Skip to content
Nguyễn Văn Toán In Email
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 11:28

Nguyễn Văn ToánHọ và tên: Nguyễn Văn Toán
Học hàm, học vị: Tiến Sỹ
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1976
Vị trí công tác: Kỹ thuật viên Phòng sạch
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787

1. Các môn học đảm nhiệm:

- Hướng dẫn thí nghiệm môn Công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Công nghệ chế tạo cảm biến khí

 • Công nghệ chế tạo cảm biến, điện cực

 • Công nghệ phòng sạch.

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

HTML clipboard

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2016

 Khoa học vật liệu, ITIMS - Đại học Bách khoa Hà Nội

Thạc Sĩ

  2011

  Khoa học vật liệu, ITIMS - Trường ĐHBK Hà Nội

Kỹ sư/cử nhân

  2003

  Khoa Điện – Trường ĐHBK Hà Nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • Từ 1998 đến nay là Kỹ thuật viên phòng sạch Viện ITIMS
 • 4-6/2005 Thực tập Nghiên cứu khoa học về công nghệ vi điện tử tại Trường Đại học Twente – Hà Lan
 • 12/2005 Thực tập Nghiên cứu khoa học về công nghệ MEMS tại Trường Đại học Risumeikan – Nhật Bản
 • 12/2016-1/2017 Thực tập Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực STM tại Trường Đại học Ulsan – Hàn Quốc

6. Công trình NCKH điển hình:

Đề tài khoa học cấp trường:

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo diode phát quang (LED) trên cơ sở ZnO bằng phương pháp phún xạ cathode (công nghệ vi điện tử), (2013)
 • Nghiên cứu chế tạo màng mỏng oxit kim loại bán dẫn (Màng mỏng SnO2 kết hợp đảo xúc tác Pd) ứng dụng cho cảm biến khí, (2014)
 • Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2S trên cơ sở màng mỏng SnO2 biến tính CuO, (2015)
 • Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí NH3 trên cơ sở màng mỏng SnO2 biến tính WO3, (2016)

7. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

8. Các công trình NC / bài báo đã công bố:

1.Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Viết Chiến, Nguyễn Văn Quy, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Văn Hiếu*, “Nghiên cứu chế tạo số lượng lớn cảm biến khí NH3 trên cơ sở màng mỏng SnO2 bằng phương pháp phún xạ”, Tuyển tập các báo cáo SPMS 2013, 978-604-913-368-8, (2013)

2. Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu, “Synthesis of H2S Gas Sensor based on SnO2 Thin Film Sensitized by Microsize CuO Islands”, Advanced Materials and Nanotechnology - ICAMN 2014, 978-604-911-946-0, (2014)

3.Nguyen Van Toan, Nguyen Viet Chien, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Quy, Nguyen Van Hieu, “Wafer-scale Fabrication of Planer Type SnO2 Thin Film Gas Sensor”, Advanced Materials and Nanotechnology - ICAMN 2014, 978-604-911-946-0, (2014)

4.Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Viết Chiến, Nguyễn Văn Quy, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Văn Hiếu*, “Fabrication of CO gas sensor arrays based on Pd/SnO2 thin film”, Tạp chí Khoa học Công nghệ 104, 0868-3980, (2015)

5. Do Dang Trung, Nguyen Van Toan, Pham Van Tong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Synthesis of single-crystal SnO2 nanowires for NOx gassensors application”, Ceramics International 38, 0272-8842, (2012)

6. Nguyen Duc Chinh, Nguyen Van Toan, Vu Van Quang, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu, “Comparative NO2 gas-sensing performance of the self-heated individual, multiple and networked SnO2 nanowire sensors fabricated by a simple process”, Sensors and Actuators B 201 (2014) 7–12, 0925-4005, (2014)

7. Nguyen Van Toan, Nguyen Viet Chien, Nguyen Van Duy, Dang Duc Vuong, Nguyen Huu Lam, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Chien*, “Scalable fabrication of SnO2 thin flim sensitized with CuO islands for enhanced H2S gas-sensing performance”, Applied Surface Science 324 (280-285), 0925-4005, (2015)

8.Nguyen Van Toan, Nguyen Viet Chien, Nguyen Van Duy, Hoang Si Hong , Hugo Nguyen, Nguyen Duc Hoa∗, Nguyen Van Hieu, “Fabrication of highly sensitive and selective H2 gas sensor based on SnO2 thin film sensitized with microsized Pd slands”, Journal of Hazardous Materials 301 (2016) 433–442, 0304-3894, (2016)

9. Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, , Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu, “Synthesis and gas-sensing characteristics of α-Fe2O3 hollow balls”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices Volume 1, Issue 1, Pages 45–50, 2468-2179, (2016)

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Không có

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 12 Tháng 12 2016 13:34 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?