Skip to content
Nguyễn Anh Tuấn
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 22 Tháng 3 2011 11:39

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 28/6/1958
Vị trí công tác: Giảng viên & Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm:

    - Phân tích cấu trúc chất rắn trong khoa học vật liệu.
    - Vật lý và công nghệ spintronics.
    - Phân tích cấu trúc của vật liệu nano.
    - Các vật liệu có cấu trúc nano.
    - Công nghệ vật liệu màng mỏng (bài thực tập).

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

    - Vật lý spin, vật liệu, công nghệ và linh kiện spintronics.
    - Từ học và vật liệu từ.
    - Công nghệ màng mỏng và Màng mỏng từ.

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

HTML clipboard

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2002

Khoa học vật liệu - Trung tâm quốc tế đào tạo về khoa học vật liệu (ITIMS), Bộ GD&ĐT.

Thạc Sĩ

  1995

Khoa học vật liệu - Trung tâm quốc tế đào tạo về khoa học vật liệu (ITIMS), Bộ GD&ĐT.

Kỹ sư/cử nhân

  1981

Vật lý chất rắn - Khoa Toán-Lý, trường Đại học Bách khoa Hà nội.

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 1981-1984: nghiên cứu viên hợp đồng tại Bộ môn Hoá vô cơ, khoa Hoá, trường ĐHBKHN.
 • 1984-1999: nghiên cứu viên kiêm trợ giảng tại Trung tâm Hiển vi Điện tử và Nhiễu xạ Rơnghen (đơn vị phối thuộc giữa trường ĐHBKHN và Viện khoa học Việt nam), và Viện Vật lý Kỹ thuật (năm 1984 vẫn là Khoa Toán Lý) Trường ĐHBKHN.
 • 2000-2004: nghiên cứu viên kiêm giảng viên (sau đại học) tại Trung tâm quốc tế đào tạo về Khoa học vật liệu (ITIMS), thuộc Bộ GD&ĐT. Giữ chức vụ Trợ lý ban giám đốc về Nghiên cứu khoa học.
 • 2004-2010 (nay): giảng viên kiêm nghiên cứu viên của Viện ITIMS thuộc Trường ĐHBKHN). Tiếp tục phụ trách các vấn đề về Nghiên cứu khoa học của viện đến 2006.

6. Công trình NCKH điển hình:

- Chủ trì 4 đề tài NCKH:

 • “Nghiên cứu các hiện tượng liên quan đến sự vận chuyển hay xuyên hầm phụ thuộc spin trong các vật liệu màng mỏng spintronics”, mã số 420203; thuộc chương trình NCCB cấp nhà nước giai đoạn 2003-2004.
 • “Nghiên cứu chế tạo cảm biến van spin cho mục đích ứng dụng chuyển đổi từ-điện”, mã số B2004-59-12; đề tài cấp Bộ giai đoạn 2004-2005.
 • “Nghiên cứu chế tạo hoàn thiện bộ chuyển đổi từ điện sử dụng cảm biến van spin”, mã số B2007-01-101; đề tài cấp Bộ giai đoạn 2007-2008.
 • "Nghiên cứu các hiện tượng tương tác và vận chuyển spin trong các vật liệu từ có cấu trúc nano”, mã số 103.02.50.09; thuộc Quỹ nghiên cứu và phát triển quốc gia (NAFOSTED) giai đoạn 2009-2012

- Là Thư ký, đồng thời chủ trì 3 đề tài nhánh của các đề tài trọng điểm khác:

 • "Vật liệu từ có các tính chất đặc biệt và có cấu trúc nano”, mã số 421001; thuộc đề tài NCCB giai đoạn 2001-2003. Phụ trách mảng Màng mỏng từ và Spintronics.
 • “Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu từ có cấu trúc nano”, mã số 811604; thuộc chương trình trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ nano giai đoạn 2004-2005. Chủ trì mảng nội dung về Màng mỏng từ và Spintronics.
 • “Nghiên cứu các vật liệu từ nano dạng hạt và màng mỏng”, mã số 4.049.06; thuộc chương trình trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ nano, giai đoạn 2006-2007. Chủ trì phần nội dung về Màng mỏng từ và Spintronics.

- Khởi xướng và tham gia một dự án hợp tác quốc tế:

 • “Nghiên cứu các hợp kim Heusler có tính sắt từ half-metal và ứng dụng chúng trong các linh kiện spintronics”, code: AP05\Prj3\Nr02, thuộc chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa trường ĐHBKHN với các trường đại học thuộc vương quốc Bỉ (VLIR-HUT) giai đoạn 2005-2006.

