Skip to content
Lương Ngọc Anh
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 11:26

Họ và tên: Lương Ngọc Anh
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 05/11/1975
Vị trí công tác: Cán bộ viên chức
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 04-38680787/04-38680786 (máy lẻ: 302)

 

1. Các môn học đảm nhiệm:

 •  Thực tập điện tử cơ sở

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Khoa học vật liệu 
 • Điều khiển, tự động

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

2016

 Vật liệu điện tử, Trường ĐHBK Hà Nội

Thạc Sĩ

2007

KT đo & Điều khiển tự động, Trường ĐHBK HN

Kỹ sư/cử nhân

1999

Đo lường – Điều khiển, Trường ĐHBK Hà Nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 1994-1999: Sinh viên ĐL & ĐK – Khoa Điện– Trường ĐHBK HN.
 • 2005-2007: Học viên cao học KT đo & ĐKTĐ- Trường ĐHBK HN
 • 1999-nay: Cán bộ Viện Đào tạo Quốc tế về KHVL (ITIMS)-Trường ĐHBK HN.

6. Công trình NCKH điển hình:

Chủ nhiệm các đề tài cấp Trường:

 • Nghiên cứu chế tạo hệ điều khiển lưu lượng ứng dụng đo đặc trưng cho cảm biến nhạy khí (2009).
 • Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ  trên cơ sở hạt  Fe2O3 và dầu Parafin với các chất hoạt động bề mặt khác nhau  ứng dụng trong loa điện động (2008).
 • Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo dư lượng thuốc trừ sâu sử dụng cảm biến sinh học (2007).

Thư ký đề tài cấp Bộ:

 • Hoàn thiện và triển khai ứng dụng các thiết bị đo, kiểm tra hơi cồn (rượu) và khí cháy nổ. Mã số B2005-59-05 TBMT.
 • Điều tra, khảo sát  ô nhiễm bụi từ tính và các nguyên tố kim loại nặng đi kèm trong không khí ở các khu công nghiệp và các làng nghề các tỉnh phía Bắc, đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường. Mã số B2009-01-53 –MT.

7. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

1. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Than Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Tran Thi Viet Nga,  (2015): “Influence of Y and La substitution on particle size, structural and magnetic  properties of nanosized nickel ferrite prepared by using citrate precursor method”, Journal of Alloys and Compounds, vol. 647, pp. 419-426.

2. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Than Duc Hien, (2015): “Single phase formation, cation distribution and magnetic characterization of coprecipitated nickel-zinc ferrites”, Analytical Letters, vol. 48, pp. 1965-1978.

3. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, To Thanh  Loan, Dao Thi Thuy Nguyet and Than Duc Hien, (2014):“Synchrotron and Magnetic Study of Chromium-Substituted Nickel Ferrites Prepared by Using Sol-Gel Route”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETIC, Vol.50, No. 6.  

4. Luong Ngoc Anh, Do Hoang Tu, To Thanh Loan,  Than Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, (2014): “Structure and magnetic properties of nanosized Ni1-xZnxFe2O4 ferrite particles prepared by co-precipitation method “, Journal of Science & Technology, No. 99, 0868-3980.

5. To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Nguyen Kim Thanh, Luong Ngoc Anh, Tran Thi Viet Nga and Than Duc Hien: Crystal Structure, Cation Distribution and Oxidation State of Spinel Ferrite Nanoparticles: A Synchrotron XRD andXANES Study. J. Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016) 7973-7977.

6. Dao Thi Thuy Nguyet*, Nguyen Phuc Duong, Takuya Satoh, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Than Duc Hien: Crystallization and magnetic characterizations of DyIG and HoIG nanopowders fabricated using citrate sol-gel. Journal of Science: Advanced Materials and Devices. x-2016.

7. Dao Thi Thuy Nguyet*, Nguyen Phuc Duong, Takuya Satoh, Luong Ngoc Anh, Than Duc Hien: Temperature-dependent magnetic properties of YIG nanoparticles prepared by citrate sol-gel. J. Alloys and Compound. Vol. 541, 2012, 18–22.

8. Luong Ngoc Anh, Than Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, (2014):“Magnetic properties of chromium substituted nickel ferrite nanoparticles prepared by citrate precursor method”. Journal of Science & Technology, No. 102, 0868-3980.

