Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức Tin tức Nghiên cứu List of IAB members of ITIMS
List of IAB members of ITIMS In Email
Viết bởi Vu Anh Minh   
Thứ ba, 23 Tháng 9 2008 16:23

List of IAB members of ITIMS

 

List of IAB members of ITIMS

 (Since 1992 - 1999)

No

Name

Institution

Country

1

Prof. Dr. J.J.M. Franse

Van der Waals – Zeeman Institute, University of Amsterdam, Amsterdam.

The Netherlands

2

Prof. Dr. P. Bergveld

MESA Research Institute, University of Twente, Enschede

The Netherlands

3

Prof. Dr. A.F.W. Willoughby

Department of Engineering Materials, University of Southampton, Southampton.

UK

4

Prof. Dr. K.B. Garg

Condensed Matter Physics Laboratory, University of Rajasthan, Jaipur.

India

5

Prof. Dr. B.A.I. Monemar

Materials Science Division, Linkoping University, Linkoping.

Sweden

6

Prof. Dr. D. Givord

CNRS, Laboratory Louis NeÐl, Grenoble.

France

7

Prof. Dam Trung Don

College of Natural Sciences, National University of Hanoi.

Vietnam

8

Dr. Trinh Dong A

Electronics and Informatics Corporation, Hanoi.

Vietnam

9

Prof. Dr. Pham Si Tien

Ministry of Education and Training, Hanoi.

Vietnam

10

Ass. Prof. Dr. Nguyen Canh Tuan

Telecommunication Technology Institute, Hanoi.

Vietnam

11

Ass. Prof. Dr. Chu Hao

Ministry of Science, Technology and Environment, Hanoi.

Vietnam

12

Ass. Prof. Dr. Hoang Van Phong

Hanoi University of Technology

Vietnam

13

Prof. Dr. Phan Hong Khoi

National Center for National Science and Technology, Hanoi.

Vietnam

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 28 Tháng 11 2008 09:38 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?