Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Trang chủ Cán bộ và giảng viên Văn phòng - Đào tạo ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VIỆN ITIMS
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VIỆN ITIMS In Email
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 25 Tháng 9 2016 10:26

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VIỆN ITIMS

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - CÁN BỘ GIẢNG DẠY

HTML clipboard

TT

Học phần

Họ

Tên

Học hàm

Học vị

Khoa, Viện

1

MSE6010 Kỹ thuật đặc trưng vật liệu

Đỗ Minh

Nghiệp

GS.

TS.

Thỉnh giảng

Nguyễn Anh

Tuấn

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Văn

Hiếu

 

TS.

Khoa CN Hóa học

2

MSE6020 Khoa học vật liệu nâng cao

Thân Đức

Hiền

GS.

TSKH.

Thỉnh giảng

Nguyễn Văn

Chi

PGS.

TS.

Thỉnh giảng

Nguyễn Anh

Dũng

PGS.

TS.

Khoa CN Hóa học

3

MSE6030 Tổng hợp và chế tạo vật liệu

Nguyễn Khắc

Xương

GS.

TS.

Khoa KH & CN vật liệu

Nguyễn Văn

Hiếu

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Phan Thị Minh

Ngọc

 

TS.

Khoa CN Hóa học

4

IMS6010 Tiếng Anh nâng cao

Nguyễn Thị Diệu

Linh

 

ThS.

Khoa Ngoại ngữ

Trần Hương

Giang

 

ThS.

Khoa Ngoại ngữ

5

IMS6020 Cơ học lượng tử ứng dụng

Đỗ Phương

Liên

PGS.

TS.

Viện Vật lý kỹ thuật

Nguyễn Thanh

Hải

PGS.

TS.

Viện Vật lý kỹ thuật

6

IMS6030 Vật lý thống kê ứng dụng

Nguyễn Thanh

Hải

PGS.

TS.

Viện Vật lý kỹ thuật

Đỗ Phương

Liên

PGS.

TS.

Viện Vật lý kỹ thuật

7

IMS6040 Vật lý chất rắn nâng cao

Nguyễn Phúc

Dương

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Khắc

Mẫn

 

TS.

Viện ITIMS

8

IMS6050 Vật lý sinh học và các hệ cô đặc thể mềm

Mai Anh

Tuấn

 

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Phúc

Dương

PGS.

TS.

Viện ITIMS

9

IMS6060 Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn

Nguyễn Phúc

Dương

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Khắc

Mẫn

 

TS.

Viện ITIMS

10

IMS6070 Khoa học vật liệu bán dẫn

Phùng

Hồ

GS.

TS.

Thỉnh giảng

Vũ Ngọc

Hùng

PGS.

TS.

Viện ITIMS

11

IMS6080 Từ học, vật liệu từ và siêu dẫn

Thân Đức

Hiền

GS.

TSKH.

Thỉnh giảng

Nguyễn Khắc

Mẫn

 

TS.

Viện ITIMS

12

IMS6090 Công nghệ vi hệ thống

Vũ Ngọc

Hùng

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Văn

Hiếu

PGS.

TS.

Viện ITIMS

13

IMS6100 Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn

Nguyễn Văn

Hiếu

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Mai Anh

Tuấn

 

TS.

Viện ITIMS

14

IMS6110 Vật liệu và linh kiện quang điện tử

Trần Ngọc

Khiêm

 

TS.

Viện ITIMS

Phạm Thành

Huy

PGS.

TS.

Viện HAST

15

IMS6120 Vật liệu có cấu trúc nano

Nguyễn Anh

Tuấn

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Văn

Hiếu

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Phạm Thành

Huy

PGS.

TS.

Viện HAST

16

IMS6130 Tin học vật lý

Trần Quang

Vinh

PGS.

TS.

Thỉnh giảng

Vũ Anh

Minh

 

ThS.

Viện ITIMS

17

IMS6140 Quang từ

Nguyễn Phúc

Dương

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Anh

Tuấn

PGS.

TS.

Viện ITIMS

18

IMS6150 Điện tử học Spin

Nguyễn Anh

Tuấn

PGS.

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Phúc

Dương

PGS.

TS.

Viện ITIMS

19

IMS6160 Công nghệ Sol-gel

Trần Ngọc

Khiêm

 

TS.

Viện ITIMS

Mai Anh

Tuấn

 

TS.

Viện ITIMS

20

IMS6170 Hóa vật liệu           

Mai Anh

Tuấn

 

TS.

Viện ITIMS

Đặng Thị Thanh

 

ThS.

Viện ITIMS

21

IMS6190 Các vấn đề về quản lý trong công nghiệp công nghệ cao

Mai Anh

Tuấn

 

TS.

Viện ITIMS

Mai

Anh

 

TS.

Khoa Kinh tế và Quản lý

22

IMS6210 Công nghệ đóng gói mạch tích hợp (IC)

Mai Anh

Tuấn

 

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Văn

Hiếu

PGS.

TS.

Viện ITIMS

23

IMS6240 Vật liệu thông minh và ứng dụng

Thân Đức

Hiền

GS.

TSKH.

Thỉnh giảng

Nguyễn Khắc

Mẫn

 

TS.

Viện ITIMS

Nguyễn Văn

Hiếu

PGS.

TS.

Viện ITIMS

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 16:43 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?