Skip to content
Hoàng Quốc Khanh
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 11:29

Họ và tên: Hoàng Quốc Khanh
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Ngày tháng năm sinh: 1976
Vị trí công tác: Phòng Tin học
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm:

- Không có

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giáo dục

3. Thành tích, giải thưởng:

 • Cup vàng TechMart 2005 (tại TP. Hồ Chí Minh) với Sản phẩm bộ phần mềm giáo dục bảo vệ môi trường
 • Giải thưởng “Vì lợi ích cộng đồng” cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2005
4. Tóm tắt quá trình công tác:
 • 2001 – nay : Tham gia quản trị và hỗ trợ hệ thống mạng, máy tính, website, nhóm Tin học viện ITIMS
5. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

6. Công trình NCKH và một số bài báo điển hình:

 1. V. A. Minh, H. Q. Khanh, N. P. Loan, N. D. Quan. Bộ phần mềm Giáo dục bảo vệ môi trường – Một hướng đi thực tế trong đào tạo. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 2 tháng 7 năm 2005, tr 28-29, (2005)
 2. V. A. Minh, T.D. Hiền, H. Q. Khanh, N. P. Loan,. Nghiên cứu xây dựng các phần mềm phục vụ giáo dục bảo vệ môi trường. Tuyển tập kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân, Cần thơ 11/2006,  tr. 101-102, (2006)
 3. V. A. Minh, H. Q. Khanh, N. P. Loan, N. D. Quan. Course player designed for learning objects applied Macromedia Flash MX. Proceeding of the 20th scientific conference Hanoi university of technology, Hanoi 10/2006, 302-304, (2006)
 4. V. A. Minh, H. Q. Khanh, N. P. Loan, N. D. Quan. Development of learning objects applied Marcomedia for E-course. Proceeding of the 20th scientific conference Hanoi university of technology, Hanoi 10/2006, pp. 306-308, (2006)
 5. V. A. Minh, T.D.Hiền, H. Q. Khanh, N. P. Loan, Đ. M. Thuận. Nghiên cứu tạo các phần mềm phục vụ GDBVMT trong các trường học. Tuyển tập kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân,Nghệ An 12/2005,  tr. 59-61, (2005)
 6. V. A. Minh, T.D. Hiền, H. Q. Khanh, N. P. Loan, Đ.M. Thuận. Giới thiệu bộ phần mềm giáo dục có áp dụng kỹ thuật hoạt hình và truyền thông đa phương tiện. Hội nghị Vật lý toàn quốc, Hà nội 11/2005, tr. 28-29, (2005)
 7. V. A. Minh, T.D. Hiền, H. Q. Khanh, N. P. Loan, Đ.M. Thuận. Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng Macromedia trong việc xây dựng phần mềm giảng dậy. Hội nghị Vật lý toàn quốc, Hà nội 11/2005, tr. 30-31, (2005)
 8. V. A. Minh, T.D. Hiền, H. Q. Khanh, N. P. Loan, Đ.M.Thuận. Ứng dụng kỹ thuật mutimedia và thư viện thành phần Macromedia trong việc xây dựng các thí nghiệm trên vi tính. Hội nghị Vật lý ứng dụng, T.P. Hồ Chí Minh 12/2004, tr. 236-239, (2004)

7. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

8. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Không có

10. Các thông tin khác:

- Không có 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 09 Tháng 9 2013 14:41 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?