9. Lê Đức Hiền, Đào Thị Thủy Nguyệt, Tô Thanh Loan, Nguyễn Phúc Dương, Lương Ngọc Anh, Thân Đức Hiền: Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên sự hình thành pha và tính chất từ của các hạt perovskite kép Sr2FeMoO6 kích thước nano mét chế tạo bằng phương pháp sol-gel. Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ IX. (2015) 82-85.

10. Luong Ngoc Anh, Nguyen Thi Ly, Nguyen Phuc Duong, Tran Viet Nga, To Thanh Loan, Than Duc Hien, (2014): “Influence of rate earth substitution on the properties of nanoparticles NiFe2O4 synthesized by using citrate precusor technique “, International Conference on Advanced Materials and  Nanotechnologies (ICAMN 2014).

11. Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương, Đào Thị Thủy Nguyệt, Đỗ Hoàng Tú, Tô Thanh Loan, Thân Đức Hiền, (2013):Sự hình thành pha và các đặc trưng từ của ferit Ni1-xZnxFe2O4 dạng nano tinh thể chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa”, Hội nghị VLCR toàn quốc 2013 (SPMS 2013), Thái Nguyên.

12. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong , Dao Thi Thuy Nguyet, Do Hoang Tu, Than Duc Hien, (2012): ”Preparation and physical properties of NiCrxFe2-xO4 nanoparticles”. International Conference on Advanced Materials and  Nanotechnologies (ICAMN 2012).

13. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong , Dao Thi Thuy Nguyet, Do Tran Huu, Than Duc Hien, (2012): “Magnetic  properties of nanoparticles Ni1-xZnxFe2O4 fabricated by co- precipitation method”, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies (ICAMN 2012).

14. Nguyễn Thị Lan, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền, (2013): “Ảnh hưởng của kích thước hạt tới tính chất từ của hạt nano pherit MnFe2O4 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Số 91

15. Dao Thị Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Takuya Satoh, Luong Ngoc Anh, Than Duc Hien. (2012) ”Magnetic properties of Dysprosium Iron Garnet nanoparticles”, ICAMN2012, Hà Nội.

16. Vu Anh Minh, Luong Ngoc Anh, Dang Thi Thanh Le, Vu Ngoc Hung, and Nguyen Van Quy. (2012): ”Hydrothermal synthesis of TiO2 nanorods for gas sensing application”, ICAMN2012, Hà Nội.

17. Đào Thị Thủy Nguyệt, Lê Thành Huy, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương. (2012): “Đánh giá tình trạng ô nhiễm kim loại nặng tại làng nghề tái chế chì Đông Mai, Văn Lâm, Hưng Yên bằng phương pháp quan trắc từ học.”, Tạo chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 89.

18. Đào Thị Thủy Nguyệt, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền, Trần Thiên Đức, Lương Ngọc Anh, (2012):“Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong bụi không khí tại một số điểm công nghiệp và nút giao thông ở các tỉnh phía Bắc bằng quan trắc từ học.”, Tạo chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Số 86.

19.  Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương, Đào Thị Thủy Nguyệt, Thân Đức Hiền,  (2011): Khảo sát tính chất của ferit Ni-Zn có cấu trúc nano tinh thể chế tạo bằng  phương pháp sol-gel, Hội nghị VLCR (SPMS-2011),TP. HCM.

20. Nguyễn Văn Quy, Nguyễn Văn Luân, Vũ Anh Minh, Lương Ngọc Anh, Lưu Thị Thúy Hà, Nguyễn Văn Hiếu, Vũ Ngọc Hùng. (2009): “Nghiên cứu chế tạo cảm biến nhạy khí NH3 dựa trên vi cân tinh thể thạch anh phủ dây nano ZnO”. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009)- Đà Nẵng.

21. Lương Ngọc Anh, Thân Đức Hiền, Nguyễn Đức Chiến. (2005):”Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo khí cháy nổ phục vụ giáo dục bảo vệ môi trường”, Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội.

22. Lương Ngọc Anh, Thân Đức Hiền, Nguyễn Đức Chiến. (2004): “Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nồng độ khí dựa trên cảm biến độ dẫn nhạy khí”, Hội nghị Vật lý ứng dụng lần 2, TP HCM.

 9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Không có

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 9 2016 10:38 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?