonia-gas-sensing characteristics of WO3/CNT nanocomposites: Effect of CNT content and sensing mechanism", Science Advanced Materials, 8 (2016) 524-533 [Doi: 10.1166/sam.2016.2716), ***IF2015: 1.81***]

[83] Lam Van Nang*, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Nitrogen-doped graphene synthesized from a single liquid precursor for field effect transistor", Journal of Electronic Materials 45 (2016) 839-845. [Doi: 10.1007/s11664-015-4218-2, ***IF2015: 1.49***]

[82] Dang Thi Thanh Le*, M. Tonezzer, Nguyen Van Hieu, "Hydrothermal growth and hydrogen selective sensing of nickel oxide nanowires", Journal of Nanomaterials 2015 (2015) 1-7. (***IF2014: 1.6***)

[81] Nguyen Duc Hoa*, Dinh Van Thien, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, "Facile synthesis of single-crystal nanoporous a-NiS nanosheet from Ni(OH)2 counterpart", Materials Letters, 161 (2015) 282-285. (***IF2014: 2.48***)

[79] Le Thi Hoa, Nguyen Duc Cuong*, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, Hoang Thai Long, Duong Tuan Quang, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Synthesis, characterization, and comparative gas-sensing properties of tin dioxide nanoflowers and porous nanospheres", Ceramics International,  41 (2015), 14819-14825. (***IF2014: 2.60***)

[78] Nguyen Van Duy*, Trinh Huu Toan, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Effects of Gamma Irradiation on Hydrogen Gas-sensing Characteristics of Pd–SnO2 Thin Film Sensors", International J. Hydrogen Energy , 40 (2015) 12572-12580. (***IF2014: 3.31***)

[77] Doan Tung Anh, Do Thanh Viet, Pham Thi Trang, Nguyen Manh Thang, Ho Quang Quy, Nguyen Van Hieu, Vu Dinh Lam*, and Nguyen Thanh Tung*, "Taming electromagnetic metamaterials for isotropic perfect absorbers", AIP Advances,  5 (2015) 077119. (***IF2014: 1.52***),

[76] Matteo Tonezzer*, Dang Thi Thanh Le, Nicola Bazzanella, Nguyen Van Hieu, Salvatore Iannotta, "Comparative gas-sensing performance of 1D and 2D ZnO nanostructures", Sensors and Actuators B, 220 (2015) 1152-1160. (***IF2014: 4.09***)

[75] Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Sherif A. El-Safty and Nguyen Van Hieu*, "Meso-/Nanoporous semiconducting metal oxide for gas sensor application", Journal of Nanomaterials 2015 (2015) 1-14. (Invited Review Article; ***IF2014: 1.64***)

[74] Nguyen Duc Cuong*, Dinh Quang Khieu, Tran Thai Hoa, Duong Tuan Quang, Pham Hung Viet, Tran Dai Lam, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Facile synthesis of α-Fe2O3 nanoparticles for high-performance CO gas sensor", Materials Research Bulletin, 68 (2015) 302-307. (***IF2013: 2.28***)

[73] Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, "Micro-wheels composed of self-assembled tungsten oxide nanorods for highly sensitive detection of low level toxic chlorine gas", RSC Advances 5 (2015) 25204-25207. (***IF2014: 3.84***)

[72] Le Thi Lanh, Tran Thai Hoa*, Nguyen Duc Cuong, Dinh Quang Khieu, Duong Tuan Quang, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Shape and size controlled synthesis of Au nanorods: H2S gas-sensing characterizations and antibacterial application", J. Alloys and Compounds, 635 (2015) 265-271. (***IF2014: 2.99***)

[71] Do Thanh Viet, Nguyen Van Hieu, Vu Dinh Lam, Nguyen Thanh Tung, "Isotropic metamterials absorber using cut wires-pair structures", Applied Physics Express, 8 (2015) 032001-3. (***IF2014: 2.36***)

[70] Vu Van Quang*, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Van Hieu, "Abnormal electrical properties and enhanced gas-sensing performance of grapheme/Si Schottky junction", Sensor Letters 13 (2015) 381-386. (***IF2013: 0.51***)

