Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Cựu sinh viên Danh sách cựu sinh viên Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 1999
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 1999 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 19 Tháng 3 2010 17:49

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 1999

No

Họ tên

Điện thoại

Email

1

Trịnh Xuân Anh2

Nguyễn Thị Quỳnh Chi3

Lê Ngọc Chung4

Nguyễn Vũ Giang5

Nguyễn Thị Minh Hải6

Mai Đức Hạnh7

Nguyễn Văn Hồng8

Tạ Văn Khoa9

HoàngThị Khuyên10

Ngô Thị Hồng Lê11

Đặng Thanh Lê
12

Nguyễn Đức Minh13

Phan Huy Minh14

Nguyễn Trọng Anh15

Phạm Văn Phước16

Phạm Ngọc Trung17

Đỗ Khánh Tùng
18

Nguyễn Đức Văn19

Phạm Văn Vinh20

Trần Nam Ninh 

 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?