Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Cựu sinh viên Danh sách cựu sinh viên Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 1995
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 1995 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 19 Tháng 3 2010 17:27

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 1995

No

Họ tên

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Tiến Dũng2

Trần Hà Linh3

Phạm Ngoc4

Đỗ Hữu Tuấn5

Nguyễn Đức Chính6

Vũ Bá Dũng7

Tống Duy Hiển8

Vũ Thị Ngọc Bích9

Nguyễn Văn Hiếu10

Vũ Đình Lâm11

Trần Đăng Khoa12

Đỗ Thị Kim Anh13

Trịnh Anh Đức14

Nguyễn Thị Nguyệt Minh15

Phan Thị Lê Minh16

Hoàng Văn Huế17

Nguyễn Thế Lâm18

Phạm Đình Sùng19

Nguyễn Thanh Ngọc20

Nguyễn Thị Kiều Oanh21

Hoàng Văn Hùng22

Nguyễn Duy Hà 

 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?