Skip to content
Nguyễn Khắc Mẫn
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 22 Tháng 3 2012 11:39

Họ và tên: Nguyễn Khắc Mẫn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1970
Vị trí công tác: Giảng viên
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963


1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Vật lý chất rắn

 • Vật lý và Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao

 • Các hiện tượng chuyển pha kim loại-điện môi

 • Phổ quang điện tử tia-x (XPS)

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

HTML clipboard

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2001

  Vật lý chất rắn/Trường ĐHBK Hà Nội

Thạc Sĩ

 

 

Kỹ sư/cử nhân

  1992

  Vật lý chất rắn/Trường ĐHTH Hà Nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 1992-1993: Thực tập sau đại học tại Viện Vật lý, Viện KHCN Việt Nam

 • 1994-nay: Nghiên cứu viên tại Viện ITIMS, Trường ĐHBK Hà Nội

 • 1996: Thực tập sinh, Khoa vật lý, Đại học tổng hợp Rajasthan, Ấn Độ

 • 2002-2003: Thực tập sau TS, Khoa vật lý,  Đại học KHCN Pohang (Postech)

 • 2005-nay: Giảng viên Trường ĐHBK Hà Nội

6. Công trình NCKH điển hình:

 • Fabrication and characterization of high-Tc superconducting thin films, Project SEED-Net/No. HUT0101, Thư ký dự án.

 • Nghiên cứu và chế tạo các màng mỏng siêu dẫn nhiệt độ cao Bi-Sr-Ca-Cu-O và YBa2Cu3O7, Đề tài NCCB/421204, Chủ nhiệm đề tài.

 • Workshop on High-Tc Superconducting Materials&Applications, Project SEED-Net/HUT AFS0301, Thư ký Hội thảo.d. Tự động hoá phép đo các thông số vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao phục vụ đào tạo, Đề tài KHCN cấp Bộ/B2006-01-68, Chủ nhiệm đề tài.

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao BSCCO bằng phương pháp sol-gel, Đề tài KHCN cấp Bộ/B2008-01-216, Chủ nhiệm đề tài.

7. Các giáo trình đã biên soạn

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

 1. N. K. Man, N. H. Sinh, K. B. Garg, T. D. Hien, N. X. Phuc, N. H. Dan, and N. P. Thuy, "XPS study of high-Tc superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+", Modern Topics of Solid State Physics, Volume I, Scientific and Engineering Publishing House, Hanoi, 1998, pages 472-477 (Vietnam Journal).

 2. N. K. Man, K. B. Garg, T. D. Hien, N. H. Sinh, N. X. Phuc, and S. Venkatesh, "X-ray photoelectron spectroscopies of Ni-doped Bi-2212 compounds", JMMM 177-181, 1998, pages 527-528.

 3. N. K. Man, Kamlesh Kumari, S. Venkatesh, T. D. Hien, N. H. Sinh, N. X. Phuc, and K. B. Garg, "X-ray Photoelectron Study of Bi2Sr2CaCu2-xCoxO~8", Inter. Jour. Mod. Phys. B 13, 1999, pages 1655-1662.

 4. T.D. Hien, N.K. Man, and K. B. Garg, "Study of the influence of hole concentration on high-Tc superconductivity of cuprates Bi-2212 by X-ray photoelectron spectroscopy", JMMM 262, 2003, pages 508-513.

 5. Dao Van Truong, Than Duc Hien, Nguyen Khac Man, and Nguyen Duc Minh, "Synthesis of Bi(Pb)-2223 superconductor by citrate sol-gel methode", Communication in Physics, Vol.13, No.2 (2003), pages 99-104 (Vietnam Journal).

 6. Ho-Seop Shin, Hu-Jong Lee, Do Bang and Nguyen Khac Man "Effect of spin polarized current injection on pair tunneling properties of Bi2Sr2CaCu2O8+ Intrinsic Josephson Junctions", Progress in Superconductivity, Vol.5, No.1, 2003, pages 5-8 (South Korea Journal).

 7. NT Mua , C R Serrao , Shipra, A Sundaresan, T D Hien , and N K Man '' High critical current density in Ag-doped Bi-2212 thin films ", Journal Supercond. Sci.Technol,Vol.2, No.10, October 2008,No 105002, pp 1-5.

 8. N.K.Man, T.D.Hien, N.T.Mua, N.D.Thanh, C.D.Hien "Effect of particle size on some Properties of high -Tc Bi- Based Compounds". Journal of the Korean Physical Society, Vol.52, No 5, May, (2008), pp 1625-1628.

 9. N. T. Mua, A.Sudaresan, T. D. Hien, and N. K. Man ''Preparation and Characterization of Bi-2212 thin film using Pulsed Laser Deposition '', Journal of Materials Science and Engineering, Vol 2, No 4, April, (2008) pp 7-11.

 10. N.K.Man, T.D.Hien, N.T.Mua, and N. Q. Huy "Study of intergranular characterization in polycrystal high-Tc Bi-2223 superconductor by ac-susceptibility measurements". Proceedings, SPMS-2009, Da Nang 11/2009.

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Không có

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 23 Tháng 8 2016 16:22 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?