[69] Nguyen Van Toan, Nguyen Viet Chien, Nguyen Van Duy, Dang Duc Vuong, Nguyen Huu Lam, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Chien*, "Scalable fabrication of SnO2 thin flim sensitized with CuO islands for enhanced H2S gas-sensing performance", Applied Surface Science 324 (2015) 280-285. (***IF2013: 2.53***)

[68] Lam Van Nang, Nguyen Duc Hoa*, Cao Van Phuoc, Chu Thi Quy, Pham Van Tong, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, "Scalable preparation of graphene: Effect of synthesis methods on materials", Science Advanced Materials 7 (2015) 1013-1020. (***IF2013: 2.90***), pdf

[67] Phung Thi Hong Van, Nguyen Hoang Thanh, Vu Van Quang, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Scalable fabrication of high-performance NO2 gas sensors based on tungsten oxide nanowires by on-chip growth and RuO2-functionalization", ACS Applied Materials & Interfaces 6 (2014) 12022-12030. (ISSN: 1944-8244; ***IF2014: 6.72***; Cited 12 times)

[66] Nguyen Tu, N.T. Tuan, Nguyen Van Dung, N.D. Cuong, N.D.T. Kien, P.T. Huy, Hieu Van Nguyen, D.H. Nguyen*, "Near-infrared emission from ZnO nanorods grown by thermal evaporation", Journal of Luminescence  156 (2014) 199-204. (***IF2014: 2.71***; Cited 12 times), pdf

[65] Hong Van Han, Nguyen Van Hieu, Tran Trung*, "A simple method for production of high aspect ration ZnO nanowires with uniform structure for NO2 gas sensors", Science Advanced Materials 6 (2014) 1659-1667. (***IF2013: 2.90***)

[64] Vu Van Quang, Nguyen Van Dung, Ngo Si Trong, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, "Outstanding gas-sensing performance of graphene/SnO2 Schottky junction", Applied Physics Letters 105 (2014) 013107. (ISSN: 0003-6951; ***IF2013: 3.51***; Cited 25 times)

[63] Nguyen Duc Chinh, Nguyen Van Toan, Vu Van Quang, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*,"Comparative NO2 gas sensing performance of the self-heated individual, multiple and networked SnO2 nanowire sensors fabricated by a simple process", Sensors and Actuators B 201 (2014) 7-12. (ISSN:0925-4005; ***IF2013: 3.84****; Cited 25 times)

[62] Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Duc Quang, Nguyen Van Hieu*, "Tungsten oxide urchin-flowers and nanobundles: Effect of synthesis conditions and heat treatment on assembly and gas-sensing characteristics", Science of Advanced Materials, 6 (2014) 1081-1090 (ISSN:1947-2935; ***IF2013: 2.90***)

[61] Dang Duc Vuong, Khuc Quang Trung, Nguyen Hoang Hung, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien*, "Facile preparation of large-scale a-Fe2O3  nanorods /SnO2 nanorods composite and their LPG sensing properties", J. Alloys and Compounds, 559 (2014) 185-201. (ISSN:0925-8388; ***IF2012: 2.72***; Cited 11 times)

[60] Dang Thi Thanh Le, S. Iannotta, Nguyen Van Hieu, C. Corradi, Tran Quang Huy, M. Pola and M.Tonezzer*, "ZnO-C microfiber hybrid nanosensor for liquefied petroleum gas detection", J. Nanoscience and Nanotechnology, 14 (2014) 5088-5094. (ISSN: 1533-3880; ****IF2013: 1.33***)

[59] Hugo Nguyen, Chu Thi Quy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen The Lam, Nguyen Van Duy, Vu Van Quang, Nguyen Van Hieu*, “Controllable growth of ZnO nanowires grown on discrete islands of Au catalyst for realization of planar-type micro gas sensors”,  Sensors and Actuators B, 193 (2014) 888-894. (ISSN:0925-4005; ***IF2013: 3.84****; Cited 32 times)

[58] Vu Van Quang*, Ngo Si Trong, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*,"Full-layer controlled synthesis and transfer of large-scale monolayer graphene for nitrogen dioxide and ammonia sensing", Analytical Letters, 47 (2014) 280-2094. (ISSN: 0003-2719; ***IF2011:1.0***; Cited 10 times)

[57] Le Duy Duc, Dang Thi Thanh Le*, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Single crystal cupric oxide nanowires: Lenghth- and density controlled growth and gas-sensing characteristics", Physica E 58 (2014) 16-23. (ISSN: 1386-9477; ***IF2011: 1.85**)

