Skip to content
Trần Ngọc Khiêm In Email
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 11:28

Họ và tên: Trần Ngọc Khiêm
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 1974
Vị trí công tác: Giảng viên, NCKH
Địa chỉ nơi làm việc: P407, Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm

- Vật liệu và linh kiện quang điện tử

- Công nghệ sol-gel

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Vật liệu quang điện tử có cấu trúc nano

- Tính chất quang học của các vật liệu có pha tạp đất hiếm

- Các linh kiện quang điện tử như LED, Laser, thiết bị khuếch đại và dẫn sóng

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

 

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2005

 Vật liệu Quang điện tử, Trường Đại học Trento, Italia

Thạc Sĩ

  2000

 Khoa học vật liệu/ITIMS-Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ sư/cử nhân

  1997

 Vật lý chất rắn/ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

HTML clipboard

5. Tóm tắt quá trình công tác:

19977-1998: Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ VIệt Nam.

2000 -2005: Nghiên cứu viên, Viện ITIMS

2005-nay:    Giảng viên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  6. Các sách, giáo trình đã biên soạn:

- Không có

7. Một số bài báo, công trình NCKH điển hình đã công bố:

1.

K. Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, C. Armellini, A. Chiasera, M. Ferrari, M. Montagna, C. G. Righini, “Effect of Yb3+ concentration on Er3+ luminescence properties of sol-gel-derived silica-alumina xerogels”, J. of Optoelectronic Materials, Vol. 2, No.5, 15 Sep 2006, 0354-0357

2.

G. Speranza, M. Ferrari, A. Chiasera, L. Calliari, A.M. Baranov, K. Tran Ngoc , V.V. Sleptsov, A. A. Nefedov, A.E. Varfolomeev and S.S. Franchenko "Er3+-doped thin amorphous carbon films prepared by mixed CVD sputtering”, Applied Surface Science, Vol. 238, Iss.1-4, 2004, 117-120.

3.

K. Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, M.Ferrari, A. Chiasera, C. Armellini, Y.Jestin, M. Montagna, G.C. Righini “Sol-gel derived Er3+/Yb3+ co-activated silica-alumina xerogels”, Proceeding of the first Vietnamese-Italian International Joint Workshop Photonics and Nano Technology, Hanoi, Nov. 28th -29th , 2005, p 111-120

4.

K.Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, M. Ferrari “Er3+/Yb3+ co-doped silica-alumina glasses: preparation and characterizations”, Proceeding of National Physics Conference VI, Hanoi, November, 2005, p 370 - 373.

5.

Maurizio Ferrari, Alessandro Martucci, Luca Zampedri, Cristina Armellini, Maurizio Montagna, Khiem Tran Ngoc , et al, “Erbium-activated sol-gel- Derived silica-hafnia planar waveguides”, Proceeding of the ICG in Kyoto, P-14-043, Sep. 27th - Oct.1st (2004).

6.

M. Ferrari, M. Montagna, A. Chiasera, K. Tran Ngoc, S. Pelli, G.C. Righini, et al, “Glass-based nanocomposite materials and confined structures for photonics”, Proceeding of the first Vietnamese-Italian International Joint Workshop Photonics and Nano Technology, Hanoi, November 28th -29th , 2005, p 71-79.

7.

T. T. An, P.T.Huy, K. Tran Ngoc, N.D. Chien, “Transparent conductive ZnO: Al thin films prepared by Sol-gel spin-coating”, Proceeding of the first Vietnamese-Italian International Joint Workshop Photonics and Nano Technology, Hanoi, November 28th -29th , 2005, p 101-104.

8.

M. Ferari, M. Montagna, C. Armellini, A. Chiasera, S. Pelli, G. C. Righini, E.Moser, Y. Jestin, A. Chiappini, K. Tran Ngoc, et al, “Optimizing Er3+- luminescent properties in photonic glasses: sensitizers, nano and micro-structures”, Proceeding of th MIPRO, Opatija, Croatia May 22 - 25 ,(2006), p 19-24.

9.

K. Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, M.Ferrari, G. C. Righini, et al, “Silica microspheres coated by Er3+-activated silica-hafnia sol-gel layers”, Proceeding of the International Conference Engineering Physics, October  9 -11, 2006, pp 30-34.

10.

M. Ferrari, M. Montagna, A. Chiasera, C. Armellini, K. Tran Ngoc, P. T. Huy, S. Pelli, G.C. Righini, E.Moser, et al, “Er3+- activated confined structure in photonic glasses”, Proceeding of the International Conference Engineering Physics, October  9 -11, 2006, pp 12-17.

11.

Tran Ngoc K., T. D. Trung, P.T. Huy, N.D. Chien, “Er3+ doped SiO2-TiO2-B2O3 planar waveguide: fabricating process and characterization”, Proceeding of the National solid state physics conference, Vung Tau, Viet Nam, 11-2007.

12.

N. D. Khoang, Tran Ngoc K, P.T. Huy, T. T. An, “Studying on structural and optical properties of the silica glass films doped with Er3+, Eu3+ and Yb3+”, Proceeding of the National solid state physics conference, Vung Tau, Viet Nam, 11-2007.


8. Học viên cao học đang hướng dẫn:

  1. Nguyễn Thị Bích Ngọc, “Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO pha tạp Eu3+”, 2010-2011.

  2. Nguyễn Thị Nụ, “Nghiên cứu chế tạo dây nano silic pha tạp Er3+”,2010-2011.

  3. Nguyễn Thùy Linh, “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano SnO2 pha tạp Eu3+”, 2010-2011.

9. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

  1. Phạm Văn Tuấn, “Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang dây nano silic có pha tạp Er3+”, (2009-2011).

  2. Đỗ Quang Trung, “Nghiên cứu quá trình chuyển pha của nano ZnS thành nano ZnO”, (2010-2012)

  3. Phạm Quang Thanh, “Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu nano SnO2: Eu3+”, (2011-2014)

10. Các thông tin khác:

  • Cần 1 NCS làm đề tài “Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nanocomposite trên cơ sở vật liệu SiO2-ZnO pha tạp Eu3+ và Er3+”

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 11:49 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?