Skip to content
Trần Ngọc Khiêm
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 11:28

Họ và tên: Trần Ngọc Khiêm
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 1974
Vị trí công tác: Giảng viên, NCKH
Địa chỉ nơi làm việc: P407, Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm

- Vật liệu và linh kiện quang điện tử

- Công nghệ sol-gel

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Vật liệu quang điện tử có cấu trúc nano

- Tính chất quang học của các vật liệu có pha tạp đất hiếm

- Các linh kiện quang điện tử như LED, Laser, thiết bị khuếch đại và dẫn sóng

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

 

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2005

 Vật liệu Quang điện tử, Trường Đại học Trento, Italia

Thạc Sĩ

  2000

 Khoa học vật liệu/ITIMS-Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ sư/cử nhân

  1997

 Vật lý chất rắn/ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

HTML clipboard

5. Tóm tắt quá trình công tác:

19977-1998: Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ VIệt Nam.

2000 -2005: Nghiên cứu viên, Viện ITIMS

2005-nay:    Giảng viên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  6. Các sách, giáo trình đã biên soạn:

- Không có

7. Một số bài báo, công trình NCKH điển hình đã công bố:

1.

K. Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, C. Armellini, A. Chiasera, M. Ferrari, M. Montagna, C. G. Righini, “Effect of Yb3+ concentration on Er3+ luminescence properties of sol-gel-derived silica-alumina xerogels”, J. of Optoelectronic Materials, Vol. 2, No.5, 15 Sep 2006, 0354-0357

2.

G. Speranza, M. Ferrari, A. Chiasera, L. Calliari, A.M. Baranov, K. Tran Ngoc , V.V. Sleptsov, A. A. Nefedov, A.E. Varfolomeev and S.S. Franchenko "Er3+-doped thin amorphous carbon films prepared by mixed CVD sputtering”, Applied Surface Science, Vol. 238, Iss.1-4, 2004, 117-120.

3.

K. Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, M.Ferrari, A. Chiasera, C. Armellini, Y.Jestin, M. Montagna, G.C. Righini “Sol-gel derived Er3+/Yb3+ co-activated silica-alumina xerogels”, Proceeding of the first Vietnamese-Italian International Joint Workshop Photonics and Nano Technology, Hanoi, Nov. 28th -29th , 2005, p 111-120

4.

K.Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, M. Ferrari “Er3+/Yb3+ co-doped silica-alumina glasses: preparation and characterizations”, Proceeding of National Physics Conference VI, Hanoi, November, 2005, p 370 - 373.

5.

Maurizio Ferrari, Alessandro Martucci, Luca Zampedri, Cristina Armellini, Maurizio Montagna, Khiem Tran Ngoc , et al, “Erbium-activated sol-gel- Derived silica-hafnia planar waveguides”, Proceeding of the ICG in Kyoto, P-14-043, Sep. 27th - Oct.1st (2004).

6.

M. Ferrari, M. Montagna, A. Chiasera, K. Tran Ngoc, S. Pelli, G.C. Righini, et al, “Glass-based nanocomposite materials and confined structures for photonics”, Proceeding of the first Vietnamese-Italian International Joint Workshop Photonics and Nano Technology, Hanoi, November 28th -29th , 2005, p 71-79.

7.

T. T. An, P.T.Huy, K. Tran Ngoc, N.D. Chien, “Transparent conductive ZnO: Al thin films prepared by Sol-gel spin-coating”, Proceeding of the first Vietnamese-Italian International Joint Workshop Photonics and Nano Technology, Hanoi, November 28th -29th , 2005, p 101-104.

8.

M. Ferari, M. Montagna, C. Armellini, A. Chiasera, S. Pelli, G. C. Righini, E.Moser, Y. Jestin, A. Chiappini, K. Tran Ngoc, et al, “Optimizing Er3+- luminescent properties in photonic glasses: sensitizers, nano and micro-structures”, Proceeding of th MIPRO, Opatija, Croatia May 22 - 25 ,(2006), p 19-24.

9.

K. Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, M.Ferrari, G. C. Righini, et al, “Silica microspheres coated by Er3+-activated silica-hafnia sol-gel layers”, Proceeding of the International Conference Engineering Physics, October  9 -11, 2006, pp 30-34.

10.

M. Ferrari, M. Montagna, A. Chiasera, C. Armellini, K. Tran Ngoc, P. T. Huy, S. Pelli, G.C. Righini, E.Moser, et al, “Er3+- activated confined structure in photonic glasses”, Proceeding of the International Conference Engineering Physics, October  9 -11, 2006, pp 12-17.

11.

Tran Ngoc K., T. D. Trung, P.T. Huy, N.D. Chien, “Er3+ doped SiO2-TiO2-B2O3 planar waveguide: fabricating process and characterization”, Proceeding of the National solid state physics conference, Vung Tau, Viet Nam, 11-2007.

12.

N. D. Khoang, Tran Ngoc K, P.T. Huy, T. T. An, “Studying on structural and optical properties of the silica glass films doped with Er3+, Eu3+ and Yb3+”, Proceeding of the National solid state physics conference, Vung Tau, Viet Nam, 11-2007.


8. Học viên cao học đang hướng dẫn:

  1. Nguyễn Thị Bích Ngọc, “Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO pha tạp Eu3+”, 2010-2011.

  2. Nguyễn Thị Nụ, “Nghiên cứu chế tạo dây nano silic pha tạp Er3+”,2010-2011.

  3. Nguyễn Thùy Linh, “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano SnO2 pha tạp Eu3+”, 2010-2011.

9. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

  1. Phạm Văn Tuấn, “Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang dây nano silic có pha tạp Er3+”, (2009-2011).

  2. Đỗ Quang Trung, “Nghiên cứu quá trình chuyển pha của nano ZnS thành nano ZnO”, (2010-2012)

  3. Phạm Quang Thanh, “Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu nano SnO2: Eu3+”, (2011-2014)

10. Các thông tin khác:

  • Cần 1 NCS làm đề tài “Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nanocomposite trên cơ sở vật liệu SiO2-ZnO pha tạp Eu3+ và Er3+”

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 11:49 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?