[56] Nguyen Duc Cuong, Nguyen Duc Hoa*, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, Duong Tuan Quang, Vu Van Quang, Nguyen Van Hieu*, "Nanoporous hematite nanoparticles: Synthesis and applications for benzylation of benzene and aromatic compounds", J. Alloys and Compounds, 582 (2014) 83-87. (ISSN:0925-8388; ***IF2013: 2.72***; Cited 10 times)

[55] Phuong Dinh Tam*, Hoang Si Hong, Nguyen Van Hieu, "Novel portable electrical detection system for DNA sensor application", J. Experimental Nanoscience, 9 (2014) 652-660. (ISSN: 1745-8080; ***IF2011:0.95)

[54] Do Dang Trung, Nguyen Duc Hoa*, Pham Van Tong, Nguyen Van Duy, T.D. Dao, H.V. Chung, T. Nagao, Nguyen Van Hieu*, "Effective decoration of Pd nanoparticles on the surface of SnO2 nanowires for enhanced of CO gas-sensing performance", J. Hazardous Materials, 265 (2014) 124-132. (ISSN: 0304-3894; ***IF2013: 4.33***; Cited 34 times)

 [53] Phan Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Vu Van Quang, Nguyen Van Duy, Nguyen The Lam, Nguyen Van Hieu*, “In-stitute decoration of Pd nanocrystal on crystalline mesoporous NiO nanosheets for effective hydrogen gas sensors”, International J. Hydrogen Energy 38 (2013) 12090-12100. (ISSN:0360-3199, ***IF2011:4.05***; Cited 16 times), pdf

[52] Dang Thi Thanh Le*, Do Dang Trung, Nguyen Duc Chinh, Bui Thi Thanh Binh, Hoang Si Hong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Facile synthesis of SnO2-ZnO core-shell nanowires for enhanced ethanol-sensing performance”, Current Applied Physics, 13 (2013) 1637-1642. (ISSN: 1567-1739; *** IF2011:1.90***; Cited 18 times)

[51] Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Duy*, Do Dang Trung, Ha Minh Tan, Nguyen Ngoc Trung, Phung Thi Hong Van, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Density-controllable growth of SnO2 nanowire junction-bridging across electrode for low temperature NO2 gas detection”, J. Materials Science, 48 (2013) 7253-7259. (ISSN: 0022-2461; ***IF2011:2.01***; Cited 14 times)

[50] Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Vu Van Quang, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, "Diameter Controlled Synthesis of Tungsten Oxide Nanorod Bundles for Highly Sensitive NO2 Gas Sensors", Sensors and Actuators B, 183 (2013) 372-380. (ISSN:0925-4005; ***IF2011:3.89****; Cited 44 times)

[49] Nguyen Duc Khoang, Hoang Si Hong*, Do Dang Trung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Dao Duc Thinh, Nguyen Van Hieu*, "On-chip growth of wafer-scale planar-type ZnO nanorods sensors for effective detection of CO gas", Sensors and Actuators B, 181 (2013) 529-536. (ISSN: 0925-4005; ***IF2011:3.89****; Cited 35 times)

[48] Chu Van Tuan, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, Mai Anh Tuan*, Tran Trung*, “Polyaniline nanowires-based electrochemical immunosensor for label free detection of Japanese encephalitis virus”, Analytical Letters, 46 (2013) 1229-1240. (ISSN: 0003-2719; ***IF2011:1.0***; Cited 3 times), pdf

[47] Hoang Van Han, Nguyen Duc Hoa*, Pham Van Tong, Hugo Nguyen, Nguyen Van Hieu*, "Single-crystal zinc oxide nanorods with nanovoids as highly sensitive NO2 nanosensors", Materials Letters, 94 (2013) 41-43. (ISSN: 0167-577X; IF2011:2.27; Cited 2 times), pdf

[46] Nguyen Duc Hoa*, Vu Van Quang, Nguyen Van Hieu*, and Dojin Kim, "General and scalable route to synthesize nanowire-structured semiconducting metal oxides for gas-sensor applications", J. Alloys and Compounds, 549 (2013) 260-268. (ISSN: 0925-8388; ***IF2011:2.28***; Cited 29 times), pdf