7. Các giáo trình đã biên soạn

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

 1. Nguyen Anh Tuan, et. al., High coercivity and perpendicular anisotropy in granular Co-Cu films; Physica B, Vol. 327 (2003) 400-403.
 2. Nguyen Nguyen Phuoc, Nguyen Anh Tuan, et. al., Anomalous magnetization process in the exchange-biased MnPd/Co bilayers; Physica B, Vol.327 (2003) 385-388.
 3. N.P. Thuy, N.A. Tuan, et. al., The exchange bias in MnPd/Co1-xFex bilayers; J. Magn. Magn. Mater. Vol. 304 (2006) 41-45.
 4. Nguyen Anh Tuan, et. al., Electrical characteristics and Coulomb blockade in Co/Al2O3/NiFe MTJs; J. Magn. Magn. Mater. Vol. 304 (2006) e321- e324.
 5. Nguyen Nguyen Phuoc, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, et. al., Coexistence of positive and negative exchange bias in CrMn/Co bilayers; J. Magn. Magn. Mater. Vol. 298 (2006) 43-47.
 6. Nguyen Thanh Nam, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, et. al.; Giant exchange bias in MnPd/Co bilayers; J. Magn. Magn. Mater., Vol. 315 (2007) 82-88.
 7. Nguyen Huu Dzung, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, et. al.; Out-of-plane exchange bias and magnetic anisotropy in [MnPd/Co]10 multilayers; J. Magn. Magn. Mater. Vol. 320 (2008) 3334-3340.
 8. N. H. Duc, N. A. Tuan, et. al.; Structural, magnetic and Mössbauer studies of Fe Cu granular films; J. Phys.: Condens. Matter, Vol.14 (2002) 1-10.
 9. Nguyen Anh Tuan, et. al., Determination of the barrier parameters of Al2O3 layer in MTJs by Simmons’ and Brinkman’s models; Communications in Physics, Vol. 16[1] (2006) 7-11.
 10. Nguyen Anh Tuan, et. al., NANOSTRUCTURED MAGNETIC THIN FILMS FOR SPINTRONICS; Advances in Natural Sciences (Adv. Nat. Sci.), Vol. 10[1] (2009) 95-102.
 11. Nguyen Anh Tuan, et. al., Double-shifted loops in the exchange-biased nanostruc-tured PdMn/Co bilayers; Advances in Natural Sciences (Adv. Nat. Sci.), Vol. 4[2] (2003) 187-192.
 12. Nguyen Nguyen Phuoc, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, Anomalous training effect in exchange-biased MnPd/Co bilayers; phys. stat. sol. (a), (Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science) Vol. 206[1] (2009) 152–156.
 13. N.T.Thanh, N.N. Phuoc, L. T. Hung, N. A. Tuan, et. al., Exchange bias coupling in MnCr/Co bilayers; phys. stat. sol. (a) Vol. 201[8] (2004) 1720-1723.
 14. Nguyen Anh Tuan, et. al., Change in structure and magnetic properties of evaporated Co-Ag granularfilms after annealing; Journal of Science, Iss. April (1998) 86-89.
 15. Nguyen Thanh Nam, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, et. al., Giant parallel and perpendicular exchange biases in MnPd/Co bilayers; phys. stat. sol. (c) (Physica Status Solidi C: Conferences and Critical Reviews) Vol. 4 (2007) 4384-4387.
 16. Nguyen Anh Tuan(*), et. al., “Nanostuctured magnetic thin films for spintronics”, Adv. Nat. Sci., 10 [1] (2009) 95-102.

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

 • Đỗ Tuấn Anh, đề tài: "Ứng dụng hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (GMR) để đo khối lượng/trọng lượng", thời gian thực hiện: 2010-2011.

 • Đặng Văn Khanh, đề tài: "Ứng dụng hiệu ứng van spin để đo lường hay chuyển mạch điện tử bằng áp lực/áp suất", thời gian thực hiện: 2010-2011.

 • Lương Văn Sử, đề tài: "Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc xuyên ngầm từ dạng lai giữa kiểu lớp và kiểu hạt", thời gian thực hiện: 2010-2011.

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 • Nguyễn Tuấn Anh, đề tài: "Hiện tượng xuyên ngầm spin và các tính chất liên quan trong các cấu trúc MTJ",thời gian thực hiện: 2009-2013.

 • Giáp Văn Cường, đề tài: "Hiện tượng spin-plasmon trong các cấu trúc tiếp xúc dị thể sắt từ-phi từ", thời gian thực hiện: 2010-2014.

11.  Các thông tin khác

- Là trưởng nhóm Vật lý spin & Công nghệ Spintronics

- Nhận hướng dẫn các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh làm đồ án tốt nghiệp, luận văn cao học và luận án tiến sĩ thuộc lĩnh vực:

A.  Vật liệu từ nano.

     Thuộc ngành: Khoa học vật liệu, mã số: 62.44.50

     Chuyên ngành: "Vật liệu điện tử", mã số: 62.44.50.01

B.  Công nghệ spintronics.

     Thuộc ngành: Khoa học vật liệu, mã số: 62.44.50

     Chuyên ngành: "Vật liệu điện tử", mã số: 62.44.50.01

C.  Vật lý spin.

     Thuộc ngành: Khoa học vật liệu, mã số: 62.44.50

     Chuyên ngành: "Vật liệu điện tử", mã số: 62.44.50.01

- Các đề tài NCS hiện đang để ngỏ:

1.   Màng mỏng sắt từ nửa kim loại (HMF) trên cơ sở FCrAl (F = Co, Fe, Ni).

2.   Từ điện trở biên hạt (GBMR) trong các màng mỏng sắt từ có cấu trúc dạng hạt.

3.   Hiện tượng xoắn truyền spin (STT) trong các cấu trúc từ nano.

4.   Dị hướng từ được cảm ứng bởi trương tác trao đổi dịch trong các cấu trúc tiếp xúc sắt từ/phản sắt từ.  

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 09 Tháng 9 2013 14:36 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?