Skip to content
Đặng Thị Thanh Lê
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 11:27

Họ và tên: Đặng Thị Thanh Lê
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Vị trí công tác: Giảng viên
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

1. Các môn học đảm nhiệm

- “Khoa học và Công nghệ hóa ướt chế tạo vật liệu cấu trúc nano”- học phần tiến sĩ

- “Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn”- cao học-giảng dạy một phần

- “Tổng hợp, chế tạo vật liệu điện tử nano” - cao học - giảng dạy một phần

 2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Tổng hợp, Khảo sát tính chất và Ứng dụng của vật liệu cấu trúc nano cho mục đích nhạy khí, nhạy sinh học
 • Công nghệ thiết kế, chế tạo cảm biến

3. Thành tích, giải thưởng:


 • Đồng Giải nhất Poster Hội nghị Quốc tế về Vật lý Kỹ thuật, ICEP2006
 • Học bổng Erasmus Mundus làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (1 năm) tại Phòng Thí nghiệm Angstrom-Đại học Uppsala-Thụy Điển

 4. Quá trình đào tạo:

 

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2011

  Công nghệ Vật liệu điện tử/Viện ITIMS - Đại học Bách khoa Hà Nội 

Thạc Sĩ

  2001

  Khoa học Vật liệu/Viện ITIMS - Đại học Bách khoa Hà Nội 

Cử nhân

  1999

  Hóa lý/Đại học Sư phạm Hà nội

 
5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 07/2016: Nghiên cứu viên mời (trong khuôn khổ đề tài nghị định thư Việt-Ý) tại IMEM, Trento, Italia.
 • 09/2014-11/2014: Nghiên cứu viên mời (trong khuôn khổ đề tài nghị định thư Việt-Ý) tại IMEM, Parma, Italia.
 • 09/2011-07/2012: Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ- PTN Angstrom-ĐH Uppsala-Thụy Điển
 • 2005-nay: Giảng viên/Viện ITIMS-Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2001-2005: Nghiên cứu viên/Trung tâm ITIMS

 6. Công trình NCKH điển hình:

 • "Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai hữu cơ/ôxít kim loại ứng dụng cho cảm biến khí", cấp trường (HUST),  T2016-PC-126, 08/2016-07/2017, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai cấu trúc nano giữa hai ôxit kim loại bán dẫn loại n và p nhằm ứng dụng phát hiện khí NO2, NAFOSTED, 103.02-2013.23, 03/2014-02/2016, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu.
 • Chế tạo dung dịch hạt nano SnO2 có kích thước 10-20 nm ứng dụng làm cảm biến khí, cấp Trường (HUST), T2007-102, 2007, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu.

7. Các giáo trình đã biên soạn:

 8. Một số bài báo điển hình:

 Tạp chí ISI:

1.    Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do Thanh Viet, Phuong Dinh Tam, Anh Tuan-Le, and Nguyen Van Hieu*, “On-chip fabrication of SnO2-nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensor performance”, Sensors and Actuators B, 2010, B146, 1, 361-367.

2.     Nguyen Van Hieu*, Dang Thi Thanh Le, Le Viet Thong, Do Thanh Viet, Do Cong Minh, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, “A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires”,Int. J. Nanotechnology, 2011, Vol.8, Nos. 3/4/5, 174-187.

3.    Dang Thi Thanh Le*, Do Dang Trung, Nguyen Duc Chinh, Bui Thi Thanh Binh, Hoang Si Hong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Facile synthesis of SnO2-ZnO core-shell nanowires for enhanced ethanol-sensing performance”, Current Applied Physics, 13 (2013) 1637-1642.

4.    Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Duy*, Do Dang Trung, Ha Minh Tan, Nguyen Ngoc Trung, Phung Thi Hong Van, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Density-controllable growth of SnO2 nanowire junction-bridging across electrode for low temperature NO2 gas detection”, Journal of Materials Science, 48 (2013) 7253-7259. 

5.     D.T.T. Le, S. Iannotta, N.V. Hieu, C. Corradi, T.Q. Huy, M. Pola and M. Tonezzer*, “ZnO nanowires-C microfiber hybrid nanosensor for liquefied petroleum gas detection”, J. Nanoscience and Nanotechnology, 14 (2014) 5088-5094.

6.     Le Duy Duc, Dang Thi Thanh Le*, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Single crystal cupric oxide nanowires: Lenghth- and density controlled growth and gas-sensing characteristics", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 58 (2014) 16-23.

7.     Matteo Tonezzer*, Dang Thi Thanh Le, Nicola Bazzanella, Nguyen Van Hieu, Salvatore Iannotta, “Comparative gas-sensing performance of 1D and 2D ZnO nanostructures”, Sensors and Actuators B 220 (2015) 1152-1160.

8.    Dang Thi Thanh Le*, Matteo Tonezzer, Nguyen Van Hieu, “Hydrothermal growth and hydrogen selective sensing of nickel oxide nanowires”, Journal of Nanomaterials, Volume 2015, Article ID 785856, 8 pages.

9.     Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu*, "Enhancement of gas-sensing characteristics of hydrothermally synthesized WO3 nanorods by surface decoration with Pd nanoparticles", Sensors and Actuators B, 223 (2016), 453–460.