[45] Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Le Duc Toan, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, “Comparative study on CO2 and CO sensing performance  of LaOCl-coated ZnO nanowires”, J. Hazardous Materials, 244-245 (2013) 209-216. (ISSN: 0304-3894; ***IF2011:4.17***; Cited 17 times)

[44] Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, "Crystalline mesoporous tungsten oxide nanoplate monoliths synthesized by directed soft template method for highly sensitive NO2 gas sensor applications", Materials Research Bulletin, 48 (2013) 440-448. (ISSN: 0025-5408; ***IF2011:2.10***; Cited 22 times), pdf

[43] D.T. Quang*, N.V. Hop, N.D. Luyen, H.P. Thu, D.Y. Oanh, N.K. Hien, Nguyen Van Hieu, M.H. Lee, and J.S. Kim, "A new fluorescent chemosensor for Hg2+ in aqueous solution", Luminescence: The J. Biological and Chemical Luminescence 28 (2013) 222-225. (ISSN: 1522-7243; ***IF2011:1.73***; Cited 7 times), 

[42] Nguyen Van Hieu*, Phung Thi Hong Van, Le Tien Nhan, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, "Giant enhancement of H2S gas response by decorating n-type SnO2 nanowires with p-type NiO nanoparticles" , Applied Physics Letters, 101 (2012) 253106 (3 pages). (ISSN:0003-6951; ***IF2011:3.82***; Cited 26 times)

[41] Nguyen Thanh Tung, Do Thanh Viet, Bui Son Tung, Nguyen Van Hieu, Peter Lievens, and Vu Dinh Lam*, "Broadband negative permeability by hybridized cut-wire pair metamaterials", Applied Physics Express, 5 (2012) 112001-3. (ISSN: 1882-0768; IF2011:3.01; Cited 7 times )

[40] Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Design of SnO2/ZnO hierarchical nanostructures for enhanced ethanol gas-sensing performance", Sensors and Actuators B, 174 (2012) 594-601. (ISSN: 0925-4005; ***IF2011:3.89****; Cited 90 times),

[39] Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, "Effective hydrogen gas nanosensor based on bead-like nanowires of platinum-decorated tin oxide", Sensors and Actuators B, 173 (2012) 211-217. (ISSN: 0925-4005; ***IF2011:3.89****; Cited 11 times), pdf

[38] Nguyen Van Hieu*, Hoang Van Vuong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa*, "A morphology control of tungsten oxide nanowires by thermal evaporation method for sub-ppm NO2 gas sensor application", Sensors and Actuators B, 171-172 (2012) 760-768. (ISSN: 0925-4005; ***IF2011:3.89****; Cited 39 times), pdf

[37] Do Dang Trung, Nguyen Van Toan, Pham Van Tong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, "Synthesis of single-crystal SnO2 nanowires for NOx gas sensors application", Ceramics International, 38 (2012) 6557-6563. (ISSN: 0272-8842; ***IF2011:1.68***; Cited 17 times), pdf

[36] Nguyen Thi Thuy, Phuong Dinh Tam*, Mai Anh Tuan, Anh-Tuan Le, Le Thi Tam, Vu Van Thu, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien "Detection of pathogenic microoganisms using biosensor based on multi-walled carbon nanotubes dispersed in DNA solution", Current Applied Physics, 12 (2012) 1553-1560. (ISSN: 1567-1739; *** IF2011:1.90***; Cited 17 times)

[35] Nguyen Duc Cuong, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, "Gas sensor based on nanoporous hematite nanoparticles: Effect of synthesis pathways on morphology and gas sensing properties", Current Applied Physics, 12 (2012) 1355-1360. (ISSN: 1567-1739; ***IF2011:1.90***; Cited 18 times)

[34] Nguyen Duc Cuong, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, Tran Dai Lam, Nguen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Synthesis, characterization, and comparative gas-sensing properties of Fe2O3 prepared from Fe3O4 and Fe3O4-chitosan", Journal of Alloys and Compounds, 523 (2012) 120-126. (ISSN: 0925-8388; ***IF2011:2.28***; Cited 44 times)

[33] M. Tonezzer* and Nguyen Van Hieu*, "Size-dependent response of single-nanowire gas sensors" Sensors and Actuators B, 163 (2012) 146-152. (ISSN: 0925-4005; ***IF2011:3.89***; Cited 56 times), pdf

