Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Cựu sinh viên Danh sách cựu sinh viên Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2000
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2000 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 19 Tháng 3 2010 17:53

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2000

No Họ tên Điện thoại Email
1 Hoàng Văn Bình

2 Trần Thị Kim Chi

3 Lương Hữu Bắc

4 Đặng Huy Đạt


5 Nguyễn Văn Dũng

6 Vũ Thu Hiền

7 Vũ T. Tuyết Khuyên

8 Lê Trọng Lư

9 Lâm Thị Thanh Nhàn

10 Nguyễn T. Hoàng Oanh

11 Nguyễn Nguyên Phước

12 Nguyễn Xuân Quang

13 Ông Khắc Quý

14 Nguyễn T. Ngọc Quyên

15 Lê Hoàng Sơn

16 Đỗ Quang Tâm


17 Lê Thị Hải Thanh


18 Phạm Đức Thành

19 Nguyễn Chí Thuận

20 Đào Vân Trường


21 Nguyễn Hoàng Việt

22 Phạm Văn Vinh


 

 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?