10.  Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Thanh Dat, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu*, "Ammonia-gas-sensing characteristics of WO3/CNT nanocomposites: Effect of CNT content and sensing mechanism", Science Advanced Materials, 8 (2016) 524-533.

11.  Nguyen Van Dung, Dang Thi Thanh Le*, Nguyen Dinh Trung, Hoang Ngoc Dung, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu**, “CuO Nanofibers Prepared by Electrospinning for Ethanol Gas Sensing Application: Effect of Copper Salt Concentration”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16 ( 2016) 7910–7918.

12.  Matteo Tonezzer*, Dang Thi Thanh Le**, Tran Quang Huy, Salvatore Iannotta, “Dual-selective hydrogen and ethanol sensor for steam reforming systems”, Sensors and Actuators, 236 (2016), 1011–1019.

13.  Matteo Tonezzer*, Dang Thi Thanh Le**, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, Salvatore Iannotta, “Selective hydrogen sensor for liquefied petroleum gas steam reforming fuel cell systems”, International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017), 740–748.

14.  Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu*, “Bilayer SnO2-WO3 nanofilms for enhanced NH3 gas sensing performance”,Materials Science and Engineering B, 224 (2017), 163-170.

15.  Kien Nguyen, Chu Manh Hung, Trinh Minh Ngoc, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu, “Low-temperature prototype hydrogen sensors using Pd-decorated SnO2 nanowires for exhaled breath applications”, Sensors and Actuators B, 253 (2017), 156–163.

16.  Matteo Tonezzer*, Dang Thi Thanh Le, Tran Quang Huy, Salvatore Iannotta, “Multiselective visual gas sensor using nickel oxide nanowires as chemiresistor”, Sensors and Actuators B,  255 (2018), 2785-2793.

17.  Tran Thi Mai, Nguyen Thuy Chinh, Rajesh Baskaran, Nguyen Thi Thu Trang, Vu Viet Thang, Dang Thi Thanh Le, Do Quang Minh, Thai Hoang, “Tensile, Thermal, Dielectric and Morphological Properties of Polyoxymethylene/Silica Nanocomposites”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Volume 18, Number 7, July 2018, pp. 4963-4970(8).

18.  Matteo Tonezzer*, Dang Thi Thanh Le, Salvatore Iannotta, Nguyen Van Hieu, “Selective discrimination of hazardous gases using one single metal oxide resistive sensor”,Sensors and Actuators B, 277 (2018), 121-128.

19.  Chu Thi Quy, Nguyen Xuan Thai, Nguyen Duc Hoa*, Dang Thi Thanh Le, Chu Manh Hung, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu**, “C2H5OH and NO2 sensing properties of ZnO nanostructures: correlation between crystal size, defect level and sensing performance”, RSC Advances, 8 (2018) 5629-5639.

20.  Kien Nguyen, Nguyen Duc Hoa*, Chu Manh Hung, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu, “A comparative study on the electrochemical properties of nanoporous nickel oxide nanowires and nanosheets prepared by hydrothermal method”, RSC Advances, 8 (2018) 19449-19455.

21.  Pham Long Quang, Nguyen Duc Cuong, Tran Thai Hoa, Hoang Thai Long, Chu Manh Hung, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu, “Simple post-synthesis of mesoporous p-type Co3O4 nanochains for enhanced H2S gas sensing performance”,Sensors and Actuators B, Volume 270 (2018), 158–166.

Tạp chí quốc tế

1.     Dang Thi Thanh Le*, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, “Synthesis and LPG-sensing properties of TiO2 nanowires”, J. Phys.(IOP): Conf. Ser. 187, 2009, 012086.

2.     Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu, “Synthesis and gas-sensing characteristics of α-Fe2O3 hollow balls”,Journal of Science: Advanced Materials and Devices, (2016), Volume 1, Issue 1, March 2016, 45–50.

3.     Chu Manh Hung, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu*, “On-chip growth of semiconductor metal oxide nanowires for gas sensors: A review”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2/3 (2017), 263-285.

Tạp chí trong nước:

1.    Dang Thi Thanh Le*, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, “Synthesis and gas-sensing properties of TiO2 nanowires”, Advances in Natural Sciences, Vol. 9, No. 1, 2008, 303-308.

2.     Nguyen Van Duy, Dang Thi Thanh Le, Bui Thi Thanh Binh, Do Duc Dai, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, “Hybrid Materials Made of TiO2 Nanowires and Carbon Nanotubes for Sensing Ethanol at Low Temperature”, Journal of Science and Technology, 99 (2014), 079-083.

3.    Dang Thi Thanh Le*, Matteo Tonezzer, Nguyen Thi Bac, Nguyen Van Hieu, “Preparation of porphyrin/ZnO organic-inorganic sensor and its hydrogen sensing property at low temperature”,Journal of Science and Technology, 122 (2017), 63-66.

4.     Dang Thi Thanh Le*, Nguyen Van Hoang, Vu Quang Khue, Matteo Tonezzer, Tran Quang Huy,  Nguyen Van Hieu, “Fabrication of electrochemical electrodes based on platinum and ZnO nanofibers  for biosensing applications”, Communications in Physics, 27 (2017), 221-231.

9. Sinh viên đại học đã hướng dẫn:

- 01 học viên

10. Học viên cao học đã hướng dẫn:

- 03 học viên

 11. Nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn:


 
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 16:02 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?