Skip to content
Cơ sở vật chất In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 15:27

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển và ứng dụng cảm biến Nano đã xây dựng được:

  • 03 hệ CVD,
  • 02 hệ đo đạc tính chất cảm biến khí,
  • 01 hệ phun electrospining,
  • 01 hệ rung siêu âm,
  • 10 hệ thủy nhiệt.

 

Hệ CVD nhiệt  

Hệ phun tĩnh điện  

Hệ CVD nhiệt

Hệ phun tĩnh điện

Hệ khảo sát đặc trưng nhạy khí 

Hệ CVD chế tạo Graphene 

Hệ khảo sát đặc trưng nhạy khí

Hệ CVD chế tạo Graphene

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:37 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?