[32] Chu Van Tuan, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu*, Tran Trung*, “Electrochemical synthesis of polyaniline nanowires on Pt interdigitated microelectrode for room temperature NH3 gas sensor application”, Current Applied Physics, 12 (2012) 1011-1016. (ISSN: 1567-1739; ***IF2011:1.90***; Cited 22 times), pdf

[31] Do Dang Trung, Le Duc Toan, Hoang Si Hong, Tran Dai Lam, Tran Trung, Nguyen Van Hieu*, "Selective detection of carbon dioxide using LaOCl-functionalized SnO2 nanowires for air-quality monitoring", Talanta, 66 (2012) 152-159. (ISSN: 0039-9140; ***IF2011:3.79***; Cited 27 times), pdf

[30] Dzung Tuan Nguyen, Lam Dai Tran, Huy Le Nguyen, Binh Hai Nguyen, Nguyen Van Hieu, “Modified Interdigitated Arrays by Novel Poly(1,8-Diaminonaphthalene)/Carbon Nanotubes Composite for Selective Detection of Mercury(II)”, Talanta 85 (2011) 2445-2450. (ISSN: 0039-9140; ***ISI impact: 3.79***; Cited 18 times), pdf

[29] Phuong Dinh Tam*, Nguyen Van Hieu, “Conducting polymer film-based immunosensors using carbon nanotube/antibodies doped polypyrrole”, Applied Surface Science (2011) 257 (2011) 9817-9824. (ISSN: 0169-4332; ***ISI impact: 2.10***; Cited 19 times)

[28] Nguyen Van Hieu, Hae-Ryong Kim and Jong-Heun Lee*, “The enhanced gas sensing characteristics of La2O3-doped SnO2 by the addition of multi wall carbon nanotubes”, Sensor Letters 9 (2011) 283-287. (ISSN:1546-198X; ***ISI impact: 0.81***; Cited 2 times)

[27] Nguyen Van Quy, Vu Anh Minh, Nguyen Van Luan, Vu Ngoc Hung*, and Nguyen Van Hieu*, “Gas sensing properties at room temperature of a quartz crystal microbalance coated with ZnO nanorods”, Sensors and Actuators B, 153 (2011) 188-193. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.89****; Cited 37 times)

[26] Nguyen Van Hieu*, Vu Van Quang, Nguyen Duc Hoa, Dojin Kim, "Preparing large-scale WO3 nanowire-like structure for high sensitivity NH3 gas sensor through a simple route", Current Applied Physics, 11 (2011) 657-661.(ISSN: 1567-1739; *** ISI impact: 1.90***; Cited 57 times)

[25] Anh-Tuan Le*, Pham Thanh Huy, Le Thi Tam, Phuong DinhTam, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, “Novel silver nanoparticles: synthesis, properties and applications”, Int. J. Nanotechnology, 8 (2011) 278-290. (ISSN: 1475-7435; ***ISI impact: 1.10***; Cited 11 times), pdf

[24] Nguyen Van Hieu*, Dang Thi Thanh Le, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Duc Khoang, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, Tran Trung, “A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires”, Int. J. Nanotechnology, 8 (2011) 174-187. (ISSN: 1475-7435; ***ISI impact: 1.10***; Cited 10 times)

[23] Lam Dai Tran, Binh Hai Nguyen, Nguyen Van Hieu, Hoang Vinh Tran, "Electrochemical detection of short HIV sequences on chitosan/Fe3O4 nano particle based screen printed electrodes", Materials Science and Engineering C,31 (2011) 477-485. (ISSN: 0928-4931; ***ISI impact: 2.68***; Cited 35 times),    

[22] Le Viet Thong, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Van Hieu*, "Comparative study of gas sensor performance of SnO2 nanowires and their hierarchical nanostructures" Sensors and Actuators B 112 (2010) 112-119.  (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.89****; Cited 82 times)

[21] Phuong Dinh Tam*, Mai Anh Tuan, Le Anh Tuan, Nguyen Van Hieu* “Facile preparation of a DNA sensor for rapid herpes virus detection”, Materials Science and Engineering C, 30 (2010) 1145-1150. (ISSN:   0928-4931; ***ISI impact: 1.35***; Cited 18 times)

