Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Đào tạo Đào tạo thạc sĩ Giáo trình & bài giảng Vật liệu cấu trúc nano - Nanostructured Materials
Vật liệu cấu trúc nano - Nanostructured Materials In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 10:31

Danh mục học liệu của môn học Vật liệu cấu trúc nano - Nanostructured Materials:

- Đề cương bài giảng Vật liệu có cấu trúc Nano

- Đề cương chi tiết học phần môn vật liệu có cấu trúc Nano 

1 - GIỚI THIỆU CHUNG VÀ TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO ( Download trên Google Drive hoặc SlideShare)

2- Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN TỬ NANO – DÒNG ĐIỆN Ở THANG NANO

3 - Chương 2: VẬT LIỆU BÁN DẪN CẤU TRÚC NANO 

4 - Chương 3: QUANG TỬ & QUANG ĐIỆN TỬ NANO

5 - Chương 4: : VẬT LIỆU TỪ CẤU TRÚC NANO & SPINTRONICS

6 - Chương 5: CÁC VẬT LIỆU NANO KHÁC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Viện ITIMS, ĐHBKHN

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 16:06 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?