Skip to content
Trần Văn Đáng In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 09 Tháng 10 2020 11:46

Tran Van DangHọ và tên: Trần Văn Đáng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1989
Vị trí công tác: Giảng viên
Địa chỉ làm việc: Phòng 406 tòa nhà ITIMS, C10,ĐHBKHN
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  -  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 04-38680787
Fax: 84-4-8692963

 

1. Các môn đảm nhận

  • Vật liệu chuyển đổi và tích trữ năng lượng
  • Công nghệ pin mặt trời màng mỏng

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vậtliệu bán dẫn có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến
  • Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai hữu cơ- vô cơứng dụng cho pin mặt trời Perovskite
  • Nghiên cứu chế tạo máy phát điện dựa trên vậtliệu áp điện PENG 

3. Thành tích, giải thưởng

  • Giấy khen Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho các đóng góp trong cộng đồng du học sinhtại Hàn Quốc (2018).

  • Giải thưởng sinh viên nghiên cứu xuất sắc – Khoa Khoa học kỹ thuật Vật liệu ĐH QGChungnam (2019)

4. Quá trình đào tạo 

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến sĩ

2020

Khoa học và kỹ thuật vật liệu/Đại học quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

Thạc sĩ

2014

Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS)/ Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cử nhân

2011

Sư phạm vật lý/ Đại học Sư Phạm Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

  • 2012 – 2014: Làm nghiên cứu và học viên cao học tại trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội
  • 2015 – 2020: Nghiên cứu sinh tại trường đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
  • 2020 – hiện tại: Giảng viên Viện ITIMS – Đại học Bách Khoa Hà Nội

6. Các công trình khoa học điển hình

1.     Van-Dang Tran, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu. Chlorine gas sensing performance of On-chip grown ZnO, WO3 and SnO2 Nanowire Sensors. ACS. Appl. Mater. Interfaces. 2015

2.     Yun-Yeong Kim, Van-Dang Tran, Hyung-Jin Choi, Hyun-A Song, Sung-Ho Shin, Junghyo Nah, Soon-Gil Yoon. Piezoelectric properties of CH3NH3PbI3 perovskite thin films and their applications in piezoelectric generators. J. Mater. Chem. A.2015

3.     Van-Dang Tran, S.V.N Pammi, Jihoon Choi, Soon-Gil Yoon. Utilization of AZO/Au/AZO multilayer electrodes instead of FTO for perovskite solar cells. Sol. Engergy Mater. Sol. Cells, 2017.

4.     Van-Dang Tran, S.V.N Pammi, Van-Duong Dao, Ho-Suk Choi, Soon-Gil Yoon. Chemical vapor deposition in fabrication of robust and highly efficient perovskite solar cells based on single-walled carbon nanotubes counter electrodes. Journal of Alloys and Compounds -2018

5.     Ji-Ho Eom, Hyung-Jin Choi, S.V.N Pammi, Van-Dang Tran, Yun-Yeong Kim, Hye-Jin Kim, Soon-Gil Yoon. Self-powered pressure and light sensitive bimodal sensors based on long-term stable piezo-photoelectric MAPbI3 thin films. J. Mater. Chem. C. 2018

6.     Thi Minh Tuoi Nguyen,  Swathi Ippili, Ji-Ho Eom, Venkatraju Jella, Van-Dang Tran, Soon-Gil Yoon. Enhanced Output Performance of Nanogenerator Based on Composite of Poly Vinyl Fluoride (PVDF) and Zn:Al Layered-Double Hydroxides (LDHs) Nanosheets. Transactions on Electrical and Electronic Materials. 2018

7.     Venkatraju Jella, Swathi Ippili, Ji-Ho Eom, S.V.N Pammi, Van-Dang Tran, Soon-Gil Yoon. A comprehensive review of flexible piezoelectric generators based on organic-inorganic metal halide perovskites. Nano Energy - 2018

8.     Swathi Ippili, Venkatraju Jella, Ji-Ho Eom, Van-Dang Tran Jaegyu Kim, Soon-Gil Yoon. An eco-friendly flexible piezoelectric energy harvester that delivers high output performance is based on lead-free MASnI3 Films and MASnI3-PVDF composite films. Nano Energy - 2019

9.     Van-Dang Tran, S.V.N Pammi, Byong-ju Park, Yire Han, Cheolho Jeon, Soon-Gil Yoon. Transfer-free graphene electrodes for super-flexible and semi-transparent perovskite solar cells fabricated under ambient air. Nano Energy - 2019

10. Eunji Yoo, S.V.N Pammi, Van-Dang Tran, Ji-Ho Eom, Young-Jin Choi, Soon-Gil Yoon. Strategic extended air stability of organolead halide perovskite nonvolatile memory devices. Journal of Alloys and Compounds -2019

11. S.V.N Pammi, Reddeppa Maddaka, Van-Dang Tran, Ji-Ho Eom, Vincenzo Pecunia, Soon-Gil Yoon. CVD-deposited hybrid lead halide perovskite films for high-responsivity, self-powered photodetectors with enhanced photo stability under ambient conditions. Nano Energy - 2020

12.S.V.N Pammi, Reddeppa Maddaka, Van-Dang Tran, Jang Su Yung, Ji-Ho Eom, Moon-Deock Kim, Vincenzo Pecunia, Soon-Gil Yoon . Bromine doping of MAPbI3 films deposited via chemical vapor deposition enables efficient and Photo-stable self-powered photodetectors Advanced Optical Materials -2020

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 09 Tháng 10 2020 14:43 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?