[20] Vu Tran Thanh Thuy, Do Thanh Viet, Nguyen Van Hieu, Vu Dinh Lam, Young Pak Lee, and N.T. Tung* “Triple negative permeability band in plasmon-hybridized cut-wire-pair metamaterials”, Optics Communications, 283 (2010) 4303-4306. (ISSN: 0030-4018; ***ISI impact: 2.68***; Cited 3 times), pdf

[19] Nguyen Van Hieu* and Cora Salm, "Effect of current crowding on electromigration lifetime investigated by simulation and experiment", Computational Materials Science, 49 (2010) s235-s238. (ISSN: 0927-0256; ***ISI impact: 1.75***; Cited 4 times)

[18] Anh-Tuan Le*, Phuong Dinh Tam, P.T Huy, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, A. A Kudrinskiyd, Yu A Krutyakovd, “Synthesis of oleic acid-stabilized silver nanoparticles and analysis of their antibacterial activity”, Materials Science and Engineering C, 30 (2010) 910–916. (ISSN: 0928-4931; ***ISI impact: 2.68***; Cited 67 times), pdf

[17] Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do Thanh Viet, Phuong Dinh Tam, Anh Tuan-Le, and Nguyen Van Hieu*, “On-chip fabrication of SnO2-nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensor performance”, Sensors and Actuators B, 146 (2010) 361-367. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.89****; Cited 80 times), pdf 

[16] Nguyen Van Hieu*, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Duc Khoang, Nguyen Tuan Minh, Do Thanh Viet, Tran Trung, Nguyen Duc Chien,“A facile thermal evaporation route for large-area synthesis of tin oxide nanowires: characterizations and their use for liquid petroleum gas sensor”, Current Applied Physics, 10 (2010) 636-641. (ISSN: 1567-1739; *** ISI impact: 1.90***; Cited 27 times)

[15] Nguyen Van Hieu*, “Highly reproducible synthesis of very large-scale tin oxide nanowires used for screen-printed gas sensor”, Sensors and Actuators B, 144 (2010) 425–431. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.89****; Cited 32 times)  

[14] Nguyen Van Hieu*, Nguyen Anh Phuc Duc, Tran Trung, Mai AnhTuan,Nguyen Duc Chien, “Gas-sensing properties of tin oxide doped with metal oxides and carbon nanotubes: A competitive sensor for ethanol and liquid petroleum gas”, Sensors and Actuators B, 144 (2010) 450–456. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.89****; Cited 74 times)  

[13] Nguyen Van Hieu*, Nguyen Quoc Dung, Tran Trung, Nguyen Duc Chien,“Thin film polypyrrole/SWCNTs nanocomposites-based NH3 sensor operated at room temperature”, Sensors and Actuators B, 140 (2009) 500-507. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.12***; Cited 45 times)

[12] Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Chien,“Impact Parameters on Hybridization Process in Detecting Influenza Virus (Type A) Using Conductimetric Based DNA Sensor”, PhysicaE: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41 (2009) 1567-1571. (ISSN: 1386-9477; ***ISI impact: 1.23***; Cited 9 times)

[11] Phuong Dinh Tam*, Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc, Chien, Mai Anh Tuan,“DNA Sensor Development Based on Multi wall Carbon nanotubes for Label- free Influenza Virus (Type A) Detection”, Journal of Immunological Methods 350 (2009) 636-641. (ISSN: 0022-1759; *** ISI impact:2.12***; Cited 71 times)

[10] Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu*,“Facile synthesis of p-type semiconducting cupric oxide nanowires and their gas sensing properties”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 42 (2009) 146–149. (ISSN: 1386-9477; ***ISI impact: 1.23***; Cited 40 times)

[9] Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, Pham Thanh Huy, Nguyen Duc Chien, M. Thamilselvan, Junsin Yi, "Mixed SnO2/TiO2 included with carbon nanotubes for gas-sensing application", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41 (2008) 258-263. (ISSN: 1386-9477; ***ISI impact: 1.23***; Cited 48 times)

[8] Nguyen Van Hieu*, Nguyen Van Duy, Pham Thanh Huy, Nguyen Duc Chien,"Inclusion of SWCNTs in Nb/Pt co-doped TiO2 thin-film sensor for ethanol vapor detection", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 40 (2008) 2950-2958. (ISSN: 1386-9477; ***ISI impact: 1.23***; Cited 3 times)

[7] Nguyen Van Hieu, Hae-Ryong Kim, Byeong-Kwon Ju, Jong-Heun Lee*,"Enhanced performance of SnO2 nanowires ethanol sensor by functionalizing with La2O3, Sensors and Actuators B, 133(2008) 228-234. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.12***; Cited 97 times)

[6] Nguyen Van Hieu*, Luong Thi Bich Thuy, Nguyen Duc Chien, "Highly sensitive thin film NH3 gas sensor operating at room temperature based on SnO2/MWCNTs composite", Sensors and Actuators B, 129(2008) 888-895. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.12***; Cited 114 times)

[5] Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Chien, "Low-temperature growth and ethanol-sensing characteristics of quasi-one-dimensional ZnO nanostructures", Physica B: Condensed Matter, 403 (2008) 50-56. (ISSN: 0921-4526; ***ISI impact: 0.82***; Cited 35 times) 

[4] Nguyen Van Hieu*, “Formation of source and drain of a-Si:H TFT by ion implantation through metal technique”, Physica B: Condensed Matter, 392 (2007) 38-42. (ISSN: 0921-4526; ***ISI impact: 0.82***; Cited 2 times).

[3] Hieu V. Nguyen*, C. Salm, B. Krabbenborg, J. Bisschop, A.J.Mouthaan, F.G. Kuper, “Fast thermal cycling enhanced electromigration in power metallization”, IEEE Transactions on Devices and Materials Reliability, 4 (2004) 246-255. (ISSN: 1530-4388; *** ISI impact: 1.27***; Cited 5 times).

[2] Hieu V Nguyen*, C. Salm, R. Wenzelb, A. J. Mouthaan, F. G. Kuper,“Simulation and experimental characterization of reservoir and via layout effects on the electromigration lifetime”, Microelectronics Reliability, 42 (2002) 1421-1425. (ISSN: 0026-2714; ***ISI impact: 1.29***; Cited 11 times).

[1] Hieu V. Nguyen*, C. Salm, J. Vroemen, J. Voets, B. Krabbenborg, J.Bisschop, A.J. Mouthaan, F.G. Kuper, “Fast temperature cycling and electromigration induced thin film cracking in multilevel interconnection: experiments and modeling”, Microelectronics Reliability, 42 (2002) 1415-1420. (ISSN: 0026-2714; ***ISI impact: 1.29***; Cited 15 times

 

  9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

  - Phạm Hồng Trang; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tình chất nhạy khí của dây nano TiO2 (2009-2011)

  - Hoàng Văn Vương; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhạy khí của dây nano WO3 (2009-2011).

  - Bùi Thị Thanh Bình; Tên đề tài: Biến tính dây nano với các vật liệu xúc tác thích hợp nhằm ứng dụng cho cảm biến CO và NO2 (2009-2011).

  10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

  HD 1:

  - Đỗ Thành Việt; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tính chất của giải vật liệu điện từ (2009-2011)

  HD 2:

  - Hoàng Văn Hán; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo dây nano kim loại oxit bán dẫn bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng (2009-2013)

  - Nguyễn Đức Khoáng; Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu lai giữa ooxxit kim loại bán dẫn và ống nano cac bon và ứng dụng (2009-2013)

  11. Phản biện cho các tạp chí quốc tế
   
  (1) Sensors and actuators B;
  (2) Journal of physical chemistry;
  (3) Physica B: Condensed matter;
  (4) Physica E: Low-dimensional systems and nanostructures;
  (5) Materials science and engineering B;
  (6) Talanta;
  (7) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects;
  (8) Colloid and polymer science;
  (9) Journal of nanoscience and nanotechnology
  (10) Journal of materials chemistry
  (11) International journal of hydrogen energy


   
  Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 15:42 )
   

  Học viên Hỏi - Đáp

  > CÁC SỰ KIỆN MỚI <

  The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022)   

  Trường ĐHBKHN

  MEMS Group

  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


  Thời khóa biểu
  Lịch làm việc học viên ITIMS

  Lịch công tác ĐHBKHN
  Lịch công tác ĐHBKHN

  Thăm dò ý kiến

  Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?